Husk at få dig skrevet på listerne for bådoptagning, de hænger på opslagstavlen i klubben.

_________________________________
 
 
Årets sidste fisketur lørdag d. 30. september 2017 kl. 9.00
Nu er vi klar til den årlige fiskekonkurrence.
Fra kl. 8.00-9.00 starter vi med kaffe og rundstykker, og RMK spæder op med en lille forfriskning og en øl.
Efter indvejning kl. 15.00 ved RMK ophalingssted, tænder vi grillen og RMK sponsorerer en pølse, flute med tilbehør. Dette er kun for deltagere af konkurrencen.
Pris for deltagelse: 50 kr / båd. Konkurrence afhænger af min. 10 tilmeldte både.
Den samlede indbetalte gebyr går til præmien.

Kom frisk med og lad os have en hyggelig dag sammen :)

Seneste tilmelding er d. 27. september 2017 kl. 12.00

 

________________________

  Valg til Randers Ældreråd

____________________________________________________                

 Også i Holland har de fundet ud af vi har Danmarks bedste bådklub :)

______________________________________________________________
 

 Medlemsmøde i RMK den 30.08.17

Tage bød på bestyrelsens vegne velkommen til de ca. 30 fremmødte medlemmer 21 nye bådejere er kommet til det sidste års tid, derfor vil bestyrelsen tage tiltag til at ligge et dokument op på RMK`s hjemmeside, hvor nye og gamle medlemmer, kan få svar på ofte stillede spørgsmål om båden og klubben. Hvad, hvor, hvordan og hvorfor er klubbens kultur, regler og love , som de er. Bl..a om fortøjning, brug af stander, bukker til bådene o.s.v.

En orientering om bestyrelsens arbejde, og hvordan den er sammensat, og hvor ofte den samles til møde, blev omtalt.

Det nye briksystem er ved at være klar til brug. Bestyrelsen mangler lige et kursus i kodning af låsebrikkerne, men det forventes at blive taget i brug indenfor de nærmeste uger .

Søsportklubbernes Fællesudvalg blev nævnt. Det er de forskellige klubber langs Randers fjord, og består primært at formændene i de forskellige klubber.

Mogens fortalte lidt om hvordan regnskabet bliver lavet, lidt om revision, og hvordan det fungerer, og hvem der laver hvad. Han fortalte også lidt om kvartalsregnskabet, der lige er blevet revideret. Alle var tilfredse. Det endelige regnskab vil blive fremlagt til Generalforsamlingen RMK`s udgifter til vandleje, forsikringer o.s.v. blev nævnt. RMK`s medlemmer ejer selv huset, der iøvrigt er gældfri, desuden ligger der en lang lejekontrakt af grunden hos Randers Kommune.

Havnen laver i samarbejde med RMK et nyt (renoveret) slæbested. Slæbestedet kan desværre ikke laves, så det kan bruges af alm. bil og trailer pga skinnerne der bruges til op- og isætning af bådene.

Der er tanker om at lave en pavillion nær indgangen til klubhuset, men der er ingen konkrete planer endnu. kun tanker og ideer

RMK mangler altid tovholdere og ildsjæle til arrangementer i klubben Alt fra navigation og knob til madlavning. Sangaften, kortspil og dart til cykelture. RMK har lokalerne, så hvis nogen har tid, så kom frisk og vis hvad I kan og har lyst til. Henvend jer til bestyrelsen eller brug idekassen, der hænger i gangen. Bestyrelse vil tage ideerne op, og se hvad der kan lade sig gøre.

Berit orienterede om klubbens hjemmeside, www.rmk1933.dk, hvad den består af og hvordan den er opbygget og hvad den kan bruges til. Der er ingen navneoplysninger under punktet, medlemsliste, p.g.a. personoplysningsloven.

Tage har lavet et SMS system, der kan bruges til at kontakte den enkelte bådejer. f.eks i tilfælde af indbrud. Eller kontakte alle bådejere, hvis en besked skal ud til alle.

Efter en bid brød, kaffe, øl/vand takkede Tage af for en hyggelig aften og et fint fremmøde. Det er første gang et sådant medlemsmøde er holdt, men ifølge flere af de nye medlemmer, var det en god ide, og de havde også fået en god information, så måske der er flere i vente.

Referant/ Mina Amonsen _

 

________________________________________________

 

Hallo alle bådejere!
Paragraf 5, i klubbens love omhandler bl.a. at båden skal have korrekte fortøjninger, indhalertov, fender og at alle har klubflag på båden, samt at båden skal være vedligeholdt.
Der er alt for mange der ikke holder øje med deres både.
Få det nu ordnet så vi alle kan være vores klub bekendt.
Hvis dette opslag ikke hjælper, vil de berørte bådejer blive kaldt ind i klubben i løbet af august.
Hvis du skal have råd/hjælp til dette så kontakt bestyrelsen.
Bestyrelsen.

________________________________________________

 Årets Sct. Hans Fest 2017

Vi takker de mange fremmødte for opbakningen til arrangementet. Vi havde en hyggelig aften med dejlig mad, vejrguderne holdt sig i det bedre hjørne og godt selskab.
 
_____________________________________________________________________
 
 

 Nyt - Nyt - Nyt i RMK

 
Vi har desværre haft ubudne gæster i nogle af vores både. Så husk at kigge forbi engang imellem og undlad at have ting i båden som du ikke kan undvære.
 
______________________________________________
 
 
 
Program for 2017 er nu tilgængeligt
 
 
___________________________________  
 

     
 
Der er nyt referat fra bestyrelses mødet d. 26.08.2017

under menupunktet "Referater".

 

 
 
 

 

RMK Bestyrelse 2017

 

Ledige bådpladser