Medlem? / Nyt medlem med båd

Nyt medlem med båd

Jeg er ny bådejer i RMK, hvad gør jeg?


1. Hvordan skal fortøjningerne, fender, indhalertov være? Klubflag, frihavnsmærke, RMK mærke, bådnummer, olie, batterier?
Svar: Du skal altid have 4 fortøjninger + indhalertov som skal være til venstre når du står på land og kigger på din båd. Der skal altid være 4 fender på din båd. Klubflag skal altid føres synlig på din båd. Bådnummer (registreringsnummer) søger du på kommunen (Gudenå Komitéen) Frihavnsmærker købes hos bestyrelsen. RMK mærker får du udleveret når du har betalt bådplads en gang om året. Olie og batterier afleverer du selv på genbrugspladsen.

2. Hvad skal der ske når min båd skal på land?
Svar: Du skal bruge 4 bukke af en god kvalitet som passer til båden. Alt tovværk skal fjernes fra din bådplads. Du skal skrive dig på listen i klubben om hvornår din båd skal op (senest 14 dage før at den skal op). Du skal sørge for at have en hjælper med når din båd skal op (aftal gerne med en klubkammerat om at i hjælper hinanden).

3. Hvad med forsikring?
Svar: Der skal være minimum ansvarsforsikring på din båd når den ligger i RMK.

4. Hvad gør jeg hvis min båd ikke kan sejle (er gået i stykker) når jeg er væk fra klubben? Redningsveste, hvor mange?
Svar: Bliv altid ved båden, sørg for at du har telefonnummer med på andre klubmedlemmer og til familie så du kan få hjælp. Der skal altid være en redningsvest pr person.

5. Frivillig arbejde hvad er det?
Svar: Når du er medlem i RMK er du forpligtet til at give 5 timers frivillig arbejde om året, det bliver afholdt ca. 2 til 3 lørdage om året, du vil blive kontaktet.

6. Hvem holder klubhuset, grønne arialer m.m.?
Svar: Vi har en der gør rent engang om ugen i klubhuset, så er der kommunen der slår græsset ca. hver 14 dag. Alt andet gør vi selv, så være ikke bange for at give en hånd med.

7. Hvem ejer klubhuset?
Svar: Det gør vi alle sammen.

8. Hvordan er bestyrelsen sat sammen og hvordan bliver jeg medlem af bestyrelsen? Hvor tit mødes bestyrelsen, referat, hvor finder jeg det? Får jeg noget for det?
Svar: Læs klubbens love!

10. En gang om året bliver der afholdt en ”Arbejdsfrokost” Hvad er det?
Svar: De medlemmer der har gjort en ekstra indsat for klubben bliver inviteret til et lille gilde en gang om året.

11. Hvad er Søsportsklubbernes fælles udvalg?
Svar: Det er en sammenslutning af alle bådklubber på Randers fjord og Gudenåen, der arbejder på fælles fodslag i dialog med Kommune, Havnen m.v.

12. Hvordan foregår revisionen af indtægter og udgifter?
Svar: Hver kvartal er der intern revision og årsregnskabet bliver desuden også revideret eksternt.

13. Hvorfor er der ingen festudvalg. Hvorfor er der ikke flere arrangementer eller nogen jeg godt vil deltage i? Julebanko, Madlavning til søs, Pigeklub, lær at forstå og bruge et søkort, klubaften, knobaften, kortspil, m.m. m.m.
Svar: Der vil blive lavet et fest / aktivitetsudvalg fra næste generalforsamling, så mød endelige op og blive en del af et rigtigt hyggelig sted, og har du samtidigt lyst til at komme med nye input til vores klub så bliver det rigtigt godt.

14. Hjemmesiden! Hvordan kommer jeg ind på den? Skal jeg bruge login og hvad er det? Kan man lægge / sende billeder / indlæg til hjemmesiden?
Svar: Du modtager et password og et login når du melder dig ind i klubben. Man kan altid sende foto / indlæg til hjemmesiden på rmk1933@live.dk

15. SMS system, hvad er det?
Svar: Du skal altid aflevere dit mobilnummer til formanden, så vil han kunne kontakt dig når der sker noget nyt eller hvis der er problemer omkring din båd eller bådskur.