Så er nøglebriksystemet oppe at køre.

Du kan få udleveret en nøglebrik på lørdag d. 11.11.17 mellem kl. 9.00 – 12.00.

Hvordan forgår det?
1. Har du båd i RMK, så skal du beholde din nøgle (den kan bruges til værkstedet) men for at du kan komme ind i klubben og bruge toiletter, køkken m.v. kræver det fremadrettet at man skal have en nøglebrik. Hvis du i dag har en nøgle til klubben koster det ikke noget, har du ikke en nøgle koster det kr. 100,- og du vil samtidig for udleveret en nøgle til værkstedet. Hvis du forlader klubben vil der ikke være retur af de kr. 100,-.

2. Er du i dag medlem uden båd og har en nøgle til klubben skal du have den byttet til en nøglebrik, det koster ikke noget, men du skal have din nøgle med.

3. Er du medlem og gerne vil have en nøglebrik så du kan komme og gå når du vil og bruge klubhus, toiletter m.v. og ikke i dag har en nøgle koster det kr. 100,- som ikke vil blive returneret ved evt. ophævelse af dit medlemskab.

Hvad kan systemet? Vi i bestyrelsen vil kunne se hvem der er i klubben og hvornår. Der vil være mulighed for at slette nøglebrikken ved misbrug eller manglende betaling af kontingent, derudover er der tilknyttet alarm til systemet. Fremadrettet kan systemet udvikles med flere moduller. Vi håber i vil tage godt imod det nye system og med lidt tålmodighed vil det komme til at virke for alles bedste.
                                                

 

____________________________________________

Husk at få dig skrevet på listerne for bådoptagning, de hænger på opslagstavlen i klubben.

Aftenstemning m. højvande i RMK
 Nyt medlem med båd? Spørgsmål og svar.
 
Der er nyt referat fra bestyrelses mødet d. 04.11.2017 under menupunktet "Referater".               

 Også i Holland har de fundet ud af vi har Danmarks bedste bådklub :)

______________________________________________________________
 
Hallo alle bådejere!

 

Paragraf 5, i klubbens love omhandler bl.a. at båden skal have korrekte fortøjninger, indhalertov, fender og at alle har klubflag på båden, samt at båden skal være vedligeholdt.
Der er alt for mange der ikke holder øje med deres både.
Få det nu ordnet så vi alle kan være vores klub bekendt.
Hvis dette opslag ikke hjælper, vil de berørte bådejer blive kaldt ind i klubben i løbet af august.
Hvis du skal have råd/hjælp til dette så kontakt bestyrelsen.
Bestyrelsen.

______________________________________________
 
 
 
Program for 2018 er nu tilgængeligt
 
 
___________________________________  
 

     
 
 
 

 
 
 

 

RMK Bestyrelse 2017

 

Ledige bådpladser