Klubben / Referater
Bestyrelsesmøde d.05.04.2020

1 Der er sat opslag op i RMK vedr. BÅDE I VANDET, HUSK at få jer skrevet på i god tid så bådsmanden kan planlægge sin tid. Dage hvor du kan få din båd i vandet er 11 / 12 april – 19 april – 25 / 26 april – 2 / 3 maj og 9 / 10 maj.
2 Corona har sat sit kedelige aftryk på klubben det gør at vi stadig er lukket ned i klubhuset. Vi vel stadig holde fast i at forsøge at få bådene i som vi plejer så få jer skrevet på listen i gangen i klubhuset.
3 Standerhejsning lørdag d. 18 april er aflyst, standeren vel blive hejst kl. 10 ved en sammenkomst på plænen foran klubhuset. Vi vil senere i år afholde en sammenkomst når tingene har normaliseret sig.
4 Fællesspisning er indtil videre aflyst.
5 Der vil blive monteret nye skilte i området Kylle, Torben og Flemming er tovholdere.
6 Der vil blive afholdt ”LOPPEMARKED” i RMK lørdag d. 6. juni (se opslag i klubben samt på hjemmesiden www.rmk1933.dk)
7 Vi er gået i gang med projekt ”Bar i RMK`s festsal”. Marianne er tovholder på projektet.
8 Marianne Rasmussen har overtaget jobbet med at leje salen ud. De som har reserveret salen er registreret, det er kun nye som ønsker at leje salen som skal rette henvendelse til Marianne.
9 Vi henstiller til dem der er på pladsen i RMK at man rydder op efter sig.
10 Næste Bestyrelsesmøde holdes lørdag d. 18. april kl. 10.


Med sejler hilsen
Bestyrelsen

 ___________________________________________
 
Bestyrelsesmøde d.07.03.2020

1 Der er afholdt Generalforsamling d. 05.03.2020, det gik stille og roligt og der blev serveret gule ærter og flæsk til de godt 60 personer der var mødt op (se referat i RMK`s hjemmeside www.rmk1933.dk).
2 Der er sat opslag op i RMK vedr. BÅDE I VANDET, HUSK at få jer skrevet på i god tid så bådsmanden kan planlægge sin tid.
3 Der er indkøbt nye markiser og bord- bænkesæt til terrassen.
4 Grusvejen og pladsen er blevet sat i stand og der er plantet læhegn langs parkerings pladsen.
5 Der blev holdt knob-/knudekursus i RMK godt 20 var mødt op til en lærerig lørdag eftermiddag hvor der også var mulighed for købe tarteletter, vi takker for godt initiativ.
6 Der har været sidste chance for at betale kontingent til tiden og næsten alle har fået betalt, de få stykker som ikke har betalt vil blive kontaktet.
7 Der var Fællesspisning lørdag d. 7. marts, til en flad 20’er og sikke en gang biksemad vi fik, tak til Marianne og Solvej.
Byd endelig ind hvis du vil lave lørdagsfrokost, send en SMS til Marianne Rasmusen på tlf. 40223264, at du vil lave frokost en lørdag så kommer du på listen. Næste gang er lørdag d. 4. april.
8 Der vil blive monteret nye skilte i området Kylle, Torben og Flemming er tovholdere.
9 Der vil blive afholdt ”LOPPEMARKED” i RMK lørdag d. 6. juni (se opslag i klubben samt på hjemmesiden www.rmk1933.dk
10 Vi er gået i gang med projekt ”Bar i RMK`s festsal”. Marianne er tovholder på projektet.
11 Marianne Rasmussen har overtaget jobbet med at leje salen ud. De som har reserveret salen er registreret, det er kun nye som ønsker at leje salen som skal rette henvendelse til Marianne.
12 Næste Bestyrelsesmøde holdes søndag d. 5. april kl. 12.


Med sejler hilsen
Bestyrelsen

 
 
______________________________________
 
Bestyrelsesmøde d.08.02.2020

1 I forbindelse med Generalforsamling d. 05.03.2020 skal vi have fundet en ny kasser og en ny bestyrelsessuppleant da Mogens Post og Leif Færing har besluttet at stoppe.
Vi takke dem begge to for deres stor arbejdsindsats og ønsker dem go vind fremover. Kylle og Torben som også er på valg ønsker genvalg.
Skulle du have tid og lyst til at deltage i Bestyrelsesarbejde som kasser eller bestyrelsesmedlem hører vi gerne fra dig hurtigst muligt, som kasser kræver det kendskab til EDB. Skulle du have spørgsmål til dette så ring til Tage på 2284 260. Se i øvrigt på vores hjemmeside www.rmk1933.dk dagsorden for Generalforsamlingen 2020.
2 Der vil blive holdt knob-/knudekursus lørdag 22. februar kl. 13 i RMK. Du kan evt. tage dit tovværk med og få hjælp til at lave det klar til foråret, mød vel op der vel mulighed få at købe tarteletter med hønsekød til en flad 20’er.
3 Der har været sidste chance for at betale kontingent til tiden og næsten alle har fået betalt, de få stykker som ikke har betalt vil blive kontaktet.
4 Der er blevet ”lånt” en sort sæk med alt vores julebelysning i RMK, det vel vi gerne have tilbage, skulle der være nogen der ved hvor det er høre vi gerne.
5 Der var Fællesspisning lørdag d. 1. februar, til en flad 20’er og sikke da en menu at Anette havde lavet, det var bare godt.
Byd endelig ind hvis du vil lave lørdagsfrokost, send en SMS til Marianne Rasmusen på 40223264, at du vil lave frokost en lørdag så kommer du på listen. Næste gang er lørdag d. 7. marts.
6 Vi har fået 2 nye døre indvendig i klubben, vi takker Karl Erik og Erling for hjælpen.
7 Der vel blive afholdt ”LOPPEMARKED” i RMK lørdag d. 6. juni (se opslag i klubben samt på hjemmesiden www.rmk1933.dk
8 Der er kommet nye skilte til vores klubområde.
9 Marianne Rasmussen har overtaget jobbet med at leje salen ud. De som har reserveret salen er registreret, det er kun nye som ønsker at leje salen som skal rette henvendelse til Marianne.
10 Næste Bestyrelsesmøde holdes mandag d. 2. marts 2020. kl. 17.15.


Med sejler hilsen
Bestyrelsen
 
_____________________________________________________
 
Bestyrelsesmøde d.18.01.2020

1 Så blev det 2020, vi håber alle er kommet godt ind i det nye år og er klar til et nyt spændene år / årti.
2 I forbindelse med Generalforsamling d. 05.03.2020 skal vi have fundet en ny kasser og en ny bestyrelsessuppleant da Mogens Post og Leif Færing har besluttet at stoppe.
Vi takke dem begge to for deres stor arbejdsindsats og ønsker dem go vind fremover. Kylle og Torben som også er på valg ønsker genvalg.
Skulle du have tid og lyst til at deltage i Bestyrelsesarbejde som kasser eller bestyrelsesmedlem hører vi gerne fra dig hurtigst muligt, som kasser kræver det kendskab til EDB. Skulle du have spørgsmål til dette så ring til Tage på 2284 2607.
3 Der vil blive købt nye markiser til terrassen.
4 Der vil blive holdt knob-/knudekursus i februar 2020, i hører nærmere.
5 Der er kommet girokort til alle sidst i december/ først i januar. Hvis i ikke længere har brug for bådplads / bådskur er det vigtigt at høre fra jer hurtigst muligt (vi har flere på venteliste). Husk at der skal være betalt inden d. 1. februar 2020, kontroller samtidig at de oplysninger vi har på jer er korrekte ”bådplads nr, bådskur nr, adresse, telefon nr. m.m.
6 Der er Fællesspisning lørdag d. 1. februar, til en flad 20er.
Byd endelig ind hvis du vil lave lørdagsfrokost, send en sms til Marianne Rasmusen på 40223264, at du vil lave frokost en lørdag så kommer du på listen.
7 Der er kommet nye skilte til vores klubområde.
8 Marianne Rasmussen har overtaget jobbet med at leje salen ud, dem som har reserveret salen er registreret, det er kun nye som ønsker at leje salen som skal rette henvendelse til Marianne.
9 Næste Bestyrelsesmøde holdes lørdag d. 8. februar 2020. kl. 9.00.
___________________________
 
Bestyrelsesmøde d.30.11.19

1 Så er det på lørdag d. 07.12.19 kl. 12.00 at der er JULEFROKOST, der er udsolgt så sidder der nogen der har glemt at melde sig til er det desværre for sent. Vi bliver knap et hundrede stykker og der ingen tvivl om at der er lagt op til et brag af en julefrokost med gammeldags hjemmelavet mad og dansevenligt musik. Vi har igen i år naturligvis lotteri med masser af sponsorpræmier, vi kunne godt bruge lidt flere så hvis du/I skulle have noget som kunne sponseres til RMK så tager vi meget gerne imod. Samtidig vil vi lige give en hånd til alle dem som gør en kæmpe indsat for at det skal blive en hel fantastisk dag.
2 Vi har haft Standerstrygning lørdag d. 16. nov. Endnu engang fik vi syn for, at vi er en klub i fremgang, 75 var mødt til trods for at vejret ikke var det bedste. Efterfølgende fik vi BRUNCH, som igen var en rigtigt god oplevelse, derudover var der levende musik. Vi takker alle involverede.
3 Der er investeret i et varmegenindvindings-anlæg til klubben og det virker. Det giver et meget beder indeklima + vi sparer på varmeregningen.
4 Der vil blive holdt knob-/knudekursus i februar 2020, i hører nærmere.
5 Der kommer girokort til alle sidst i december/ først i januar. Hvis i ikke længere har brug for bådplads / bådskur er det vigtigt at høre fra jer hurtigst muligt (vi har flere på venteliste). Husk at der skal være betalt inden d. 1. februar 2020, kontroller samtidig at de oplysninger vi har på jer er korrekte ”bådplads nr, bådskur nr, adresse, telefon nr. m.m.
6 Der var Fællesspisning lørdag d. 2. november, det var rigtigt hyggeligt og der blev spist op, tak til Frits og Lars for rigtigt dejlig mad. Næste gang der er fællesspisning er lørdag
d. 1. februar. (der er ikke fællesspisning i dec. og jan.) til en flad 20er.
Byd endelig ind hvis du vil lave lørdagsfrokost, send en sms til Marianne Rasmusen på 40223264, at du vil lave frokost en lørdag så kommer du på listen.
7 Lige en bøn fra Bestyrelsen; vi er i dag 235 medlemmer og alle bådpladser / bådhuse er lejet ud, det gør at der er en del kontakt / arbejde til bestyrelsen og teleopkald til formanden, det er rigtigt dejlig at høre fra jer, MEN når i har ønsker / krav på ting i vil have lavet eller gjort, så ha gerne selv en plan + giv en hånd med. Der er ingen i bestyrelsen / aktivitetsudvalget der er lønnet overhovedet, alt er interessetimer.
8 Der er kommet nye skilte til vores klubområde.
9 Næste Bestyrelsesmøde holdes lørdag d. 11. januar 2020. kl. 9.00.


Med sejler hilsen & Glædelig Jul + et fantastisk NYTÅR.
Bestyrelsen

 
__________________________
 
Bestyrelsesmøde d. 02.11.19

1 Så fik vi bådene på land, det har alt i alt gået godt. Der har været problemer med at nogen er kommet til at tage forkerte bukker og at der er nogen som har bukker som ikke er iorden, det SKAL bringes iorden så hurtigt som mulig, vi kan oplyse at man kan få lavet et sæt på Produktionsskolen på Grenåvej for ca. kr. 1.000,-. Hvis det ikke bringes iorden vil Bådsmanden ikke sætte bådene i vandet hvor bukkene ikke er iorden, husk og skrive jeres navn på jeres bukke.
2 Husk at rydde op efter jer når jeres både er kommet på land og alt tovværk skal være fjernet. Har i en stige ved jeres båd skal den være låst fast.
3 Husk der er Standerstrygning lørdag d.16 nov. kl. 10.00 med efterfølgende BRUNCH.
4 Der er kommet nye rullegardiner i hele klubben, vi takker Karl-Erik og Erling få godt arbejde.
5 Der er besluttet at vi vil investere i et varme genindvindingsanlæg til klubben.
6 Vi har fået fjernet alle de store sten ved vores parkeringspladser, der vel blive plantet træer ca. d. 1. nov.
7 Der vil blive holdt knob og knude kursus i februar 2020, i hører nærmere.
8 Der var Fællesspisning lørdag d. 2. nov., det var rigtigt hyggeligt og der blev spist op, tak til Frits og Lars for rigtigt dejlig mad. Næste gang der er fællesspisning er lørdag
d. 1. feb. (der er ikke fællesspisning i dec. og jan.) til en flad 20er.
Byd endelig ind hvis du vel lave lørdagsfrokost, send en sms til Marianne Rasmusen på 40223264 at du vil lave frokost en lørdag så kommer du på listen.
9 Der er skiftes pærer på broerne så der skulle være lys her i den mørke tid.
10 Hækken ved terrassen er blevet gravet op og erstattet af plader og samtidig vil der blive lavet lys langs terrassen.
11 Lige en bøn fra Bestyrelsen; vi er i dag 235 medlemmer og alle bådpladser / bådhuse er lejet ud, det gør at der er en del kontakt / arbejde til bestyrelsen og teleopkald til formanden, det er rigtigt dejlig at høre fra jer, MEN når i har ønsker / krav på ting i vil have lavet eller gjort så ha gerne selv en plan + giv en hånd med. Der er ingen i bestyrelsen / aktivitetsudvalget der er lønnet overhovedet, alt er interessetimer.
12 Der er kommet nye skilte til vores klubområde.
13 Årets sidste to arrangementer bliver Standerstrygning d. 16/11 og Julefrokost d. 7/12. Nærmere information kommer op i klubben og på hjemmesiden vedr. julefrokosten.
14 Næste Bestyrelsesmøde holdes lørdag d. 30. nov. kl. 9.00.


Med sejler hilsen
Bestyrelsen
_________________________
 
 
Bestyrelsesmøde d. 05.10.19 

1 HUSK og få jer skrevet på hvornår i skal have jeres både op, også selvom i tager jeres båd op selv. Vi starter lørdag d. 12 oktober. Det er vigtigt, at i får jer skrevet på så hurtig som muligt så Bådsmændene kan planlægge deres tid. Sedlen hænger i klubben. Husk at rydde op efter jer når jeres både er kommet på land og alt tovværk skal være fjernet. Har i en stige ved jeres båd skal den være låst fast.
2 Der har været afholdt sidste Fisketur, Kennet Tiedt vandt med en aborre på knapt et pund. Der deltog 10 både og godt 25 mand, alt i alt en god dag.
3 Salen er allerede nu lejet ud flere gange næste år, det gør at vi har valgt at lave program 2020 / 2021 nu så vi ikke kommer i konflikt med klubbens arrangementer fremadrettet.
4 Vi har fået fjernet alle de store sten ved vores parkeringspladser, der vel blive plantet træer ca. d. 1. nov.
5 Vi har desværre haft indbrud i en båd hvor der bl.a. fiskeudstyr m.m. Husk at melde det det til politiet hvis i har uvedkommende i jeres både. Send gerne en mail til RMK med hvad i har fået taget.
6 Der var Fællesspisning lørdag d. 5. okt., det var rigtigt hyggeligt og der blev spist op, tak til Annette for dejlige tarteletter. Næste gang der er fællesspisning er lørdag d. 2. nov. til en flad 20er.
Byd endelig ind hvis du vel lave lørdags frokost, send en sms til Marianne Rasmusen på 40223264 at du vil lave frokost en lørdag så kommer du på listen.
7 Når man er i vores dejlige område smider man ikke cigaretskodder, kapsler m.m. på græsplanen eller broer, det skal i skraldespanden.
8 Materialer til ny front på klubhuset er kommet og vi forventer at det bliver monteret hurtigst mulig.
9 Hækken ved terrassen er blevet gravet op og erstattet af plader og samtidig vil der blive lavet lys langs terrassen.
10 Lige en bøn fra Bestyrelsen; vi er i dag 235 medlemmer og alle bådpladser / bådhuse er lejet ud, det gør at der er en del kontakt / arbejde til bestyrelsen og teleopkald til formanden, det er rigtigt dejlig at høre fra jer, MEN når i har ønsker / krav på ting i vil have lavet eller gjort så ha gerne selv en plan + giv en hånd med. Der er ingen i bestyrelsen / aktivitetsudvalget der er lønnet overhovedet, alt er interessetimer.
11 Der er bestilt nye skilte til vores klubområde.
12 HUSK indhalertov samt fortøjninger skal være af en god kvalitet, samt 4 fendere.
13 Der er kommet nye stander (klubflag til bådene) kr. 50 pr. stk.
14 HUSK, olie, malingrester og batterier skal man selv fjerne fra klubbens område.
15 Næste Bestyrelsesmøde holdes lørdag d. 2. nov. kl. 9.00.


Med sejler hilsen
Bestyrelsen

___________________________
                                     Bestyrelsesmøde d. 07.09.19

       

1. Der har været ABORREkonkurrence, fællestur til Langå og Regatta i august måned og deltagelsen har været rigtigt fin, Per ”Kylle” vandt aborrekonkurrencen skarpt for fuldt af flere andre. Der blev vis godt sømandskab på turen til Langå og som sædvanlig blev vi taget godt imod i Langå. Regatta lørdag i Randers Ugen forløb stille og roligt med musik og fyrværkeri fra havnen.
2. Der har været revision, alt blev godkendt og økonomien ser fornuftigt ud.    
3. Salen er allerede nu lejet ud flere gange næste år, det gør at vi har valgt at lave program 2020 / 2021 nu så vi ikke kommer i konflikt med klubbens arrangementer fremadrettet. 
4. Vi henstiller til et par medlemmer at holde en ordentlig tone, og at deres støjniveau sænkes, p.f.t.  
5. Der var Fællesspisning lørdag d. 7. september, det var rigtigt hyggeligt og der blev spist op, tak til Poul og Marianne Læsten. Næste gang der er fællesspisning er lørdag d. 5. oktober til en flad 20er. Byd endelig ind hvis du vel lave lørdags frokost, send en sms til Marianne Rasmusen på 40223264 at du vil lave frokost en lørdag så kommer du på listen. 
6. HUSK der er SIDSTE FISKETUR KONKURRENCE lørdag d. 28. september. Se opslag i klubben og på hjemmesiden.
7. Når man er i vores dejlige område smider man ikke cigaretskodder, kapsler m.m. på græsplanen eller broer, det skal i skraldespanden.
8. Materialer til ny front på klubhuset er kommet og vi forventer at det bliver monteret hurtigst mulig.
9. Hækken ved terrassen vil blive gravet op og erstattet af plader og samtidig vel der blive lavet lys langs terrassen.
10. Vi har haft ekstrem regnvejr i juli / august måned, det gør at HFI relæet vel slå fra på broerne, så vi i perioder ikke har strøm, det kommer tilbage når der igen bliver tørt, vi kan ikke gøre noget ved det når det sker, så lev med det.         
11. Lige en bøn fra Bestyrelsen; vi er i dag 225 medlemmer og alle bådpladser / bådhuse er lejet ud, det gør at der er en del kontakt / arbejde til bestyrelsen og teleopkald til formanden, det er rigtigt dejlig at høre fra jer, MEN når i har ønsker / krav på ting i vil have lavet eller gjort så ha gerne selv en plan + giv en hånd med. Der er ingen i bestyrelsen / aktivitetsudvalget der er lønnet overhovedet, alt er interessetimer.
12. Der er bestilt nye skilte til vores klubområde.              
13. HUSK indhalertov samt fortøjninger skal være af en god kvalitet, samt 4 fendere.
14. Der er kommet ”Frihavnsmærker” kr. 50 pr. stk.
15. Der er kommet nye stander (klubflag til bådene) kr. 50 pr. stk.                
16. HUSK, olie, malingrester og batterier skal man selv fjerne fra klubbens område.
17. Næste Bestyrelsesmøde holdes lørdag d. 5. okt. kl.9.00.

                         

 

Med sejler hilsen

Bestyrelsen                                                      

                                                                                                             
 
___________________________
 
Bestyrelsesmøde d. 03.08.19

1 Så er vi i gang igen efter en rigtigt god ferie, der blev lørdag lavet bøfsandwich af Marianne, Paderup og Poul og der blev spist op, rigtigt godt gået begge to.
2 REGGATA i Randers Ugen lørdag d. 17. august, vi tænder den store grill fra kl. 18, i tager selv det med som i vil grille / spise / drikke på nær øl og vand som købes i klubben, mød op til en hyggelig aften (sidste år var vi 44).
3 Der bliver lagt asfalt fra Radio ABC og ned til cykelstien, der er blevet bestilt ny front på klubhuset, vi forventer det bliver færdig omkring 1. september. Der er lavet plade i klubhuset over gamle æresmedlemmer. Der vil blive bestilt ny dør til værkstedet. Der er ved at blive lavet nye skilte til området omkring klubben (parkerings- fiskeriforbudt- kano / kajakforbudt- og badning forbudt skilte).
4 Salen er allerede nu lejet ud flere gange næste år, det gør at vi har valgt at lave program 2020 / 2021 nu så vi ikke kommer i konflikt med klubbens arrangementer fremadrettet.
5 Kanaløen er blevet åben for alle, det fungere tilsyneladende, så benyt jer endelig af øen (i er selv med til at betale for den).
6 Der er Fællesspisning lørdag d. 7. september. Byd endelig ind hvis du vel lave lørdags frokost, send en sms til Marianne Rasmusen på 40223264 at du vil lave frokost en lørdag så kommer du på listen.
7 Der er fællestur til Langå lørdag d. 24. august, der kommer nærmere info.
8 HUSK der er ABORRE KONKURRENCE d. 31. august og SIDSTE FISKETUR d. 28. september. Se opslag i klubben og på hjemmesiden.
9 Når man er i vores dejlige område smider man ikke cigaretskodder, kapsler m.m. på græsplanen eller broer, det skal i skrællespanden.
10 Vi har desværre haft tyveri i værkstedet hvor der er forsvundet et lille svejseanlæg, det er ikke dukket op. Hvis der er nogen som lægger inde med viden om hvem det kan være så gi bestyrelsen et tip, man kan evt. skrive en seddel og komme den i postkassen. Vi understreger samtidig at tyveri er ensbetydende med øjebliklig eksklusion af klubben.
11 Lige en bøn fra Bestyrelsen; vi er i dag 225 medlemmer og alle bådpladser / bådhuse er lejet ud, det gør at der er en del kontakt / arbejde til bestyrelsen og teleopkald til formanden, det er rigtigt dejlig at høre fra jer, MEN når i har ønsker / krav på ting i vil have lavet eller gjort så ha gerne selv en plan + giv en hånd med. Der er ingen i bestyrelsen / aktivitetsudvalget der er lønnet overhovedet, alt er interesse timer.
12 Vi regner med at lave en klubarbejdsdag i oktober måned.
13 HUSK indhalertov samt fortøjninger skal være af en god kvalitet, samt 4 fendere.
14 Der er kommet ”Frihavnsmærker” kr. 50 pr. stk.
15 Der er kommet nye stander (klubflag til bådene) kr. 50 pr. stk.
16 HUSK, olie, malingrester og batterier skal man selv fjerne fra klubbens område.
17 Næste Bestyrelsesmøde holdes lørdag d. 7. sep. kl.9.00.


Med sejler hilsen
Bestyrelsen
                           
 
____________________________
 
Bestyrelsesmøde d. 26.05.19

1. Vi har haft STOR ARBEJDSDAG i RMK, det var da godt nok en masse medlemmer der syntes at det var en god ide, 44 stk. mødte op til en rigtigt god dag hvor der blev ryddet op sat hegn op, klippet hæk og hegn og meget mere. Der var en rigtigt god stemning og en utrolig arbejdsiver som gjord at vi stort ses nåde det som vi havde planlagt. 
2. Alle bådene er kommet i vandet og det har gået godt, vi har stort ses ingen bådpladser tilbage og der er venteliste på bådskur. Der godt 210 medlemmer der har betalt kontingent, så økonomien er rigtigt fornuftig.
3. Der er afholdt revision og det blev godkendt.
4. Salen er lejet ud flere gange i foråret / sommer, vi henstiller at klubbens medlemmer viser respekt og god stil over for dem som har lejet festsalen. Datoerne er 30. maj, 8. juni, 29. juni og 6. juli.
5. Der er indvielse af Kanaløen tirsdag d. 4 juni ”Se opslag på hjemmesiden og i klubben”  
6. Fællesspisning lørdag d. 1 juni, der vil blive grillet pølser. Vi springer over fællesspisning i juli mån. men er tilbage lørdag d. 3 aug. Byd endelig ind hvis du vel lave lørdags frokost, send en sms til Marianne Rasmusen på 40223264 at du vil lave frokost en lørdag så kommer du på listen. 
7. Vi holder Sct. Hans, der kommer nærmere info.
8. Der er fællestur til Langå lørdag d. 29 juni, der kommer nærmere info.
9. Når man er i vores dejlige område smider man ikke cigaretskodder, kapsler m.m. på græsplanen eller broer, det skal i skraldespanden.
10. Thomas Kondrup (ny i bestyrelsen) er blevet præsenteret og han har fået tildelt sine opgaver, som bl.a. er opsyn med redningsstationer, at alle har korrekt tovværk / fender m.m. samt fisketure, ta godt imod Thomas.     
11. HUSK indhalertov samt fortøjninger skal være af en god kvalitet, samt 4 fendere.
12. Der er kommet ”Frihavnsmærker” kr. 50 pr. stk.
13. Der er kommet nye stander (klubflag til bådene) kr. 50 pr. stk.
14. Der vil blive skiftet elpærer på broerne, Kylle er i gang.                
15. HUSK, olie, malingrester og batterier skal man selv fjerne fra klubbens område.
16. Næste Bestyrelsesmøde holdes lørdag d. 3. august kl.9.00.

Med sejler hilsen og rigtigt god sommer til alle.

Bestyrelsen
                                                       
_____________________________
                                                                                                            
 
 
Bestyrelsesmøde d. 28.04.19
       

1. Husk der er fællesspisning næste gang lørdag d. 4 maj kl.12. Vi griller en pølse udenfor da salen er lejet ud den dag. 2 pølser med brød kr. 20,-.
2. Salen er lejet ud flere gange i foråret / sommer, vi henstiller at klubbens medlemmer viser respekt og god stil over for dem som har lejet festsalen. Datoerne er 4. maj, 17. maj, 19. maj, 30. maj, 8. juni, 29. juni og 6. juli.  
3. Når man er i vores dejlige område smider man ikke cigaretskodder, kapsler m.m. på græsplanen eller broer, det skal i skrællespanden.
4. Thomas Kondrup (ny i bestyrelsen) er blevet præsenteret og han har fået tildelt sine opgaver, som bl.a. er opsyn med redningsstationer, at alle har korrekt tovværk / fender m.m. samt fisketure, ta godt imod Thomas.
5. Vi henstiller til at man IKKE skubber til automaterne i klubhuset.     
6. HUSK der er lavet plan for hvornår bådene kan komme i vandet, den hænger i klubben. HUSK og skrive jer på. Ingen både på plænen efter d. 15. maj.
7. HUSK indhalertov samt fortøjninger skal være af en god kvalitet, samt 4 fendere.
8. Du skal altid have en hjælper med når din båd skal i vandet (lav aftale med de andre der skal i vandet, hjælp hindanden).
9. Alle bådklodser som ikke længere dur skal smides på bålpladsen, der er kommet nyt træ til klodser.
10. Der er blevet opsat ”redningsstationer” 5 stk. i alt.
11. Der er kommet ”Frihavnsmærker” kr. 50 pr. stk.
12. Der er kommet nye stander (klubflag til bådene) kr. 50 pr. stk.
13. Husk at låse jeres stiger fast, hvis de ligger ved båden.
14. Der vil blive skiftet elpærer på broerne, Kylle er i gang.  
15. Sæt allerede nu lørdag d. 25. maj af, der har vi store arbejdsdag i RMK, vi starter kl. 8.00 og slutter af med en overraskelse kl. ca. 14.00, mød op og få en rigtigt hyggelig dag.               
16. HUSK, olie, malingrester og batterier skal man selv fjerne fra klubbens område.
17. Næste Bestyrelsesmøde holdes søndag d. 26. maj kl. 10.00.

Med sejler hilsen

Bestyrelsen
_______________________________
 
Bestyrelsesmøde d. 06.04.19
     

1. HUSK Standerhejsning på lørdag d. 13.04.19 kl. 10.00 og derefter brunch.  
2. Husk der er fællesspisning næste gang lørdag d. 4 maj kl.12.
3. Marianne ”Kylle” og Poul lavede rigtigt lækker lørdags frokost, det var vi en 20 stykker der var rigtigt glade for, tak for det. Skulle der sidde nogen som vil lave lørdagsfrokost i RMK er der sat en seddel op i klubben, som man kan skrive sig på. 
4. HUSK der er lavet plan for hvornår bådene kan komme i vandet, den hænger i klubben. HUSK og skrive jer på. Ingen både på plænen efter d. 15. maj.
5. HUSK indhalertov samt fortøjninger skal være af en god kvalitet, samt 4 fendere.
6. Du skal altid have en hjælper med når din båd skal i vandet (lav aftale med de andre der skal i vandet, hjælp hindanden).
7. Alle bådklodser som ikke længere dur skal smides på bålpladsen, der er kommet nyt træ til klodser.
8. Der er blevet opsat ”redningsstationer” 5 stk. i alt.
9. Der er kommet ”Frihavnsmærker” kr. 50 pr. stk.
10. Der er kommet nye stander (klubflag til bådene) kr. 50 pr. stk.
11. Husk at låse jeres stiger fast, hvis de ligger ved båden.
12. Der vil blive skiftet elpærer på broerne, Kylle er i gang.
13. Der er indkøbt 2 nye urinaler til herretoilettet.
14. Sæt allerede nu lørdag d. 25. maj af, der har vi store arbejdsdag i RMK, vi starter kl. 8.00 og slutter af med en overraskelse kl. ca. 14.00, mød op og få en rigtigt hyggelig dag.               
15. HUSK, olie, malingrester og batterier skal man selv fjerne fra klubbens område.
 
Næste Bestyrelsesmøde holdes søndag d. 28. april kl. 10.00

                                             

 

Med sejler hilsen

Bestyrelsen
                                                       

                                                                                                            
_______________________________
 
Bestyrelsesmøde 09.03.19
 
 1.                               
  Der er afholdt Generalforsamling d. 07.03.19, det forgik i en god tone (se referat på hjemmesiden og i klubben) Bestyrelsesmedlem Flemming Krogen og Formand Tage Pedersen blev valgt for 2 år mere, Fritz Andersen ønskede ikke genvalg, ny suppleant i bestyrelsen blev Thomas Kondrup. Vi siger tak til Fritz for hans virke i bestyrelsen og velkommen til Thomas. Derudover fik vi 6 nye medlemmer i aktivitetsudvalget til hjælp for Marianne og Poul.     
 2. Husk der er fællesspisning næste gang lørdag d. 6. april kl.12.
 3. Skulle der sidde nogen som vel lave lørdagsfrokost i RMK er der sat en seddel op i klubben som man kan skrive sig på.
 4. Der er lavet plan for hvornår bådene kan komme i vandet, den hænger i klubben. HUSK og skrive jer på.
 5. Mogens undersøger omkostninger ved at skaffe en storskærm til salen – mht. løbende omkostninger for at have det til store arrangementer for klubbens medlemmer.
 6. Husk at låse jeres stiger fast, hvis de ligger ved båden.
 7. Der vil blive skiftet elpærer på broerne, Kylle er i gang.
 8. Der vel blive indkøbt 2 nye urinaler til herretoilettet.   
 9. Vedr. dobbelt ejerskab eller flere af en båd er det sådan, at den adresse som båden er registret på er den som har de privileger og forpligtelser som følger med det at have bådplads i RMK. Det vil sige, at der kun er èn stemme pr bådplads samt at udlejning af sal m.v. kun er den person som tegner båden med sin adresse. Alle andre medejere af båden af båden skal opfylde de betingelser der er for at være medlem uden båd i RMK. Det vil sige, at er man ejer nummer ”2” så skal man betale kontingent (kr. 200,- om året) samt have været medlem af RMK i mindst 5 år for at kunne leje festsalen. Se i øvrigt klubbens love.              
 10. HUSK, olie, malingrester og batterier skal man selv fjerne fra klubbens område.


Næste Bestyrelsesmøde holdes lørdag d. 6 april kl. 9.00.

                                             

 

Med sejler hilsen

Bestyrelsen
                                                       
________________________________________


Der blev afholdt årlig generalforsamling i RMK torsdag d. 7. marts 2019. Ca. 40 medlemmer var mødt op og generalforsamlingen blev afviklet i god ro og orden. Vi takker for deltagelsen og takker aktivitetsudvalget for veltilberedt  bespisning af de fremmødte.
 
Generalforsamling i RMK torsdag d. 7. marts 2019 kl. 18.30
Dagsorden:
1. Referent:
Berit Pedersen

 

 

2. Valg af dirigent

 Klaus Bremer Jensen – general forsamlingen er lovlig og lovligt varslet

 

3. Formandens beretning
Tage Pedersen:
Stor aktivitet har præget 2018. Der har været flere af vores ældre medlemmer som har solgt deres både – men de er blevet i klubben og har fortsat med at bidrage med deres viden og hjælp. Vi har fået over 20 nye bådejere i klubben i 2019 – og pt. Er alt udlejet af vores bådpladser.
Vi har gjort et stort arbejde ud af at informere medlemmer via hjemmeside, SMS til bådejere og ved opslag i klubben. Der har været holdt sejlerkursus via AOF i klubben – og der har været god tilslutning. Skinner, bukkergård er blevet renoveret. Der er derudover blevet lagt nyt gulv i slyngelstuen og køkkenet er blevet renoveret. Alt kan kun lade sig gøre ved god opbakning af medlemmer og sponsorer.
De planlagte renoveringsprojekter for næste år er derfor begrænset – men cykelgården får en omgang.
Den årlige sejltur til Langå var en stor succes med megen grin for alle deltagere.
De faste arrangementer som standerhejsning, strygning, Sct. Hans og julefrokost var alle en succes og blev afviklet med god deltagelse. Tak for alle der deltog og gav en hånd med.
Kanaløens faciliteter kommer til at blive renoveret i løbet af i år med nye toiletter, broer m.m. I vil kunne løbende læse om dette på vores hjemmeside. Renoveringen bliver financieret delvis af én fond og ved bidrag fra alle både på fjorden – pt. 10 kr / båd – 870 både. Forventet åbningsfest 26/5 2019
Tak for god ro og orden. Beretningen er godkendt-

 

 


4. Regnskab / kassererens beretning
Regnskab godkendt

 


5. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet fastfryses for 2019

 


6. Valg til bestyrelsen
Formand Tage H. Pedersen, ønsker genvalg.
Genvalgt

 

Bestyrelsesmedlem Flemming Krogen Pedersen, ønsker genvalg.
Genvalgt

 

Bestyrelsessuppleant Fritz Andersen, ønsker ikke genvalg.
Afløses af Thomas Kondrup

 

7. Valg af revisor Gunnar Fuglsø, ønsker genvalg.
Genvalgt

 

8. Valg af revisorsuppleant Minna Andersen, ønsker genvalg.
Genvalgt

 

9. Valg til aktivitetsudvalg, 6 stk.
Solveig tlf. 20821053
Winnie Hansen Tlf. 60636397
Peter Nielsen Tlf. 27509336
Lillebror Tlf. 86417977
Karsten Mikkelsen Tlf. 20372737
Allan Lauridsen Tlf. 20832637

 

10. Indkomne forslag (skal være forretningsudvalget i hænde senest torsdag d.28 feb.)
Forslag – fra bestyrelsen vedr. skure: Der er pt. 44 skure som trænger til renovering. Vi har ikke til alle bådpladser – men de fordeles efter først til mølle. Leje foreslås sat op til 200 kr – fra de nuværende 150 kr. Må vi sætte dem op fra 2020?
Generalforsamlingen: Forslag vedtaget

 


11. Eventuelt.
Klaus Bremer forespurgte om vi kan dække af om mod stien – der ligger plader informerer bestyrelsen – de er bare ikke sat op endnu. De bliver lukket af på arbejdsdagen i maj.

 

Diesel tank anlæg var det muligt at lave et fælles anlæg?
Bestyrelsen: vores både er for små – omkostningerne bliver for store – og der er miljøhensyn at tage.
Forsamlingen – grundet miljøhensyn kan forslaget ikke gennemføres.
Der er anden mulighed for at tanke marine diesel andet sted i Sejlklubben 1943 (det er dog kun for deres egne medlemmer for nuværende – det kræver derfor en indmeldelse for at kunne tanke).
Ellers kan der tankes marine diesel i Udbyhøj Nord – det er op til medlemmerne selv at undersøge nærmere om der er åbent. Indtil da – må medlemmer selv sørge for at tanke op ved tanke.
Per – mekaniker: Der kan puttes adjective i dieslen så der ikke kommer diesels pest. Adjective kan købes alle steder. Ca 150 kr for adjective til 1000 l diesel
Vedr. bådskure – er der venteliste for de medlemmer som ikke har skur pt. Når der bliver skur ledigt – bliver der rettet henvendelse til næste på ventelisten.

 

Glatte broer: Hvad kan der gøres for at mindske skrid fare.
Per – bestyrelsen: Der er i gang med tiltag til at sikre broerne ikke fremover er så glatte. Men evt. løsninger er omkostningstunge. Anslået over 100.000 kr for ex. Epoxy maling. Der arbejdes videre med at finde en acceptabel løsning.

 

Grøde i åen og uddybning – hvordan går det:
Formand: Der står svar fra kommunen på hjemmesiden – grundet lovgivning for miljø kan det ikke lade sig gøre som vi gerne vil det.
Men man er begyndt at rydde i Nørreåen og væltede træer i Gudenåen er begyndt at blive fjernet. Lodsejerne har også sat lidt fut i kommunalbestyrelserne.

 

 


                                                                                                             

 
___________________________________
 
Bestyrelsesmøde d. 25. 01. 19
 

1 Der er sendt opkrævninger ud til betaling af kontingent. Husk de skal være betalt d. 1. februar 2019.
2 Mogens indkalder revisorerne til årsregnskab i løbet af de næste 14 dage.
3 Tage er på ferie indtil d.19. februar, i kan ringe til Torben på tel. 20421205 hvis der er noget som ikke kan vente.
4 Husk der er fællesspisning lørdag d.2. februar kl.12.
5 Husk der er Generalforsamling torsdag d. 7. marts kl. 18.30 (se opslag på hjemmesiden www.rmk1933.dk eller opslag i klubben).
6 Der er lavet plan for hvornår bådene kan komme i vandet, den hænger i klubben. HUSK og skrive jer på.
7 Mogens undersøger omkostninger ved at skaffe en storskærm til salen – mht. løbende omkostninger for at have det til store arrangementer for klubbens medlemmer.
8 Vi har taget en beslutning om at udvide aktivitets udvalget med op til 10 medlemmer. Skulle du have interesse i dette skal du kontakte Tage.
9 Husk at låse jeres stiger fast, hvis de ligger ved båden.
10 Der vil blive skiftet elpærer på broerne, Kylle er i gang.
11 Vedr. dobbelt ejerskab eller flere af en båd er det sådan, at den adresse som båden er registret på er den som har de privileger og forpligtelser som følger med det at have bådplads i RMK. Det vil sige, at der kun er èn stemme pr bådplads samt at udlejning af sal m.v. kun er den person som tegner båden med sin adresse. Alle andre medejere af båden af båden skal opfylde de betingelser der er for at være medlem uden båd i RMK. Det vil sige, at er man ejer nummer ”2” så skal man betale kontingent (kr. 200,- om året) samt have været medlem af RMK i mindst 5 år for at kunne leje festsalen. Se i øvrigt klubbens love.
12 HUSK, olie, malingrester og batterier skal man selv fjerne fra klubbens område.
13 Næste Bestyrelsesmøde holdes lørdag d. 2. marts kl. 9.00.


Med sejler hilsen
Bestyrelsen
 
____________________________________________________
 
 Bestyrelsesmøde d. 22.12.18

 

1. Der vil blive sendt opkrævninger ud til betaling af kontingent i løbet af de næste 10 dage. Husk de skal være betalt d. 1. februar 2019.  
2. Husk at låse jeres stiger fast, hvis de ligger ved båden.
3. Vi har holdt Julefrokost og en stor tak for godt humør og alle de frivillige som gjorde det til en rigtig god dag, samtidig skal der lyde en stor tak til sponsorer for alle de fine gaver til vores lotteri.
4.Der vil blive skiftet elpærer på broerne, Kylle er i gang.   
5. Der var ca. 40 medlemmer til ”Erlings Julegløgg og æbleskiver”, det var rigtigt hyggelig, tak til Erling og Poul for et godt initiativ.
6. Vedr. dobbelt ejerskab eller flere af en båd er det sådan, at den adresse som båden er registret på er den som har de privileger og forpligtelser som følger med det at have bådplads i RMK. Det vil sige, at der kun er èn stemme pr bådplads samt at udlejning af sal m.v. kun er den person som tegner båden med sin adresse. Alle andre medejere af båden af båden skal opfylde de betingelser der er for at være medlem uden båd i RMK. Det vil sige, at er man ejer nummer ”2” så skal man betale kontingent (kr. 200,- om året) samt have været medlem af RMK i mindst 5 år for at kunne leje festsalen. Se i øvrigt klubbens love.              
7. HUSK, olie, malingrester og batterier skal man selv fjerne fra klubbens område.
8. Næste Bestyrelsesmøde holdes lørdag d. 26. januar kl. 9.00. 

Med sejler hilsen og Ønske om at i alle må have en Rigtigt god Jul og et fantastisk
Nytår.

Bestyrelsen
_____________________________________
Bestyrelsesmøde d. 01.12.18

1. Cykler som står på RMK`s areal og ikke bliver brugt vil blive fjernet. I første omgang vil de blive flyttet om i ”bukkegården”, hvis de ikke bliver afhente der bliver de fjernet i det nye år.
2. Husk at låse jeres stiger fast, hvis de ligger ved båden.
3. Til daglig er der ikke mere levende lys i klubstuen, det har vist sig at der har st&a
Forretningsudvalgsmøde d. 05.12.16
 
Deltagere: Flemming K, Tage P, Torben C, Per S, Leif P, Mogens L
Fraværende: Fritz
 
1. Regnskab er der stadig lidt støj omkring, Mogens arbejder med det og er fortrøstningsfuld. Flemming har kontakt i Danske Bank, hvor der arbejdes på at få skrevet faktura / girokort ud til klubbens medlemmer.
 
2. Der er lavet aftale med rengøring, så den høje standart vi har opnået med det nye hold forsætter også i 2017.

3. Vedr. tovværk, det er lykkes at få nogen til at fjerne deres tovværk, så vi giver lige resten en uge mere. Hvis det ikke er på plads d. 15.12.17 med de sidste vil de som ikke har fjernet deres tovværk modtage en regning på kr. 250,00. FÅ DET NU GJORT!!!!!!!!!!

4. Hvis man har ting til at stå i ”BUKKEGÅRDEN” som man ønsker at beholde, skal man få skrevet navn på da der vil blive ryddet kraftigt op.

5. Der er styr på julefrokosten husk det er på lørdag d. 10 dec. Kl. 12.30. På forhånd tak til alle der har valgt at give en hånd med maden samt oprydning efter julefrokosten. Vi ser frem til en festlig eftermiddag.

6. To ældre medlemmer har henvendt sig i klubben for at få udbetalt kr. 100,- pr. nøgle, de vil få udbetalt pengene og alle der har en nøgle som de ikke bruger vil kunne få udbetalt kr. 100,- indtil d. 01.01.17. Derefter skal man komme med en kvittering på, at man har betalt for nøglen eller være opført i nøglebogen for at få penge tilbage.

7. Vedr. medlem Lone Lisselotte Gudmann, hun har på nuværende tidspunkt kommet med utrolig mange indlæg på hjemmeside, Facebook, alle forretningsudvalgets private telefoner og private e-mail konti. Indtaling af beskeder (mange) om natten i et toneleje som ikke er normalt, det må stoppe nu. Vi har forsøgt at forklare hende hvilke vilkår der er for en evt. erstatning fra Blå Bro, og at det ene og alene drejer sig om et udslip af sand fra den Blå Bro d. 12 sep. hvor flere af klubbens medlemmer og entreprenøren på Broen gennemgik alle bådene for at se hvilke både der den dag blev berørt af dette ene udslip. Hvad hun ellers har haft af ubehag ved at have sin båd i RMK kan vi ikke hjælpe hende med, da vi ikke har fået en henvendelse fra hende før at hun opdager, at der var penge et sted (i november). Vi har bedt hende om at stille i klubben for, at hun b.la. kunne se opslag m.v. men det har hun ikke ønsket. Forretningsudvalget betragter hermed sagen som afsluttet.

8. Der er forretningsudvalgsmøde igen mandag d. 12. dec. Kl. 18.30, har man et emne man ønsker taget op, er man velkommen til at smide et brev i postkassen i klubben.

Med sejlerhilsen
Forretningsudvalget
 
 
Forretningsudvalgsmøde d. 28.11.16

Deltager: Mogens Leth, Leif Petersen, Per Ahm, Flemming, Tage, Torben.

Fraværende: Frits

1. Der er blevet afregnet m.v. med Leif Andersen. Forretningsudvalget takker Leif for hans store indsats for Randers Motorbådsklub.

2. Der blev fordelt opgaver i klubben.

3. Mogens Leth vil så hvidt mulig hjælpe os i den udstrækning han har tid.

4. Ansvar:
- Rengøring: Torben og Flemming

- Bank og regnskab: Flemming og Mogens

- Fakturering: Flemming og Mogens

- Hjemmeside / Opslag i klubben: Berit og Tage

- Udlejning af sal: Tage og Flemming

- Kontakt til Ole Kastrup THOR: Per Ahm

- Øl automat: Per og Lillebror

- Medlemskab og Bådplads / bådskur: Torben og Tage

- Vedligehold af klubhus / udenoms områder: Alle

- Fester og arrangementer: Alle

- Kontakt til offentlige myndigheder og andre klubber m.v.: Torben og Tage.

- Sekretær: Tage

Der kan være ting som ikke er nævnt her men alle byder godt ind og alle hjælper alle.

Vi vil i starten holde hyppigere møder, så vi hele tiden er på forkant med tingene og så alle er informeret om hvad der forgår.

Dette er planen indtil Generalforsamlingen i marts 2017, hvor vi vel aflevere en klub i balance med sig selv. Vi håber at der vil være arbejdsro og godt humør / positivitet fremadrettet.      

 
5. Der vil blive syn på broerne / bådpladser mandag d. 5 dec.
Er der tovværk (indhalertov, fortøjninger m.v.) vel det blive fjernet på pladsen lejers regning.          Kr. 500,- pr. plads. Så få det nu fjernet, bed evt. om hjælp i klubben.

6. Julefrokost d. 10.12.16 vi er efterhånden budget godt op ca. 80 personer.
Madplan:

Bodil og Minna laver høns i tarteletter og pålæg.

Lars Amorsen æg og rejer

Berit karrysalat

Marianne risalamande

Leif Færing står for borddækning og han vil meget gerne ha hjælp så byd gerne ind.

Karl Erik laver frikadeller

Flemming søger for at købe ribbensteg, hvid og røde sild, leverpostej, sylte, medister.

Mad Bent laver hjemmelavet stegte sild og grønlangkål.

Tage søger for tilbehør og hjælp i køkkenet til madlavning samme med bl.a. Flemming.

Frits søger for afregning når folk kommer og er behjælpelig med det han kan nå.

Tage har kontakt med musik og står for amerikansk lotteri.

Er der noget vi har glemt så byd gerne ind.

Vi har en til at stå i baren og håber på at der er ”frivillige” der vil hjælpe med at få båret tallerkner, fade m.m. tilbage i køkkenet når vi har spist og få vasket op (vi hører gerne).

Skulle der være nogen der vil byde ind med et alle andet eller bage en kage eller hvad ved vi, så høre vi gerne.

Vigtigst af alt kom med godt humør.

 

Med sejlerhilsen

Forretningsudvalget

 

             

 

 

 

 

 

 

 
Referat af forretnings udvalgs møde d. 21. november 2016
Deltagere: Leif Andersen Leif Petersen (Færingen) Torben Christensen Flemming Krogen Tage Pedersen Fritz – fraværende Per/Kylle – fraværende
 
1. Danske Bank Der blev diskuteret Danske Bank.
 
2. Nye revisorer i klubben To af klubbens medlemmer, Mogens Leth og Karl Erik Petersen har meldt sig som revisorer for klubbens regnskab. Leif Andersen fandt det godt at to af klubbens medlemmer har meldt sig som revisorer. Vi kan fra forretningsudvalgets side kun opfordre til at de involverede parter tager kontakt til hinanden hurtigst muligt og aftaler en revision af alle bilag/konti.
 
På forretningsudvalgets vegne Tage Pedersen
 
Bestyrelsesmøde 7.dec 2016 kl 19:00
 
Møde sted: lokal i RMK Til mødet var:
 
Form. Leif Andersen, Næst form. Tage H. Pedersen, Flemming K. Pedersen, Torben Christensen og Leif Petersen.
 
Dagsorden:
 
1)Få alt på plads og afslutte ”danske bank”
AD1: Form. Leif fik til arb. at afslut samarbejde med Den danske Bank
 
2) I forbindelse med reparation af den blå bro, blev bådene svinet til og i denne forbindelse fik bådejerne en erstatning af entreprenøren.
 
AD2: Næstform. Tage tog sig af dette arb og fik rejst en erstatning for båreejerne på i alt 23000kr.
 
Den dag uheldet var ude og det blev opdaget at bådene var svinet til, tog Tage sammen med flere fra klubben en tur ned ad bådepladserne for at se og registrere hvem der lå i pladserne den dag. Ud fra det blev der lavet en plan om hvordan hver enkelt bådeejer får en erstatning. Tage har lavet en plan. Som et flere tal af bestyrelsen godkendte.
Formanden Leif var ikke enig og mente at de 23000 kr skulle fordeles ligeligt mellem de berørte bådejere så alle fik det samme i erstatning.
 
3) Standerstrygning
 
AD3: Torben ville tage sig af det og få det til at blive en god dag for os medlemmerne.
 
4)Julefrokost.
 
AD4: Næstform. Tage fik til job at holde øje og koordinere med dem, der frivilligt har meldt sig til at være med for at hygge om gæsterne.
 
På bestyrelsens vejne Leif Pedersen
 
Bestyrelses møde d. 3. oktober
 
Den nye bestyrelse stak hovederne sammen og blev enige om, at det vigtigste var at få styr på de 2 banker.
 
Derudover aftalte vi en bedre fordeling af klubarbejdet som skulle deles mellem de 6 bestyrelses medlemmer.
 
Julefrokosten og Standerstrygning er de næste vigtige opgaver vi skal i gang med.
 
Godt møde hvor vi alle var enige om arbejdsgangen frem til d. 1. 3. 2017
 
Kammeratlig hilsen Leif
 
____________________________________________
Bestyrelses møde 1–08 2016
  
Tilstede er Leif, Tage, Flemming, og undertegnede.
 
1. Klubben har købt en fin ny gas grill, og den syntes vi da skal indvies dette vil ske 20-08-2016 på terassen, der kommer snart en seddel op med mere info.
 
2. Der vil blive afholdt arbejdes weekend den 010-09-20 der vil komme seddel op på tavlen så de der har lyst til at bidrage med et par timer kan skrive sig på det plejer at være meget hyggeligt, så kom BAR DO, det kunne nu værre rart at se nogle nye ansigter.
 
3. Så er der blevet ryddet op på værkstedet, denne ære tilskriver jeg Anders, og måske flere, vi takker mange gange på klubbens vegne.
 
4. Der skal strammes voldsomt op på den måde bådene ligger på, nogen med alt for lange og slap tovværk, andre mangler helt eller delvis fender, det er simpelt ikke i orden, Leif har været rundt og har fundet dem som ikke ligger rigtigt, de vil få en hilsen fra klubben, i første omgang en løftet pegefinger, og besked på at få det bragt i orden, hvis dette ikke hjælper får de endnu en hilsen sammen med et girokort, og såfremt det er de samme der gang på gang skal have en hilsen, må vi overveje om det er medlemmer der ønsker at værre i klubben.
 
På bestyrelsens vegne.
Fritz Andersen.
 
Bestyrelses møde 13 – 06 – 2016
 
 
Tilstede. Leif, Tage, Fleming, og undertegnede.
 
1. Sankt Hans tilrettelagt. Der vil værre mulighed for at grille medbragt kød, grillen vil være klar ca. kl. 18:00, kom og vær med, tag eventuelt en ven eller 2 med så vi kan få et par hyggelige timer, og der vil selvfølgelig være bål senere, og lur mig om ikke også vores ærede forman kunne finde på og holde en lille tale.
 
2. Langelinie festen har været oppe at vende, der kommer opslag på tavlen. 3. For dem der gerne vil bruge mere strøm end lige til håndværktøj og batteri opladning, er der nu mulighed for at sætte en bimåler op for egen regning, bimåleren skal være af en type som ikke kan nul stilles, og skal godkendes af formanden, eller et andet bestyrelses medlem, der skal aflæses og afregnes når bådene kommer på land, eller ved udmelding af kluppen, det vil ind til videre komme til at koste 3 kr. pr. kwh.
For mere info. Kontakt formanden.
 
På bestyrelsens vegne Fritz Andersen.
 
Bestyrelses møde den 2-05-2016
 
Tilstede er Leif, Tage, Flemming, og undertegnede.
 
1. Arbejdes weekend tilrettelagt, der vil blive indkaldt til fældes arbejde lørdag den 21-05-2016 kl. 08:00. Der vil blive hængt opslag op på opslagstavlen hvor man kan til melde sig, hvis man skulle have lyst til et par hyggelige timer sammen med andre klub medlemmer, vi starter kl. 8 med en let brunch.
Efter endt arbejde er grillen tændt, klubben byder på grillpølser og en lille ting eller 2 til halsen.
 
2. Husk at bådene skal værre i vandet, eller væk fra græsplænen seneste den 15-05, ellers kan klubben inkasser en bod på 500 kr.
 
På bestyrelsens vegne. Fritz Andersen.
 
Bestyrelses møde den 4-04-2016
 
Tilstede er Leif, Tage, Flemming, og undertegnede.
 
1. Gennemgang af kontingent betalinger såvel aktive som passive, der er desværre nogle som hænger lidt i bremsen, og bare lige for en god ordens skyld, hvis man er aktiv medlem og ikke har betalt kontingent kan man ikke få sin båd i vandet, og er båden ikke i vandet senest 15-05 vanker der en bod på 500 kr.
 
2. Der bliver indkaldt til fælles arbejde den 21-05-2016, der vil blive sat opslag op i gangen hvor på man kan skrive hvis man har noget man syntes der mangler at blive lavet, så vil det blive taget op i bestyrelsen, lige ledes kan man skrive sig på hvis man ønsker at deltage i fælles arbejde.
 
3. De sidste detaljer til stander hejsning er på plads, så det forhåbentlig bliver en hyggelig formiddag.
 
På Bestyrelsens vegne Fritz Andersen.
 
Ps. Dette står for egen regning. Et lille suk, vil i ikke nok låse jeres stiger fast til båden, eller jeres bukker, det er da alt for let for ubudne gæster at tage en stige og kravle op i bådene, tænk i det mindste på os andre der ikke ønsker gæster i båden når vi ikke er der.
 
------------------------------------------
Bestyrelsesmøde 07-03-16
Tilstede er Leif, Per, Flemming, Tage og undertegnede.
 
1. En snak om forårets kommen, hvad der skal laves, ryddes op i bukke gården, og så videre, hvis der er nogen der har noget i bukkegården som de ønsker at beholde, så vil det være en rigtig god ide at skrive navn og medlems nr. endvidere en snak om den nye øl automat.
 
2. Lørdag den 09-04 2016 kl. 10 er der standerhejsning, men da vi nu mangler mad Bent til at trylle noget mad frem er vi lidt i vildrede med hvad der kommer til at ske, så hvis du kunne tænke dig at prøve kræfter med køkkenet, eller bare hjælpe til så ret henvendelse til Leif, vi mangler jo i den grad en der tør overtage det Bent stod for, hvis du har en god ide hørere vi også gerne fra dig.
 
3. Der kommer meget snart opslag op om isætning af både, vær nu sød og skriv jer på i god tid så Anders kan planlægge der efter, og husk hvis du vil være sikker på ikke at få en hilsen fra bestyrelsen ( 500 kr. ) så skal båden være i vandet eller i hvert fald væk fra græsplænen senest den 15 Maj
 
På bestyrelsens vegne. Fritz Andersen.
 
------------------------------------------
General forsamling 04-03-16
 
Dette år startede som vanligt med 2 minutters stilhed for de medlemmer der ikke er her mere, i år var det desværre hele 7 medlemmer der var gået bort.
 
Så skulle der vælges ordstyrer til det formål blev Mogens post valgt, derefter kom formandens beretning, denne beretning handlede fortrinsvis om klubbens noget dalende økonomi.
Derefter fulgte forskellige menings udvekslinger blandt andet havde formanden for Langå båd klub et par kommentarer med på vejen, det blev en noget anderledes generalforsamling da den gamle bestyrelse bad om at få et halv år ekstra før der skulle vælges nye medlemmer, for at få rettet op på økonomien, blandt andet med tiltag som for eksempel en øl automat i stedet for det gamle ta selv system, efter en times tid var de ting på plads, og det var tid til rygepause, derefter læste formanden nogle nøgletal op, hvor galt det står til med økonomien, og hvor dandet kan komme til at se ud.
 
Desværre måtte vi sige farvel til madBent, som efter lang tids tro tjeneste takker af, der er ikke fundet nogen afløser og det vil helt sikkert blive svært at finde en som vil og kan leve op til Bent`s mad trylleri, dog har Jonny meldt sig som assistent til fest udvalget.
 
Tidth og Minna takker også af som revisor og revisor suppleant, dog har de lovet at blive på posten i 14 dage til det færdige regnskab er forlagt og godkendt, Minna bliver til den 01-10-16. Der blev drøftet en del økonomi, blandt andet pris stinger på vand pladser, og et enkelt passiv medlem ( Bentner ) foreslog at sætte kontingentet for passive medlemmer op med 100 kr.
 
Hele aftenen var lidt rodet, der blev sprunget i dagsordnerne og så videre, men alt i alt forløb den uden de helt store problemer, og sluttede som sædvanlig af med en gang gule ærter i topklasse.
 
På bestyrelsens vegne. Fritz Andersen.
 
Bestyrelsen
 
 
Bestyrels møde mandag d. 1. februar 2016
 
Tilstede er Leif, Tage, Flemming, Uffe, og undertegnede. Per mangler.
 
1. Det meste af mødet blev brugt på at snakke om hvad der skal ske 2016, Arrangementer, økonomi, og så videre, der blev ikke truffet nogen beslutninger, ud over vi skal mødes igen mandag den 15-2-2016 for at få de sidste ting omkring generalforsamlingen på plads.
 
På bestyrelsens vegne Fritz Andersen.