Klubben / Referater
Bestyrelsesmøde d. 02.10.2021

Deltagere: Birthe, Per, Torben, Flemming, Tage og Thomas 
  
1. Der er oprettet et fest- / arrangementsudvalg i klubben bestående af 8 klubmedlemmer, de vil blive kaldt ind til møde lørdag d. 30 okt. kl. 9.00 så bestyrelsen og udvalget i fællesskab kan planlægge Standerstrygning d. 20. november og Julefrokost d. 04. december.
 
2. Vi søger en Bestyrelse suppleant i stedet for Marianne som på sigt vel være en del af ledelsen i klubben, da næstformand Torben holder til næste valg (2022) du skal forvente at bruge ca. en 10 timer om måneden i klubben, ring eller skriv til Tage for yderlige info. Husk klubben bliver ikke beder end det man ligger i den, så meld jer under fanerne og få indflydelse på klubben i årene fremad.    
 
3.Der var lørdags fællesspisning (lørdag d. 2. okt.). Godt 20 var mødt op til dejlig mad lavet af Kim Mittrup, tak for dejlig mad.
Den næste gang er lørdag d. 6. nov. I hører nærmere.
4. Vi starter op med bådoptagning lørdag d. 16. okt. HUSK at bukkene skal være i orden, nye kan købes på tlf. 20312393, bestil i god tid, NU.
 
5. Vi er kommet et skridt videre mht. projekt ny hal. Projektet er gået videre fra KULTUR & FRITID til Planstyrelsen, i hører nærmere.
 
6. Vi har fået lavet service på luft til luft varmere i klubben, desværre er en af dem gået til, der vel blive indhentet tilbud på skift af denne.  
 
7. Vi har fået malet døre og vinduer på terrassen.
 
8. Vi får tilbud på skjule gardiner til klubben, Per er tovholder.
 
9. Vi har fået renoveret vores højtryksrensere.     
10. Vi henstiller til, at man ikke smider affald (cigaret skodder, kapsler, dåser m.m.) andet end i skraldespandene og ryd op efter jer når i bruger klubben og vores udenoms arealer.           
11. Der var Sidste Fisketur lørdag d. 25. september, 12 både var tilmeldt og 28 fiskere var mødt op til en dejlig dag på fjord og å, der var fine sponsor præmier og dejlig mad, klubben takker alle involverede, rigtigt godt gået.    
 
12. Vi henstiller til, at man tænker sig om når man ligger foto, tekst m.v. ud på Facebook fra RMK, det må være i alles interesse at værne om klubbens ry og rygte.
 
13. Der er igen gratis P pladser overfor klubhuset.
 
14. Der er kommet nye klubstander (flag til båden) og frihavnsmærker. De kan købes ved bestyrelsens medlemmer for 50 kr / stk (flag gratis for nye medlemmer).
 
 
15. Næste Bestyrelsesmøde holdes lørdag d. 30. oktober kl. 9.00.

Med sejler hilsen Bestyrelsen                                                                                                               
 
______________________________
 
Bestyrelsesmøde d. 04.09.2021
 
Deltagere: Birthe, Per, Torben, Flemming, Tage og Thomas 
 

1. Marianne har bedt sig fritaget for sine opgaver i klubben af personlige årsager, vi takker Marianne for hendes store engagement i såvel festudvalget som suppleant i bestyrelsen.  
2. Der blev holdt revision lørdag d. 4. september, regnskabet godkendt.
Der er oprettet et fest- / arrangementsudvalg i klubben over sommeren bestående af 8 klubmedlemmer, de var på banen til regattafesten første gang og det må man sige, at det gjorde de rigtigt godt med højt humør og stor iver for at alle havde en god dag, mange tak for det.

3. Vi søger en Bestyrelse suppleant i stedet for Marianne som på sigt vel være en del af ledelsen i klubben da næstformand Torben holder til næste valg (2022) du skal forvente at bruge ca. en 10 timer om måneden i klubben, ring eller skriv til Tage for yderlige info.   

4. Der var lørdags fællesspisning (lørdag d. 4. sep.). Godt 20 var mødt op til dejlig mad lavet af Anette og Marianne (Paderup), tak for dejlig mad.
Den næste gang er lørdag d. 2. okt. der vil der blive lavet ”Chilli Con Carne” a la Kim Mittrup.
 
5. Vi starter op med bådoptagning lørdag d. 09. Oktober. HUSK bukkene skal være iorden, nye kan købes på tlf. 20312393, bestil i god tid, NU.
 
6. Vi er kommet et skridt videre mht. projekt ny hal. Der er lavet tegninger som er sendt videre til kommunen (der ligger et kopi i klubben). Kommunen vil komme på besøg i løbet af september.
 
7. Vi får tilbud på at få malet døre og vinduer på terrassen, Tage er tovholder.

8. Vi får tilbud på skjule gardiner til klubben, Per er tovholder.

9. Der skal klippes hæk og busker, Per er tovholder.

10. Vi skal have renoveret vores højtryksrensere, Torben er tovholder.
     
11. Vi henstiller til, at man ikke smider affald (cigaret skodder, kapsler, dåser m.m.) andet end i skraldespandene og ryd op efter jer når i bruger klubben og vores udenoms arealer.           
12. Der er Sidste Fisketur lørdag d. 25. september, se opslag i klubben.  

13. Vi henstiller til, at man tænker sig om når man ligger foto, tekst m.v. ud på Facebook fra RMK, det må være i alles interesse at værne om klubbens ry og rygte.

14. Der er igen gratis P pladser overfor klubhuset.
Der er kommet nye klubstander (flag til båden) og frihavnsmærker. De kan købes ved bestyrelsens medlemmer for 50 kr / stk (flag gratis for nye medlemmer).

15. Næste Bestyrelsesmøde holdes lørdag d. 2. oktober kl. 9.00.
 

Med sejler hilsen

 

Bestyrelsen                                                      

 ___________________________________________________                                                                                                            
 
 
 
Bestyrelsesmøde d.20.06.2021
Deltagere: Birthe, Per, Torben, Flemming, Tage, Marianne og Thomas

1. Der var Generalforsamling torsdag d. 17. juni, Se referat på hjemmesiden www.rmk1933.dk
2. Vi holder SCT. HANS onsdag d. 23. juni vi starter grillen fra kl. 18, du/ i tage selv med hvad i vil spise og vi tænder bål ca. kl. 21
3. Fællestur til Langå lørdag d. 26. juni, vi mødes til morgenmad kl. 9.00, vi sejler samlet kl. 10 mod Langå, du/i tage selv det med som i vil spise i Langå. Grillen vil være tændt og man kan købe drikkevare til klubpriser i klubben i Langå. Vi sejler hjemad samlet ca. kl. 15, mød op til en dejlig dag på åen. Hvis du/i skal have morgenmad kræver det tilmelding, listen hænger på opslagstavlen i klubben.
4. Der vil blive holdt revision lørdag d. 4 september.
5. Der er 3 joller (se foto på hjemmesiden) som klubben ikke har kendskab til, hvis de ikke er mærket op med navn, telefonnr og bådpladsnr. d. 1 juni 2021 vil de blive solgt og pengene overgivet til klubben. Det samme gælder bådtrailer.
6. Vi henstiller til at man ikke smider affald (cigaretskøder, kapsler, dåser m.m.) andet end i skraldespandene og ryd op efter jer når i bruger klubben og vores udenoms arealer.
7. Vi afholder REGGATTA FEST lørdag d. 21.08.21 fra kl. 14.00 nærmere info kommer. Vær opmærksomme på der er fejl i programmet – her står der d. 14. august.
8. Der er ABORRE KONKURRENCE d. 28.08.21, der vil komme opslag i klubben
9. Vi henstiller til, at man tænker sig om når man ligger foto, tekst m.v. ud på Facebook fra RMK, det må være i alles interesse at værne om klubbens ry og rygte.
10. Lørdagsfrokost starter op igen efter sommer, første gang lørdag d.4 september
11. Der er igen gratis P pladser overfor klubhuset.
12. Der er kommet nye klubstander (flag til båden) og frihavnsmærker. De kan købes ved bestyrelsens medlemmer for 50 kr / stk (flag gratis for nye medlemmer).
13. Bestyrelsen går på sommerferie, næste Bestyrelsesmøde holdes lørdag d. 4 september kl. 9.00, 2021.

Med sejler hilsen
Og god sommer
Bestyrelsen

 
______________________________
 
Referat - Generalforsamling d. 17. juni 2021
 
1. Valg af dirigent
a. Referent: Berit Pedersen
Bræmer bliver enstemmigt valgt – og takkede for valget. Generalforsamlingen er lovformelig indkaldt med 14 dages varsel og dermed indkaldt rettidigt.
2. Formandens beretning Formandens Beretning 17.06.2020
Vi starter med at afholde 1 min. stilhed for Ivan Busk og Erik Rosvang.
2020 / 21 har på mange måder været i Coronaens tegn, men vi har i RMK været gode til at takle den udfordring så at vi er kommet igennem på en måde som vi alle kan være stolte af.
Vi har formået at holde fast i medlemmer både aktive med båd og aktive uden båd, vi har udsolgt på alle bådepladser og pengene er i kassen.
Driften af klubhuset har været på et niveau som ligger under 2019 pga. Corona men alligevel et rigtigt flot resultat.
Vi har fortaget investeringer i RMK i perioden 20/21 såsom nyt hegn, lys og bord/bænkesæt på terrassen, parkeringsplads med beplantning, køkkenet er blevet opdateret med nyt Emfang samt en gang maling.
Derudover har vi haft Store Arbejdsdag hvor 35 glade RMKèr var mødt op for at give klubben et shine op, der blev gået til stålet med oprydning, maling, slåning af græsbælter, ukrudt bekæmpelse og m.m. Men det der måske var allervigtigst var at nye og gamle klubmedlemmer kom i kontakt med hinanden og stiftede nye venskaber / kontakter.

Vi har været en del i medierne i 20 / 21 aviser / tv, det har gået godt og vi er blevet hørt, både hvad angår værdi- grundlaget for klubben, kommunens manglende vedligehold af Gudenåen samt Langå Sport fiskeri klub / Kommunens ide om at komme 25 m3 sten i Gudenåen. Man har droppet at smide sten i og Danske Å-lag varsler en retssag for at påbyde kommunerne til at rydde op i åen hvad angår grødeskæring samt uddybning.
Vi er blevet meldt til Told og Skat af en anonym person med stort kendskab til klubben, vi har gennemgået anmeldelsen og rettet til så det ikke sker igen, det har ingen konsekvenser haft for klubben.
Hvad angår fremtiden i klubben?
Pt arbejder vi med at undersøge muligheden for at få en ny hal til bådfolket, det tager vi under punkt ”nyt hal”.
Vi vil holde de arrangementer som er på arrangement listen for resten af året med start Sct. Hans, fællestur til Langå, Regatta fest, fisketure, julefrokost m.m.
Hvad angår bestyrelsen har næstformand Torben Christensen meddelt at han holder næste år efter en lang og trofast tjeneste i RMK, det gør at vi skal have en ny på banen allerede til efteråret/ vinter som kan blive lært op med start marts 2022, vi håber at der er flere der kunne fatte interesse for dette.

Beretningen er vedtaget på generalforsamlingen.

3. Regnskab / kasserens beretning Regnskabet godkendt af generalforsamlingen – Torben Skalle – spurgte indtil ølsalg -/ køb, det blev forklaret ved bl.a. mindre bonus fra Thor samt forskudte betalinger, beholdninger som ikke indgår i regnskabet.

4. Fastsættelse af kontingent Vi er Fjordens/Åens billigste klub.
Vi fra bestyrelsen anbefaler at Kontingentet fortsætter uændret. Dette blev modtaget med klapsalver på generalforsamlingen.
 
5. Valg til bestyrelse
a. Formand Tage H. Pedersen – modtager genvalg
b. Best. Flemming Krogen Pedersen – modtager genvalg
c. Best. Suppleant Thomas Kondrup modtager genvalg Valg:
Formand Tage Pedersen takker for valget.
Flemming Krogen Pedersen takker for valget.
Thomas Kondrup takker for valget.

6. Valg af revisor til erstatning for Gunner Revisor – Stener Jensen modtager valg som revisor.

7. Valg til aktivitetsudvalg – 2 stk. Marianne og Nicolaisen fortsætter – brug listen over frivillige når i skal have hjælp til arrangementer.

8. Halbyggeri – til afstemning om vi skal starte processen op Orientering v. Formand:
Vores nuv. Bådskure rækker kun til 44 medlemmer, og skurene stammer fra det Gamle Gudenåbad doneret fra Randers kommune for godt 45 år siden. -Skurene er udtjente, de er ofte udsatte for tyveri/hærværk og rotter. Vi er nu allieret os med en tømmer som gerne vil være os behjælpelig med at lave ansøgning hos Randers kommune så man kan sætte undersøgelser i gang med bundforhold – fonde m.m. Skuret til ca. blive 350 m2 – det kommer til at omfatte plads til traktor, værksted, opbevaring til cykler/knallerter, 1 m2 skur til hver bådejer, overdækket bukkegård.
Afstemning om bestyrelsen må gå i gang med processen for at undersøge om der kan opnås tilladelser/økonomisk støtte via kommune/fonde:
Forslaget er vedtaget enstemmigt af generalforsamlingen at de må fortsætte med processen.

9. Indkomne forslag
a. Hjertestarter i klubben (Kim Mittrup er forslagsstiller)
b. Kim vil gerne stå for at søge en fond om en hjertestarter i klubben – og stå for den indsamling som skal danne grundlag for dette i klubben.
Forslaget blev vedtaget enstemmigt af generalforsamlingen.

10. Evt.
Bræmer – hvad gør vi ved tyveri fra bådene? Nogle forslag?
A- Tænd og sluk lys på broerne blev foreslået – men da det er offentligt område, og kommunen betaler strømmen skal de afgøre om det er tilladeligt?
B- Formand foreslår bedste forsvar er at gøre fortøjningen så besværlig som mulig for folk der ikke kender båden at hale den ind ved lodder der er tunge og sidetov.

Kolstrup: Glatsikring af broerne – som var oppe sidste år:
a) Der var et godt forslag med riflede aluminium plader der oppe sidste år og som vi/RMK har leveret videre til havneudvalget/kommunen – desværre var der ikke fuld opbakning til dette grundet de øvrige klubbers økonomiske situation. Men det er havnens beslutning, så vi er nødt til at vente på en løsning som kan bruges på alle havnearealer.
b) Sprøjtning mod alger hjælper ikke når vi har høj/lavvande. Så er behandlingen vasket af. Desuden er det ikke tilladeligt at sprøjte med produkter som kan skade vandmiljøet.G 
 
 
______________________________________
 
 
Bestyrelsesmøde d.06.06.2021
Deltagere: Birthe, Per, Torben, Flemming, Tage, Marianne og Thomas

1. Der er Generalforsamling torsdag d. 17. juni kl.19.00, der er ingen tilmelding. Se dagsorden på hjemmesiden www.rmk1933.dk
2. Vi har haft STORE arbejdsdag ca. 35 var mødt op til en dag med godt vejr og arbejds iver, stor tak for den indsat der blev lagt for dagen
3. Vi holder SCT. HANS onsdag d. 23. juni vi starter grillen fra kl. 18, du/ i tage selv med hvad i vil spise og vi tænder bål ca. kl. 21
4. Fællestur til Langå lørdag d. 26. juni, vi mødes til morgenmad kl. 9.00, vi sejler samlet kl. 10 mod Langå, du/i tage selv det med som i vil spise i Langå. Grillen vil være tændt og man kan købe drikkevare til klubpriser i klubben i Langå. Vi sejler hjemad samlet ca. kl. 15, mød op til en dejlig dag på åen. Hvis du/i skal have morgenmad kræver det tilmelding, listen hænger på opslagstavlen i klubben.
5. Der er 4 joller (se foto på hjemmesiden) som klubben ikke har kendskab til, hvis de ikke er mærket op med navn, telefonnr og bådpladsnr. d. 1 juni 2021 vil de blive solgt og pengene overgivet til klubben. Det samme gælder bådtrailer.
6. Vedr. projektet” Sten i Gudenåen” har Lystfiskerforeningen i Langå og Randers Kommune valgt at droppe projektet.
7. Vi henstiller til at man ikke smider affald (cigaretskøder, kapsler, dåser m.m.) andet end i skraldespandene og ryd op efter jer når i bruger klubben og vores udenoms arealer.
8. Køkkenet er blevet renoveret og malet, stor tak til holdet.
9. Vi har fået lys på terrassen, stor tak til holdet.
10. Vi afholder REGGATTA FEST lørdag d. 21.08.21 fra kl. 14.00 nærmere info kommer. Vær opmærksomme på der er fejl i programmet – her står der d. 14. august.
11. Der er ABORRE KONKURRENCE d. 28.08.21, der vil komme opslag i klubben
12. Vi henstiller til, at man tænker sig om når man ligger foto, tekst m.v. ud på Facebook fra RMK, det må være i alles interesse at værne om klubbens ry og rygte.
13. Lørdagsfrokost starter op igen efter sommer.
14. Der er igen gratis P pladser overfor klubhuset.
15. Der er kommet nye klubstander (flag til båden) og frihavnsmærker. De kan købes ved bestyrelsens medlemmer for 50 kr / stk (flag gratis for nye medlemmer).
16. Næste Bestyrelsesmøde holdes søndag d. 20. juni kl. 9.00, 2021.

Med sejler hilsen
Bestyrelsen

____________________________________
 
 
Bestyrelsesmøde d.15.05.2021
Deltagere: Birthe, Per, Torben, Flemming, Tage, Marianne og Thomas

1. Fra d. 21.04.21 blev der åbent for at 10 personer af gangen kan opholde sig i klubbens lokaler, fra 6. maj må der være 25 og fra 21. maj 50 og endelig 100 personer fra 11. juni, hvis man da ikke laver reglerne om igen. Men vi håber at tingene hurtigst muligt vil blive normaliseret. Evt. bøder til klubben for ikke at overholde de gældende regler vil blive tildelt de personer som er i lokalet.
2. Der er store arbejdsdag lørdag d. 29.05.21. Vi starter ud kl.8.00 med fælles morgenmad derefter bliver vi fordelt i grupper, der vil være væske hele dagen og vi slutter af ca. 13.30 med grill og hygge. Der vil blive sat en seddel op i gangen i klubhuset eller send en sms til Tage (22842607) om at du/i kommer så bliver i skrevet på listen. Man er ikke forpligtet udover sine evner og der er job til alle. Så mød op til en hyggelig dag og lær nye mennesker at kende, vi skal bl.a. male, have plantet blomsterkasser til terrassen, der skal ordnes grønne anlæg + meget mere.
3. Der vil blive afholdt Generalforsamling d.17. juni 2021 kl. 19.00 nærmere info kommer.
4. Vedr.” Sten i Gudenåen” Lystfiskerforeningen i Langå og Randers Kommune har valgt at droppe projektet.
5. Vi henstiller til at man ikke smider affald (cigaretskøder, kapsler, dåser m.m.) andet end i skraldespandene og ryd op efter jer når i bruger klubben og udenomsarealerne.
6. Køkkenet er blevet renoveret, så det trænger til en gang maling. Hvis der er et klubmedlem / medlemmer der vil bruge en dag på det så meld jer så hurtigt som muligt.
7. Trailer, både der er parkeret i klubben vil blive fjernet d. 1. juni hvis der ikke er tydelig mærket med navn og bådplads nr. HUSK der må ikke være både på land efter 15. maj.
8. Vi afholder REGGATTA FEST lørdag d. 21.08.21 fra kl. 14.00 nærmere info kommer. Vær opmærksomme på der er fejl i programmet – her står der d. 14. august.
9. Der er blevet lavet nyt hegn til terrassen, der vil også blive lavet trappe, kørerampe, lys og blomsterkasser i løbet af maj måned.
10. Vi henstiller til, at man tænker sig om når man ligger foto, tekst m.v. ud på Facebook fra RMK, det må være i alles interesse at værne om klubbens ry og rygte.
11. Lørdagsfrokost er indtil videre droppet pga. Corona.
12. Der er igen gratis P pladser overfor klubhuset.
13. Der er kommet nye klubstander (flag til båden) og frihavnsmærker. De kan købes ved bestyrelsens medlemmer for 50 kr / stk (flag gratis for nye medlemmer).
14. Næste Bestyrelsesmøde holdes søndag d. 6. juni kl. 9.00, 2021.


____________________________________
 
Bestyrelsesmøde d.24.04.2021

Deltagere: Birthe, Per, Torben, Flemming, Tage.

1. Fra d. 21.04.21 blev der åbent for at 10 personer adgangen kan opholde sig i klubbens lokaler, fra 6. maj må der være 25. og fra 21. maj 50 og endelig 100 personer fra 11. juni, hvis man da ikke laver reglerne om igen. Men vi håber at tingene hurtigst mulig vil blive normaliseret. Evt. bøder til klubben for ikke at overholde de gældende regler vil blive tildelt de personer som er i lokalet.
2. Vedr. Generalforsamling, så snart det er muligt vil den blive afholdt.
3. Standerhejsningen gik rigtigt fint med flot tilslutning og solskin, stor tak til Marianne og Nikolaisen for pølser og lidt at skylle efter med.
4. Stor tak til det klubmedlem der har renoveret vores store anker.
5. Køkkenet er blevet renoveret det trænger til en gang maling så hvis der er et klubmedlem / medlemmer der vel bruge en dag på det så meld jer så hurtigt som mulig.
6. Trailer, både der er parkeret i klubben vel blive fjernet 1 juni hvis der ikke er tydelig mærket med navn og bådplads nr. HUSK der må ikke være både på land efter 15 maj.
7. Vi vil på et tidspunkt holde en samlet klubfest når tiderne tillader det.
8. Der er blevet lavet nyt hegn til terrassen, der vil også blive lavet trappe, køreramte, lys og blomsterkasser i løbet af maj måned.
9. Vi henstiller til, at man tænker sig om når man ligger foto, tekst m.v. ud på Facebook fra RMK, det må være i alles interesse at værne om klubbens ry og rygte.
10. Lørdagsfrokost er indtil videre droppet pga. Corona.
11. Vi henstiller til, at man ikke har langtidsparkering i RMK da vi er mange medlemmer og ikke ret mange p-pladser. Vi henviser til parkeringspladsen ved Sønderbro, det er gratis.
12. Der er bestilt nye klubstander (flag til båden) og frihavnsmærker vi rykker for det.
13. Næste Bestyrelsesmøde holdes lørdag i maj 2021.

Med sejler hilsen
Bestyrelsen

 
 
___________________________________
 
Bestyrelsesmøde d. 06.02.2021


1. Fra d. 01.03.21 bliver der åben for toiletter samt vand på broerne (hvis der ikke er frost), der er strøm på broerne så vi kan så småt komme i gang med bådene.
2. Det har været sidste chance for at betale kontingent til tiden (01.02.21) det ser rigtigt fornuftigt ud, vi følger op på de få som ikke har betalt. Vi har fået 5 opsigelser af bådpladser men pt er der kommet 3 nye bådejere, velkommen til dem.
3. Hvad gør vi i klubben med hensyn til de skærpende Corona regler. Det kan være svært at tolke de regler som er kommet nu, men sådan som vi ser det, er situationen den at vi valgte at lukke klubben. Lige så snart at der er ændringer i restriktionerne vil i høre nærmere.
Evt. bøder til klubben vil blive pålagt de personer som er tilstede i klubben.
Vi vil naturligvis holde øje med om myndighedernes vejledning bliver bedre og det har indflydelse på klubbens drift samt orientere alle medlemmer om evt. ændringer.
4. Vi har bestilt ny Emfang (emhætte) til køkkenet.
5. Vi må aflyse Generalforsamlingen indtil at forsamlingsforbuddet er ophævet.
6. Vi vil på et tidspunkt holde en samlet klubfest når tiderne tillader det.
7. Der er blevet bestilt nyt hegn til terrassen som vil være færdigt 1. marts.
8. Vi henstiller til, at man tænker sig om når man ligger foto, tekst m.v. ud på Facebook fra RMK, det må være i alles interesse at værne om klubbens ry og rygte.
9. Lørdagsfrokost er indtil videre droppet pga. Corona.
10. Vi henstiller til, at man ikke har langtidsparkering i RMK da vi er mange medlemmer og ikke ret mange p-pladser. Vi henviser til parkeringspladsen ved Sønderbro, det er gratis.
11. Har du brug for ny klubstander (flag til båden) kan den købes af en fra bestyrelsen, pris kr. 50.
12. Næste Bestyrelsesmøde holdes lørdag i starten af marts 2021

Med sejler hilsen
Bestyrelsen
__________________________________
 
Bestyrelsesmøde d. 09.01.2021


1. Hvad gør vi i klubben med hensyn til de skærpende Corona regler. Det kan være svært at tolke de regler som er kommet nu, men sådan som vi ser det, er situationen den at vi valgte at lukke klubben. Lige så snart at der er ændringer i restriktionerne vil i høre nærmere.
Evt. bøder til klubben vil blive pålagt de personer som er tilstede i klubben.
Vi vil naturligvis holde øje med om myndighedernes vejledning bliver bedre og det har indflydelse på klubbens drift samt orientere alle medlemmer om evt. ændringer.
2. HUSK når du betaler dit kontingent på MobilePay (84287) m.m. så skriv dit medlems nr. eller bådplads nr. på. Kontingent skal være betalt 1 februar 2021.
3. Revisorerne vel blive indkaldt til revision slut januar.
4. Vi må aflyse Generalforsamlingen indtil at forsamlingsforbuddet er ophævet.
5. Vi vil på et tidspunkt holde en samlet klubfest når tiderne tillader det.
6. Der er blevet bestilt nyt hegn til terrassen som vil være færdigt 1. marts.
7. Vi henstiller til, at man tænker sig om når man ligger foto, tekst m.v. ud på Facebook fra RMK, det må være i alles interesse at værne om klubbens ry og rygte.
8. Lørdagsfrokost er indtil videre droppet pga. Corona.
9. Vi henstiller til, at man ikke har langtidsparkering i RMK da vi er mange medlemmer og ikke ret mange p-pladser. Vi henviser til parkeringspladsen ved Sønderbro, det er gratis.
10. Har du brug for ny klubstander (flag til båden) kan den købes af en fra bestyrelsen, pris kr. 50.
11. Næste Bestyrelsesmøde holdes lørdag i starten af februar 2021

Med sejler hilsen og Godt Nytår
Bestyrelsen

 
 
___________________________________________________
 
Bestyrelsesmøde d. 21.11.2020

1. Vi fik holdt standerstrygning og godt 30 var mødt til fællessang og grillpølser og en lille en, der blev givet en briefing om hvad der er sket i år og hvad vi forventer til næste år. (se standerstrygnings tale).
2. Hvad gør vi i klubben med hensyn til de skærpende Corona regler. Det kan være svært at tolke de regler som er kommet nu, men sådan som vi ser det, er situationen den at vi må være max 10 personer i klublokalet. I bedes overholde dette indtil videre.
Evt. bøder til klubben vel blive pålagt de personer som er tilstede i klubben.
Vi vil naturligvis holde øje med myndighedernes vejledning bliver bedre og det har indflydelse på klubbens drift samt orientere alle medlemmer om evt. ændringer.
3. Pga. Corona aflyses Julefrokosten d. 05.12.20
4. Vi vil på et tidspunkt holde en samlet klubfest når tiderne tillader det.
5. Der er blevet bestilt nyt hegn til terrassen.
6. Vi henstiller til, at man tænker sig om når man ligger foto, tekst m.v. ud på Facebook fra RMK, det må være i alles interesse at værne om klubbens ry og rygte.
7. Lørdagsfrokost er indtil videre droppet pga. Corona.
8. Vi henstiller til, at man ikke har langtidsparkering i RMK da vi er mange medlemmer og ikke ret mange p-pladser. Vi henviser til parkeringspladsen ved Sønderbro, det er gratis.
9. Har du brug for ny klubstander (flag til båden) kan den købes af en fra bestyrelsen, pris kr. 50.
10. Der vil blive udsendt girokort og års kalender ud omkring 1 jan. (skal være betalt 1 feb.)
11. Bestyrelsen går på juleferie nu.
12. Næste Bestyrelsesmøde holdes lørdag i starten af januar 2021

Med sejler hilsen og God Jul og Godt Nytår
Bestyrelsen
_______________________________________
 
Bestyrelsesmøde d. 24.10.2020

1 Vi er kommet i gang med at få taget både op, vi mangler de sidste der skal skrive sig på, få det NU gjort! HUSK alt tovværk skal afmonteres fra din plads, både indhalertov og fortøjninger.

2 Hvad gør vi i klubben med hensyn til de skærpende Corona regler. Det kan være svært at tolke de regler som er kommet nu, men sådan som vi ser det, er situationen den at vi må være max 10 personer i klublokalet. I bedes overholde dette indtil videre.
Evt. bøder til klubben vel blive pålagt de personer som er tilstede i klubben.
Vi vil naturligvis holde øje med myndighedernes vejledning bliver bedre og det har indflydelse på klubbens drift samt orientere alle medlemmer om evt. ændringer.

3 Pga. Corona aflyses Standerstrygning som vi kender den, vi vel ligesom i foråret grille en pølse på terrassen og der vel være en kop øl eller vand når vi tager vores stander ned kl. 10 lørdag d. 21.11.20

4 Pga. Corona aflyses Julefrokosten d. 05.12.20

5 Vi vil på et tidspunkt holde en samlet klubfest når tiden tillader det.

6 Der er blevet bestilt nyt hegn til terrassen.

7 Vi henstiller til, at man tænker sig om når man ligger foto, tekst m.v. ud på Facebook fra RMK, det må være i alles interesse at værne om klubbens ry og rygte.

8 VIGTIGT: Bådene skal på land og der er stadig weekendere d. 31. okt.- 1. nov. samt d. 7.-8. nov. tilbage. Der er opslag i gangen i klubben, HUSK at skrive dig på i god tid. Du skal også skrive dig på, selvom du selv tager din båd op.

9 Lørdags frokost er indtil videre droppet pga. Corona.

10 Vi henstiller til, at man ikke har langtidsparkering i RMK da vi er mange medlemmer og ikke ret mange p-pladser. Vi henviser til parkeringspladsen ved Sønderbro, det er gratis.

11 Har du brug for ny klubstander (flag til båden) kan den købes af en fra bestyrelsen, pris kr. 50.

12 Der er blevet monteret nye skilte i området.

13 Næste Bestyrelsesmøde holdes lørdag 28 nov. kl. 9.00


Med sejler hilsen
Bestyrelsen

_________________________
 
 
Bestyrelsesmøde d.26.09.2020

        
Vi har desværre haft indbrud i vores bådskure og både. Vi har efterfølgende haft flere af klubbens medlemmer til at tage i RMK om aften og natten hvor der er blevet set og konfronteret personer på pladsen som ikke har noget at gøre her, bliv endelig ved med det.
Der er blevet bestilt nyt hegn til terrassen.    
Vi henstiller til, at man tænker sig om når man ligger foto, tekst m.v. ud på Facebook fra RMK, det må være i alles interesse at værne om klubbens ry og rygte. 
VIGTIGT: Bådene skal på land 17.-18. okt., 24.-25. okt., 31. okt. 1. nov., 7.-8. nov. Der er opslag i gangen i klubben, HUSK at skrive dig på i god tid. Du skal også skrive dig på, selvom du selv tager din båd op.
Lørdags frokost er indtil videre droppet pga. Corona.  
Vi henstiller til, at man ikke har langtidsparkering i RMK da vi er mange medlemmer og ikke ret mange p-pladser. Vi henviser til parkeringspladsen ved Sønderbro, det er gratis.
Klubdage i 2020:

D. 21.11.20 Standerstrygning

D. 05.12.20 Julefrokost.

Hvis forsamlings forbuddet ikke bliver hævet fra 50 personer igen vil vi ikke gennemføre annoncerede arrangement.
Fortøjninger, fender, indhalertov SKAL være af en god kvalitet.
Der er kommet FRIHAVNS mærker de kan købes af en fra bestyrelsen, pris kr. 50.
Har du brug for ny klubstander (flag til båden) kan den købes af en fra bestyrelsen, pris kr. 50.           
Der er blevet monteret nye skilte i området.          
Næste Bestyrelsesmøde holdes søndag 24 okt. kl. 9.00

 ______________________________________
                                                                                                                             
 
Bestyrelsesmøde d.30.08.2020
 
1 Vi har afholdt Regatta i RMK, godt 80 var mødt op med godt humør, stor tak til alle dem som gav en hånd med, i gjorde det rigtigt godt og en stor tak til Kim for musikken.
2 Vi har haft fiskekonkurrence, 9 både deltog og godt 20 mennesker var mødt op, Hermann blev en sikker vinder.
3 Vi har haft loppemarked lørdag / søndag, salen var godt fyldt med vare men det var lidt sløjt med besøgene.
4 Vi har desværre haft indbrud i 5 af vores bådskure og så har vi haft 4 både hvor der er sket tyveri i. De bådskur der har fået slået dørene i stykker vil hurtigst mulig blive repareret, der er bestilt døre samt tømmer.
5 Vi har stor arbejdsdag på lørdag d. 5 september, vi mødes kl. 8.00 til et rundstykke og en kop kaffe, derefter bliver vi delt op i hold til forskellige opgaver, man er ikke forpligtet ud over sine evner, vi forventer at være færdige kl. ca. 13, der vil der være grillpølser og lidt at slukke tørsten med.
6 Vi henstiller til at man tænker sig om, når man ligger foto, tekst m.v. ud på Facebook fra RMK, det må være i alles interesse at værne om klubbens ry og rygte.
7 Bådene skal på land 17.-18. okt., 24-25 okt., 31. okt. 1. nov., 7.-8. nov. Der vil komme opslag i gangen i klubben i løbet af ugen.
8 Lørdags frokost starter igen op d. 05.09.20.
9 Vi henstiller til, at man ikke har langtidsparkering i RMK da vi er mange og ikke ret mange p-pladser, vi henviser til parkeringspladsen ved Sønderbro, det er gratis.
10 Klubdage i 2020:
D. 05.09.20 Fællesarbejde
D. 21.11.20 Standerstrygning
D. 05.12.20 Julefrokost.
11 Salen er lejet ud følgende dage: d.13.09 - 19.09 - 26.09 - 03.10 2020.
12 Vi har fået lavet en aftale med AOF for afholdelse af navigationskursus i vores klublokaler. Undervisningen kommer til at forløbe over 20 gange og der afsluttes med eksamen. Der startes op d. 8. september – 3. marts og tilmelding skal ske direkte til AOF. Se venligst opslag på klubbens hjemmeside/klub opslagstavler. Der er begrænset antal pladser.
13 Fortøjninger, fender, indhalertov SKAL være af en god kvalitet.
14 Der er kommet FRIHAVNS mærker de kan købes af en fra bestyrelsen, pris kr. 50.
15 Har du brug for ny klubstander (flag til båden) kan den købes af en fra bestyrelsen, pris kr. 50.
16 Der er blevet monteret nye skilte i området.
17 Næste Bestyrelsesmøde holdes søndag 27. sep. kl. 10.


Med sejler hilsen
Bestyrelsen
 
______________________________
 
Bestyrelsesmøde d.05.07.2020


1 Der har været fællestur til Langå Bådklub og så har vi haft et ”lille åben hus” og derudover var der også været Sct. Hans i RMK så vi bl.a. kunne vise vores nye bar og markiser frem. Det har været nogen rigtigt gode dage med godt humør, stor tak til alle dem som giver en hånd med, i gør det rigtigt godt.
2 Vi er blevet enig om at åbne op til salen så dem der ikke ryger har et fristed inde i klubben, husk at rydde op efter jer.
3 Vi har undersøgt om man kan lave MobilePay på automaterne i klubben det har vist sig at have for store omkostninger, så indtil videre køre det som det plejer.
4 Lørdags frokost starter igen op d. 05.09.20.
5 Vi henstiller til, at man ikke har langtidsparkering i RMK da vi er mange og ikke ret mange p-pladser, vi henviser til parkeringspladsen ved Sønderbro, det er gratis.
6 Klubdage i 2020:
D. 15.08. Regatta
D. 05.09. Fællesarbejde
D. 21.11. Standerstrygning
D. 05.12. Julefrokost.
7 Salen er lejet ud følgende dage: d. 25.07 – 01.08 – 15.08 – 23.08 – 13.09 – 03.10.
8 Vi har fået lavet en aftale med AOF for afholdelse af navigationskursus i vores klublokaler. Undervisningen kommer til at forløbe over 20 gange og der afsluttes med eksamen. Der startes op d. 8. september – 3. marts og tilmelding skal ske direkte til AOF. Se venligst opslag på klubbens hjemmeside/klub opslagstavler. Der er begrænset antal pladser.
9 Fortøjninger, fender, indhalertov SKAL være af en god kvalitet.
10 Der er kommet FRIHAVNS mærker de kan købes af en fra bestyrelsen, pris kr. 50.
11 Har du brug for ny klubstander (flag til båden) kan den købes af en fra bestyrelsen, pris kr. 50.
12 Der vil blive monteret nye skilte i området; Kylle, Torben og Flemming er tovholdere.
13 Vi henstiller til dem der er på pladsen i RMK at man rydder op efter sig.
14 Næste Bestyrelsesmøde holdes lørdag d. 29 aug. kl. 9.00, der vel samtidig blive holdt revision.


Med sejler hilsen
Bestyrelsen

 
 
___________________________________________________
 
 
Bestyrelsesmøde d.06.06.2020


1 Så åbner klubben igen fra mandag d. 8. juni med de forholdsregler som man nu skal tage. Vi holder åbent hus lørdag d. 13. juni kl. 12.00 -14.00 hvor klubben vel byde på lidt til mavsen og til ganen. Der vel i bl.a. kunne se vores nye bar og vi vel slå de ny markiser ud.
2 Lørdag d. 20. juni er der fællestur til Langå Bådklub, vi mødes kl. 9.00 til kaffe og rundstykker i RMK og sejler kl. 10.00 samlet til Langå. Når vi kommer til Langå vel grillen være tændt, du medbringer selv det du vel grille og øl og vand købes i klubben. Vi sejler samlet hjem af kl. ca. 15.30. For at vi kan søger for rundstykke til alle bedes i skriv jer på i klubben hvor mange i kommer.
3 Vi henstiller til, at man ikke har langtidsparkering i RMK da vi er mange og ikke ret mange p-pladser.
4 Klubdage i 2020:
D. 20.06. Fællestur til Langå
D. 23.06. Sct. Hans (se opslag på www.rmk1933.dk) og i RMK
D. 15.08. Regatta
D. 05.09. Fællesarbejde
D. 21.11. Standerstrygning
D. 05.12. Julefrokost.
5 Salen er lejet ud følgende dage: d. 22.06 – 25.07 – 01.08 – 15.08 – 23.08 – 13.09 – 03.10.
6 Fortøjninger, fender, indhalertov SKAL være af en god kvalitet.
7 Der er blevet holdt revision uden bemærkninger.
8 Der er kommet FRIHAVNS mærker de kan købes af en fra bestyrelsen, pris kr. 50.
9 Har du brug for ny klubstander (flag til båden) kan den købes af en fra bestyrelsen, pris kr. 50.
10 Fællesspisning starter op igen efter sommerferien.
11 Der vil blive monteret nye skilte i området; Kylle, Torben og Flemming er tovholdere.
12 Vi henstiller til dem der er på pladsen i RMK at man rydder op efter sig.
13 Næste Bestyrelsesmøde holdes lørdag d. 4. juli kl. 9.00


Med sejler hilsen
Bestyrelsen

________________________________________
Bestyrelsesmøde d.16.05.2020

1 Corona har sat sit kedelige aftryk på klubben det gør at vi stadig er lukket ned i klubhuset. Forsamlingsforbuddet gælder i RMK, det vil sige at der max må være 10 inde af gangen. Da vi er ved at få lavet om i den store sal vel der være folk der inde som arbejder. Vi gør opmærksom på at ved mere end 10 medlemmer er bøden 2500 kr./ person samt en bøde til klubben, bestyrelsen har ingen ansvar for at holde øje med at folk overholder reglerne og kan dermed ikke drages til ansvar for evt. bøder til klubben. Derfor vil evt. bøde til klubben blive fordelt blandt de medlemmer som er inde i klubhuset.
2 Vi har fået både i vandet til tiden og det har forløbet ok. Der er kommet en del nye medlemmer med båd, husk at hjælpe dem så de får en god start i RMK.
3 Fortøjninger, fender, indhalertov SKAL være af en god kvalitet.
4 Der bliver holdt revision lørdag d. 23 maj kl. 10.00.
5 Der er kommet FRIHAVNS mærker de kan købes af en fra bestyrelsen, pris kr. 50.
6 Har du brug for ny klubstander (flag til båden) kan den købes af en fra bestyrelsen, pris kr. 50.
7 Standerhejsning lørdag d. 18 april blev rigtigt hyggelig med et par pølser og en vand / øl i det fri, folk var gode til at holde afstand og alt forløb stille og roligt.
8 Fællesspisning er indtil videre aflyst.
9 Der vil blive monteret nye skilte i området; Kylle, Torben og Flemming er tovholdere.
10 ”LOPPEMARKED” i RMK lørdag d. 6. juni er aflyst.
11 Vi er gået i gang med projekt ”Bar i RMK`s festsal”. Marianne er tovholder på projektet.
12 Marianne Rasmussen har overtaget jobbet med at leje salen ud. De som har reserveret salen er registreret, det er kun nye som ønsker at leje salen som skal rette henvendelse til Marianne.
13 Vi henstiller til dem der er på pladsen i RMK at man rydder op efter sig.
14 Næste Bestyrelsesmøde holdes lørdag d.6 juni kl. 9.00


Med sejler hilsen
Bestyrelsen

_______________________________________
 
Bestyrelsesmøde d.05.04.2020

1 Der er sat opslag op i RMK vedr. BÅDE I VANDET, HUSK at få jer skrevet på i god tid så bådsmanden kan planlægge sin tid. Dage hvor du kan få din båd i vandet er 11 / 12 april – 19 april – 25 / 26 april – 2 / 3 maj og 9 / 10 maj.
2 Corona har sat sit kedelige aftryk på klubben det gør at vi stadig er lukket ned i klubhuset. Vi vel stadig holde fast i at forsøge at få bådene i som vi plejer så få jer skrevet på listen i gangen i klubhuset.
3 Standerhejsning lørdag d. 18 april er aflyst, standeren vel blive hejst kl. 10 ved en sammenkomst på plænen foran klubhuset. Vi vil senere i år afholde en sammenkomst når tingene har normaliseret sig.
4 Fællesspisning er indtil videre aflyst.
5 Der vil blive monteret nye skilte i området Kylle, Torben og Flemming er tovholdere.
6 Der vil blive afholdt ”LOPPEMARKED” i RMK lørdag d. 6. juni (se opslag i klubben samt på hjemmesiden www.rmk1933.dk)
7 Vi er gået i gang med projekt ”Bar i RMK`s festsal”. Marianne er tovholder på projektet.
8 Marianne Rasmussen har overtaget jobbet med at leje salen ud. De som har reserveret salen er registreret, det er kun nye som ønsker at leje salen som skal rette henvendelse til Marianne.
9 Vi henstiller til dem der er på pladsen i RMK at man rydder op efter sig.
10 Næste Bestyrelsesmøde holdes lørdag d. 18. april kl. 10.


Med sejler hilsen
Bestyrelsen

 ___________________________________________
 
Bestyrelsesmøde d.07.03.2020

1 Der er afholdt Generalforsamling d. 05.03.2020, det gik stille og roligt og der blev serveret gule ærter og flæsk til de godt 60 personer der var mødt op (se referat i RMK`s hjemmeside www.rmk1933.dk).
2 Der er sat opslag op i RMK vedr. BÅDE I VANDET, HUSK at få jer skrevet på i god tid så bådsmanden kan planlægge sin tid.
3 Der er indkøbt nye markiser og bord- bænkesæt til terrassen.
4 Grusvejen og pladsen er blevet sat i stand og der er plantet læhegn langs parkerings pladsen.
5 Der blev holdt knob-/knudekursus i RMK godt 20 var mødt op til en lærerig lørdag eftermiddag hvor der også var mulighed for købe tarteletter, vi takker for godt initiativ.
6 Der har været sidste chance for at betale kontingent til tiden og næsten alle har fået betalt, de få stykker som ikke har betalt vil blive kontaktet.
7 Der var Fællesspisning lørdag d. 7. marts, til en flad 20’er og sikke en gang biksemad vi fik, tak til Marianne og Solvej.
Byd endelig ind hvis du vil lave lørdagsfrokost, send en SMS til Marianne Rasmusen på tlf. 40223264, at du vil lave frokost en lørdag så kommer du på listen. Næste gang er lørdag d. 4. april.
8 Der vil blive monteret nye skilte i området Kylle, Torben og Flemming er tovholdere.
9 Der vil blive afholdt ”LOPPEMARKED” i RMK lørdag d. 6. juni (se opslag i klubben samt på hjemmesiden www.rmk1933.dk
10 Vi er gået i gang med projekt ”Bar i RMK`s festsal”. Marianne er tovholder på projektet.
11 Marianne Rasmussen har overtaget jobbet med at leje salen ud. De som har reserveret salen er registreret, det er kun nye som ønsker at leje salen som skal rette henvendelse til Marianne.
12 Næste Bestyrelsesmøde holdes søndag d. 5. april kl. 12.


Med sejler hilsen
Bestyrelsen

 
 _____________________________________________________
 
Referat Generalforsamling 05.03.20

Der var afvikling af årets generalforsamling torsdag 5. marts 2020. Godt 60 medlemmer var mødt op og arrangementet blev sluttet af med lækker tilberedt mad; Gule ærter m. flæsk, samt suppe tilberedt af Marianne Rasmussen og aktivitets team! Vi takker for det store fremmøde og for alle frivillige hænder.

1. Valg af dirigent: Klaus Bræmer
Referent: Berit Pedersen
Åbning af generalforsamling: Er annonceret i dagspressen rettidigt samt indkaldt rettidigt og derfor lovlig ifølge klubbens vedtagelser.
Dagsorden blev godkendt.

2. Formandens beretning

Kan ses på hjemmesiden.
Beretning overgives til generalforsamlingen.
Godkendes uden kommentarer.

3. Regnskab / kasserens beretning
Regnskab godkendt på generalforsamlingen.

4. Fastsættelse af kontingent
Der findes ikke grundlag til forhøjelse af kontingent for 2020. Der sættes lidt fra løbende til vedligehold af skurer m.m.


5. Valg til bestyrelsen

Kasserer – Mogens Jørgensen ønsker ikke genvalg
Valgt: Birthe Binder – valgt enstemnigt

Næstformand – Torben Christensen ønsker genvalg
Valg: Torben

Bestyrelsesmedlem Per A. Sørensen – ønsker genvalg
Valgt: Per A. Sørensen

Bestyrelsessuppleant Leif Petersen – ønsker ikke genv
Forretningsudvalgsmøde d. 05.12.16
 
Deltagere: Flemming K, Tage P, Torben C, Per S, Leif P, Mogens L
Fraværende: Fritz
 
1. Regnskab er der stadig lidt støj omkring, Mogens arbejder med det og er fortrøstningsfuld. Flemming har kontakt i Danske Bank, hvor der arbejdes på at få skrevet faktura / girokort ud til klubbens medlemmer.
 
2. Der er lavet aftale med rengøring, så den høje standart vi har opnået med det nye hold forsætter også i 2017.

3. Vedr. tovværk, det er lykkes at få nogen til at fjerne deres tovværk, så vi giver lige resten en uge mere. Hvis det ikke er på plads d. 15.12.17 med de sidste vil de som ikke har fjernet deres tovværk modtage en regning på kr. 250,00. FÅ DET NU GJORT!!!!!!!!!!

4. Hvis man har ting til at stå i ”BUKKEGÅRDEN” som man ønsker at beholde, skal man få skrevet navn på da der vil blive ryddet kraftigt op.

5. Der er styr på julefrokosten husk det er på lørdag d. 10 dec. Kl. 12.30. På forhånd tak til alle der har valgt at give en hånd med maden samt oprydning efter julefrokosten. Vi ser frem til en festlig eftermiddag.

6. To ældre medlemmer har henvendt sig i klubben for at få udbetalt kr. 100,- pr. nøgle, de vil få udbetalt pengene og alle der har en nøgle som de ikke bruger vil kunne få udbetalt kr. 100,- indtil d. 01.01.17. Derefter skal man komme med en kvittering på, at man har betalt for nøglen eller være opført i nøglebogen for at få penge tilbage.

7. Vedr. medlem Lone Lisselotte Gudmann, hun har på nuværende tidspunkt kommet med utrolig mange indlæg på hjemmeside, Facebook, alle forretningsudvalgets private telefoner og private e-mail konti. Indtaling af beskeder (mange) om natten i et toneleje som ikke er normalt, det må stoppe nu. Vi har forsøgt at forklare hende hvilke vilkår der er for en evt. erstatning fra Blå Bro, og at det ene og alene drejer sig om et udslip af sand fra den Blå Bro d. 12 sep. hvor flere af klubbens medlemmer og entreprenøren på Broen gennemgik alle bådene for at se hvilke både der den dag blev berørt af dette ene udslip. Hvad hun ellers har haft af ubehag ved at have sin båd i RMK kan vi ikke hjælpe hende med, da vi ikke har fået en henvendelse fra hende før at hun opdager, at der var penge et sted (i november). Vi har bedt hende om at stille i klubben for, at hun b.la. kunne se opslag m.v. men det har hun ikke ønsket. Forretningsudvalget betragter hermed sagen som afsluttet.

8. Der er forretningsudvalgsmøde igen mandag d. 12. dec. Kl. 18.30, har man et emne man ønsker taget op, er man velkommen til at smide et brev i postkassen i klubben.

Med sejlerhilsen
Forretningsudvalget
 
 
Forretningsudvalgsmøde d. 28.11.16

Deltager: Mogens Leth, Leif Petersen, Per Ahm, Flemming, Tage, Torben.

Fraværende: Frits

1. Der er blevet afregnet m.v. med Leif Andersen. Forretningsudvalget takker Leif for hans store indsats for Randers Motorbådsklub.

2. Der blev fordelt opgaver i klubben.

3. Mogens Leth vil så hvidt mulig hjælpe os i den udstrækning han har tid.

4. Ansvar:
- Rengøring: Torben og Flemming

- Bank og regnskab: Flemming og Mogens

- Fakturering: Flemming og Mogens

- Hjemmeside / Opslag i klubben: Berit og Tage

- Udlejning af sal: Tage og Flemming

- Kontakt til Ole Kastrup THOR: Per Ahm

- Øl automat: Per og Lillebror

- Medlemskab og Bådplads / bådskur: Torben og Tage

- Vedligehold af klubhus / udenoms områder: Alle

- Fester og arrangementer: Alle

- Kontakt til offentlige myndigheder og andre klubber m.v.: Torben og Tage.

- Sekretær: Tage

Der kan være ting som ikke er nævnt her men alle byder godt ind og alle hjælper alle.

Vi vil i starten holde hyppigere møder, så vi hele tiden er på forkant med tingene og så alle er informeret om hvad der forgår.

Dette er planen indtil Generalforsamlingen i marts 2017, hvor vi vel aflevere en klub i balance med sig selv. Vi håber at der vil være arbejdsro og godt humør / positivitet fremadrettet.      

 
5. Der vil blive syn på broerne / bådpladser mandag d. 5 dec.
Er der tovværk (indhalertov, fortøjninger m.v.) vel det blive fjernet på pladsen lejers regning.          Kr. 500,- pr. plads. Så få det nu fjernet, bed evt. om hjælp i klubben.

6. Julefrokost d. 10.12.16 vi er efterhånden budget godt op ca. 80 personer.
Madplan:

Bodil og Minna laver høns i tarteletter og pålæg.

Lars Amorsen æg og rejer

Berit karrysalat

Marianne risalamande

Leif Færing står for borddækning og han vil meget gerne ha hjælp så byd gerne ind.

Karl Erik laver frikadeller

Flemming søger for at købe ribbensteg, hvid og røde sild, leverpostej, sylte, medister.

Mad Bent laver hjemmelavet stegte sild og grønlangkål.

Tage søger for tilbehør og hjælp i køkkenet til madlavning samme med bl.a. Flemming.

Frits søger for afregning når folk kommer og er behjælpelig med det han kan nå.

Tage har kontakt med musik og står for amerikansk lotteri.

Er der noget vi har glemt så byd gerne ind.

Vi har en til at stå i baren og håber på at der er ”frivillige” der vil hjælpe med at få båret tallerkner, fade m.m. tilbage i køkkenet når vi har spist og få vasket op (vi hører gerne).

Skulle der være nogen der vil byde ind med et alle andet eller bage en kage eller hvad ved vi, så høre vi gerne.

Vigtigst af alt kom med godt humør.

 

Med sejlerhilsen

Forretningsudvalget

 

             

 

 

 

 

 

 

 
Referat af forretnings udvalgs møde d. 21. november 2016
Deltagere: Leif Andersen Leif Petersen (Færingen) Torben Christensen Flemming Krogen Tage Pedersen Fritz – fraværende Per/Kylle – fraværende
 
1. Danske Bank Der blev diskuteret Danske Bank.
 
2. Nye revisorer i klubben To af klubbens medlemmer, Mogens Leth og Karl Erik Petersen har meldt sig som revisorer for klubbens regnskab. Leif Andersen fandt det godt at to af klubbens medlemmer har meldt sig som revisorer. Vi kan fra forretningsudvalgets side kun opfordre til at de involverede parter tager kontakt til hinanden hurtigst muligt og aftaler en revision af alle bilag/konti.
 
På forretningsudvalgets vegne Tage Pedersen
 
Bestyrelsesmøde 7.dec 2016 kl 19:00
 
Møde sted: lokal i RMK Til mødet var:
 
Form. Leif Andersen, Næst form. Tage H. Pedersen, Flemming K. Pedersen, Torben Christensen og Leif Petersen.
 
Dagsorden:
 
1)Få alt på plads og afslutte ”danske bank”
AD1: Form. Leif fik til arb. at afslut samarbejde med Den danske Bank
 
2) I forbindelse med reparation af den blå bro, blev bådene svinet til og i denne forbindelse fik bådejerne en erstatning af entreprenøren.
 
AD2: Næstform. Tage tog sig af dette arb og fik rejst en erstatning for båreejerne på i alt 23000kr.
 
Den dag uheldet var ude og det blev opdaget at bådene var svinet til, tog Tage sammen med flere fra klubben en tur ned ad bådepladserne for at se og registrere hvem der lå i pladserne den dag. Ud fra det blev der lavet en plan om hvordan hver enkelt bådeejer får en erstatning. Tage har lavet en plan. Som et flere tal af bestyrelsen godkendte.
Formanden Leif var ikke enig og mente at de 23000 kr skulle fordeles ligeligt mellem de berørte bådejere så alle fik det samme i erstatning.
 
3) Standerstrygning
 
AD3: Torben ville tage sig af det og få det til at blive en god dag for os medlemmerne.
 
4)Julefrokost.
 
AD4: Næstform. Tage fik til job at holde øje og koordinere med dem, der frivilligt har meldt sig til at være med for at hygge om gæsterne.
 
På bestyrelsens vejne Leif Pedersen
 
Bestyrelses møde d. 3. oktober
 
Den nye bestyrelse stak hovederne sammen og blev enige om, at det vigtigste var at få styr på de 2 banker.
 
Derudover aftalte vi en bedre fordeling af klubarbejdet som skulle deles mellem de 6 bestyrelses medlemmer.
 
Julefrokosten og Standerstrygning er de næste vigtige opgaver vi skal i gang med.
 
Godt møde hvor vi alle var enige om arbejdsgangen frem til d. 1. 3. 2017
 
Kammeratlig hilsen Leif
 
____________________________________________
Bestyrelses møde 1–08 2016
  
Tilstede er Leif, Tage, Flemming, og undertegnede.
 
1. Klubben har købt en fin ny gas grill, og den syntes vi da skal indvies dette vil ske 20-08-2016 på terassen, der kommer snart en seddel op med mere info.
 
2. Der vil blive afholdt arbejdes weekend den 010-09-20 der vil komme seddel op på tavlen så de der har lyst til at bidrage med et par timer kan skrive sig på det plejer at være meget hyggeligt, så kom BAR DO, det kunne nu værre rart at se nogle nye ansigter.
 
3. Så er der blevet ryddet op på værkstedet, denne ære tilskriver jeg Anders, og måske flere, vi takker mange gange på klubbens vegne.
 
4. Der skal strammes voldsomt op på den måde bådene ligger på, nogen med alt for lange og slap tovværk, andre mangler helt eller delvis fender, det er simpelt ikke i orden, Leif har været rundt og har fundet dem som ikke ligger rigtigt, de vil få en hilsen fra klubben, i første omgang en løftet pegefinger, og besked på at få det bragt i orden, hvis dette ikke hjælper får de endnu en hilsen sammen med et girokort, og såfremt det er de samme der gang på gang skal have en hilsen, må vi overveje om det er medlemmer der ønsker at værre i klubben.
 
På bestyrelsens vegne.
Fritz Andersen.
 
Bestyrelses møde 13 – 06 – 2016
 
 
Tilstede. Leif, Tage, Fleming, og undertegnede.
 
1. Sankt Hans tilrettelagt. Der vil værre mulighed for at grille medbragt kød, grillen vil være klar ca. kl. 18:00, kom og vær med, tag eventuelt en ven eller 2 med så vi kan få et par hyggelige timer, og der vil selvfølgelig være bål senere, og lur mig om ikke også vores ærede forman kunne finde på og holde en lille tale.
 
2. Langelinie festen har været oppe at vende, der kommer opslag på tavlen. 3. For dem der gerne vil bruge mere strøm end lige til håndværktøj og batteri opladning, er der nu mulighed for at sætte en bimåler op for egen regning, bimåleren skal være af en type som ikke kan nul stilles, og skal godkendes af formanden, eller et andet bestyrelses medlem, der skal aflæses og afregnes når bådene kommer på land, eller ved udmelding af kluppen, det vil ind til videre komme til at koste 3 kr. pr. kwh.
For mere info. Kontakt formanden.
 
På bestyrelsens vegne Fritz Andersen.
 
Bestyrelses møde den 2-05-2016
 
Tilstede er Leif, Tage, Flemming, og undertegnede.
 
1. Arbejdes weekend tilrettelagt, der vil blive indkaldt til fældes arbejde lørdag den 21-05-2016 kl. 08:00. Der vil blive hængt opslag op på opslagstavlen hvor man kan til melde sig, hvis man skulle have lyst til et par hyggelige timer sammen med andre klub medlemmer, vi starter kl. 8 med en let brunch.
Efter endt arbejde er grillen tændt, klubben byder på grillpølser og en lille ting eller 2 til halsen.
 
2. Husk at bådene skal værre i vandet, eller væk fra græsplænen seneste den 15-05, ellers kan klubben inkasser en bod på 500 kr.
 
På bestyrelsens vegne. Fritz Andersen.
 
Bestyrelses møde den 4-04-2016
 
Tilstede er Leif, Tage, Flemming, og undertegnede.
 
1. Gennemgang af kontingent betalinger såvel aktive som passive, der er desværre nogle som hænger lidt i bremsen, og bare lige for en god ordens skyld, hvis man er aktiv medlem og ikke har betalt kontingent kan man ikke få sin båd i vandet, og er båden ikke i vandet senest 15-05 vanker der en bod på 500 kr.
 
2. Der bliver indkaldt til fælles arbejde den 21-05-2016, der vil blive sat opslag op i gangen hvor på man kan skrive hvis man har noget man syntes der mangler at blive lavet, så vil det blive taget op i bestyrelsen, lige ledes kan man skrive sig på hvis man ønsker at deltage i fælles arbejde.
 
3. De sidste detaljer til stander hejsning er på plads, så det forhåbentlig bliver en hyggelig formiddag.
 
På Bestyrelsens vegne Fritz Andersen.
 
Ps. Dette står for egen regning. Et lille suk, vil i ikke nok låse jeres stiger fast til båden, eller jeres bukker, det er da alt for let for ubudne gæster at tage en stige og kravle op i bådene, tænk i det mindste på os andre der ikke ønsker gæster i båden når vi ikke er der.
 
------------------------------------------
Bestyrelsesmøde 07-03-16
Tilstede er Leif, Per, Flemming, Tage og undertegnede.
 
1. En snak om forårets kommen, hvad der skal laves, ryddes op i bukke gården, og så videre, hvis der er nogen der har noget i bukkegården som de ønsker at beholde, så vil det være en rigtig god ide at skrive navn og medlems nr. endvidere en snak om den nye øl automat.
 
2. Lørdag den 09-04 2016 kl. 10 er der standerhejsning, men da vi nu mangler mad Bent til at trylle noget mad frem er vi lidt i vildrede med hvad der kommer til at ske, så hvis du kunne tænke dig at prøve kræfter med køkkenet, eller bare hjælpe til så ret henvendelse til Leif, vi mangler jo i den grad en der tør overtage det Bent stod for, hvis du har en god ide hørere vi også gerne fra dig.
 
3. Der kommer meget snart opslag op om isætning af både, vær nu sød og skriv jer på i god tid så Anders kan planlægge der efter, og husk hvis du vil være sikker på ikke at få en hilsen fra bestyrelsen ( 500 kr. ) så skal båden være i vandet eller i hvert fald væk fra græsplænen senest den 15 Maj
 
På bestyrelsens vegne. Fritz Andersen.
 
------------------------------------------
General forsamling 04-03-16
 
Dette år startede som vanligt med 2 minutters stilhed for de medlemmer der ikke er her mere, i år var det desværre hele 7 medlemmer der var gået bort.
 
Så skulle der vælges ordstyrer til det formål blev Mogens post valgt, derefter kom formandens beretning, denne beretning handlede fortrinsvis om klubbens noget dalende økonomi.
Derefter fulgte forskellige menings udvekslinger blandt andet havde formanden for Langå båd klub et par kommentarer med på vejen, det blev en noget anderledes generalforsamling da den gamle bestyrelse bad om at få et halv år ekstra før der skulle vælges nye medlemmer, for at få rettet op på økonomien, blandt andet med tiltag som for eksempel en øl automat i stedet for det gamle ta selv system, efter en times tid var de ting på plads, og det var tid til rygepause, derefter læste formanden nogle nøgletal op, hvor galt det står til med økonomien, og hvor dandet kan komme til at se ud.
 
Desværre måtte vi sige farvel til madBent, som efter lang tids tro tjeneste takker af, der er ikke fundet nogen afløser og det vil helt sikkert blive svært at finde en som vil og kan leve op til Bent`s mad trylleri, dog har Jonny meldt sig som assistent til fest udvalget.
 
Tidth og Minna takker også af som revisor og revisor suppleant, dog har de lovet at blive på posten i 14 dage til det færdige regnskab er forlagt og godkendt, Minna bliver til den 01-10-16. Der blev drøftet en del økonomi, blandt andet pris stinger på vand pladser, og et enkelt passiv medlem ( Bentner ) foreslog at sætte kontingentet for passive medlemmer op med 100 kr.
 
Hele aftenen var lidt rodet, der blev sprunget i dagsordnerne og så videre, men alt i alt forløb den uden de helt store problemer, og sluttede som sædvanlig af med en gang gule ærter i topklasse.
 
På bestyrelsens vegne. Fritz Andersen.
 
Bestyrelsen
 
 
Bestyrels møde mandag d. 1. februar 2016
 
Tilstede er Leif, Tage, Flemming, Uffe, og undertegnede. Per mangler.
 
1. Det meste af mødet blev brugt på at snakke om hvad der skal ske 2016, Arrangementer, økonomi, og så videre, der blev ikke truffet nogen beslutninger, ud over vi skal mødes igen mandag den 15-2-2016 for at få de sidste ting omkring generalforsamlingen på plads.
 
På bestyrelsens vegne Fritz Andersen.