Klubben / Referater
 
Bestyrelsesmøde d.06.06.2021
Deltagere: Birthe, Per, Torben, Flemming, Tage, Marianne og Thomas

1. Der er Generalforsamling torsdag d. 17. juni kl.19.00, der er ingen tilmelding. Se dagsorden på hjemmesiden www.rmk1933.dk
2. Vi har haft STORE arbejdsdag ca. 35 var mødt op til en dag med godt vejr og arbejds iver, stor tak for den indsat der blev lagt for dagen
3. Vi holder SCT. HANS onsdag d. 23. juni vi starter grillen fra kl. 18, du/ i tage selv med hvad i vil spise og vi tænder bål ca. kl. 21
4. Fællestur til Langå lørdag d. 26. juni, vi mødes til morgenmad kl. 9.00, vi sejler samlet kl. 10 mod Langå, du/i tage selv det med som i vil spise i Langå. Grillen vil være tændt og man kan købe drikkevare til klubpriser i klubben i Langå. Vi sejler hjemad samlet ca. kl. 15, mød op til en dejlig dag på åen. Hvis du/i skal have morgenmad kræver det tilmelding, listen hænger på opslagstavlen i klubben.
5. Der er 4 joller (se foto på hjemmesiden) som klubben ikke har kendskab til, hvis de ikke er mærket op med navn, telefonnr og bådpladsnr. d. 1 juni 2021 vil de blive solgt og pengene overgivet til klubben. Det samme gælder bådtrailer.
6. Vedr. projektet” Sten i Gudenåen” har Lystfiskerforeningen i Langå og Randers Kommune valgt at droppe projektet.
7. Vi henstiller til at man ikke smider affald (cigaretskøder, kapsler, dåser m.m.) andet end i skraldespandene og ryd op efter jer når i bruger klubben og vores udenoms arealer.
8. Køkkenet er blevet renoveret og malet, stor tak til holdet.
9. Vi har fået lys på terrassen, stor tak til holdet.
10. Vi afholder REGGATTA FEST lørdag d. 21.08.21 fra kl. 14.00 nærmere info kommer. Vær opmærksomme på der er fejl i programmet – her står der d. 14. august.
11. Der er ABORRE KONKURRENCE d. 28.08.21, der vil komme opslag i klubben
12. Vi henstiller til, at man tænker sig om når man ligger foto, tekst m.v. ud på Facebook fra RMK, det må være i alles interesse at værne om klubbens ry og rygte.
13. Lørdagsfrokost starter op igen efter sommer.
14. Der er igen gratis P pladser overfor klubhuset.
15. Der er kommet nye klubstander (flag til båden) og frihavnsmærker. De kan købes ved bestyrelsens medlemmer for 50 kr / stk (flag gratis for nye medlemmer).
16. Næste Bestyrelsesmøde holdes søndag d. 20. juni kl. 9.00, 2021.

Med sejler hilsen
Bestyrelsen

____________________________________
 
 
Bestyrelsesmøde d.15.05.2021
Deltagere: Birthe, Per, Torben, Flemming, Tage, Marianne og Thomas

1. Fra d. 21.04.21 blev der åbent for at 10 personer af gangen kan opholde sig i klubbens lokaler, fra 6. maj må der være 25 og fra 21. maj 50 og endelig 100 personer fra 11. juni, hvis man da ikke laver reglerne om igen. Men vi håber at tingene hurtigst muligt vil blive normaliseret. Evt. bøder til klubben for ikke at overholde de gældende regler vil blive tildelt de personer som er i lokalet.
2. Der er store arbejdsdag lørdag d. 29.05.21. Vi starter ud kl.8.00 med fælles morgenmad derefter bliver vi fordelt i grupper, der vil være væske hele dagen og vi slutter af ca. 13.30 med grill og hygge. Der vil blive sat en seddel op i gangen i klubhuset eller send en sms til Tage (22842607) om at du/i kommer så bliver i skrevet på listen. Man er ikke forpligtet udover sine evner og der er job til alle. Så mød op til en hyggelig dag og lær nye mennesker at kende, vi skal bl.a. male, have plantet blomsterkasser til terrassen, der skal ordnes grønne anlæg + meget mere.
3. Der vil blive afholdt Generalforsamling d.17. juni 2021 kl. 19.00 nærmere info kommer.
4. Vedr.” Sten i Gudenåen” Lystfiskerforeningen i Langå og Randers Kommune har valgt at droppe projektet.
5. Vi henstiller til at man ikke smider affald (cigaretskøder, kapsler, dåser m.m.) andet end i skraldespandene og ryd op efter jer når i bruger klubben og udenomsarealerne.
6. Køkkenet er blevet renoveret, så det trænger til en gang maling. Hvis der er et klubmedlem / medlemmer der vil bruge en dag på det så meld jer så hurtigt som muligt.
7. Trailer, både der er parkeret i klubben vil blive fjernet d. 1. juni hvis der ikke er tydelig mærket med navn og bådplads nr. HUSK der må ikke være både på land efter 15. maj.
8. Vi afholder REGGATTA FEST lørdag d. 21.08.21 fra kl. 14.00 nærmere info kommer. Vær opmærksomme på der er fejl i programmet – her står der d. 14. august.
9. Der er blevet lavet nyt hegn til terrassen, der vil også blive lavet trappe, kørerampe, lys og blomsterkasser i løbet af maj måned.
10. Vi henstiller til, at man tænker sig om når man ligger foto, tekst m.v. ud på Facebook fra RMK, det må være i alles interesse at værne om klubbens ry og rygte.
11. Lørdagsfrokost er indtil videre droppet pga. Corona.
12. Der er igen gratis P pladser overfor klubhuset.
13. Der er kommet nye klubstander (flag til båden) og frihavnsmærker. De kan købes ved bestyrelsens medlemmer for 50 kr / stk (flag gratis for nye medlemmer).
14. Næste Bestyrelsesmøde holdes søndag d. 6. juni kl. 9.00, 2021.


____________________________________
 
Bestyrelsesmøde d.24.04.2021

Deltagere: Birthe, Per, Torben, Flemming, Tage.

1. Fra d. 21.04.21 blev der åbent for at 10 personer adgangen kan opholde sig i klubbens lokaler, fra 6. maj må der være 25. og fra 21. maj 50 og endelig 100 personer fra 11. juni, hvis man da ikke laver reglerne om igen. Men vi håber at tingene hurtigst mulig vil blive normaliseret. Evt. bøder til klubben for ikke at overholde de gældende regler vil blive tildelt de personer som er i lokalet.
2. Vedr. Generalforsamling, så snart det er muligt vil den blive afholdt.
3. Standerhejsningen gik rigtigt fint med flot tilslutning og solskin, stor tak til Marianne og Nikolaisen for pølser og lidt at skylle efter med.
4. Stor tak til det klubmedlem der har renoveret vores store anker.
5. Køkkenet er blevet renoveret det trænger til en gang maling så hvis der er et klubmedlem / medlemmer der vel bruge en dag på det så meld jer så hurtigt som mulig.
6. Trailer, både der er parkeret i klubben vel blive fjernet 1 juni hvis der ikke er tydelig mærket med navn og bådplads nr. HUSK der må ikke være både på land efter 15 maj.
7. Vi vil på et tidspunkt holde en samlet klubfest når tiderne tillader det.
8. Der er blevet lavet nyt hegn til terrassen, der vil også blive lavet trappe, køreramte, lys og blomsterkasser i løbet af maj måned.
9. Vi henstiller til, at man tænker sig om når man ligger foto, tekst m.v. ud på Facebook fra RMK, det må være i alles interesse at værne om klubbens ry og rygte.
10. Lørdagsfrokost er indtil videre droppet pga. Corona.
11. Vi henstiller til, at man ikke har langtidsparkering i RMK da vi er mange medlemmer og ikke ret mange p-pladser. Vi henviser til parkeringspladsen ved Sønderbro, det er gratis.
12. Der er bestilt nye klubstander (flag til båden) og frihavnsmærker vi rykker for det.
13. Næste Bestyrelsesmøde holdes lørdag i maj 2021.

Med sejler hilsen
Bestyrelsen

 
 
___________________________________
 
Bestyrelsesmøde d. 06.02.2021


1. Fra d. 01.03.21 bliver der åben for toiletter samt vand på broerne (hvis der ikke er frost), der er strøm på broerne så vi kan så småt komme i gang med bådene.
2. Det har været sidste chance for at betale kontingent til tiden (01.02.21) det ser rigtigt fornuftigt ud, vi følger op på de få som ikke har betalt. Vi har fået 5 opsigelser af bådpladser men pt er der kommet 3 nye bådejere, velkommen til dem.
3. Hvad gør vi i klubben med hensyn til de skærpende Corona regler. Det kan være svært at tolke de regler som er kommet nu, men sådan som vi ser det, er situationen den at vi valgte at lukke klubben. Lige så snart at der er ændringer i restriktionerne vil i høre nærmere.
Evt. bøder til klubben vil blive pålagt de personer som er tilstede i klubben.
Vi vil naturligvis holde øje med om myndighedernes vejledning bliver bedre og det har indflydelse på klubbens drift samt orientere alle medlemmer om evt. ændringer.
4. Vi har bestilt ny Emfang (emhætte) til køkkenet.
5. Vi må aflyse Generalforsamlingen indtil at forsamlingsforbuddet er ophævet.
6. Vi vil på et tidspunkt holde en samlet klubfest når tiderne tillader det.
7. Der er blevet bestilt nyt hegn til terrassen som vil være færdigt 1. marts.
8. Vi henstiller til, at man tænker sig om når man ligger foto, tekst m.v. ud på Facebook fra RMK, det må være i alles interesse at værne om klubbens ry og rygte.
9. Lørdagsfrokost er indtil videre droppet pga. Corona.
10. Vi henstiller til, at man ikke har langtidsparkering i RMK da vi er mange medlemmer og ikke ret mange p-pladser. Vi henviser til parkeringspladsen ved Sønderbro, det er gratis.
11. Har du brug for ny klubstander (flag til båden) kan den købes af en fra bestyrelsen, pris kr. 50.
12. Næste Bestyrelsesmøde holdes lørdag i starten af marts 2021

Med sejler hilsen
Bestyrelsen
__________________________________
 
Bestyrelsesmøde d. 09.01.2021


1. Hvad gør vi i klubben med hensyn til de skærpende Corona regler. Det kan være svært at tolke de regler som er kommet nu, men sådan som vi ser det, er situationen den at vi valgte at lukke klubben. Lige så snart at der er ændringer i restriktionerne vil i høre nærmere.
Evt. bøder til klubben vil blive pålagt de personer som er tilstede i klubben.
Vi vil naturligvis holde øje med om myndighedernes vejledning bliver bedre og det har indflydelse på klubbens drift samt orientere alle medlemmer om evt. ændringer.
2. HUSK når du betaler dit kontingent på MobilePay (84287) m.m. så skriv dit medlems nr. eller bådplads nr. på. Kontingent skal være betalt 1 februar 2021.
3. Revisorerne vel blive indkaldt til revision slut januar.
4. Vi må aflyse Generalforsamlingen indtil at forsamlingsforbuddet er ophævet.
5. Vi vil på et tidspunkt holde en samlet klubfest når tiderne tillader det.
6. Der er blevet bestilt nyt hegn til terrassen som vil være færdigt 1. marts.
7. Vi henstiller til, at man tænker sig om når man ligger foto, tekst m.v. ud på Facebook fra RMK, det må være i alles interesse at værne om klubbens ry og rygte.
8. Lørdagsfrokost er indtil videre droppet pga. Corona.
9. Vi henstiller til, at man ikke har langtidsparkering i RMK da vi er mange medlemmer og ikke ret mange p-pladser. Vi henviser til parkeringspladsen ved Sønderbro, det er gratis.
10. Har du brug for ny klubstander (flag til båden) kan den købes af en fra bestyrelsen, pris kr. 50.
11. Næste Bestyrelsesmøde holdes lørdag i starten af februar 2021

Med sejler hilsen og Godt Nytår
Bestyrelsen

 
 
___________________________________________________
 
Bestyrelsesmøde d. 21.11.2020

1. Vi fik holdt standerstrygning og godt 30 var mødt til fællessang og grillpølser og en lille en, der blev givet en briefing om hvad der er sket i år og hvad vi forventer til næste år. (se standerstrygnings tale).
2. Hvad gør vi i klubben med hensyn til de skærpende Corona regler. Det kan være svært at tolke de regler som er kommet nu, men sådan som vi ser det, er situationen den at vi må være max 10 personer i klublokalet. I bedes overholde dette indtil videre.
Evt. bøder til klubben vel blive pålagt de personer som er tilstede i klubben.
Vi vil naturligvis holde øje med myndighedernes vejledning bliver bedre og det har indflydelse på klubbens drift samt orientere alle medlemmer om evt. ændringer.
3. Pga. Corona aflyses Julefrokosten d. 05.12.20
4. Vi vil på et tidspunkt holde en samlet klubfest når tiderne tillader det.
5. Der er blevet bestilt nyt hegn til terrassen.
6. Vi henstiller til, at man tænker sig om når man ligger foto, tekst m.v. ud på Facebook fra RMK, det må være i alles interesse at værne om klubbens ry og rygte.
7. Lørdagsfrokost er indtil videre droppet pga. Corona.
8. Vi henstiller til, at man ikke har langtidsparkering i RMK da vi er mange medlemmer og ikke ret mange p-pladser. Vi henviser til parkeringspladsen ved Sønderbro, det er gratis.
9. Har du brug for ny klubstander (flag til båden) kan den købes af en fra bestyrelsen, pris kr. 50.
10. Der vil blive udsendt girokort og års kalender ud omkring 1 jan. (skal være betalt 1 feb.)
11. Bestyrelsen går på juleferie nu.
12. Næste Bestyrelsesmøde holdes lørdag i starten af januar 2021

Med sejler hilsen og God Jul og Godt Nytår
Bestyrelsen
_______________________________________
 
Bestyrelsesmøde d. 24.10.2020

1 Vi er kommet i gang med at få taget både op, vi mangler de sidste der skal skrive sig på, få det NU gjort! HUSK alt tovværk skal afmonteres fra din plads, både indhalertov og fortøjninger.

2 Hvad gør vi i klubben med hensyn til de skærpende Corona regler. Det kan være svært at tolke de regler som er kommet nu, men sådan som vi ser det, er situationen den at vi må være max 10 personer i klublokalet. I bedes overholde dette indtil videre.
Evt. bøder til klubben vel blive pålagt de personer som er tilstede i klubben.
Vi vil naturligvis holde øje med myndighedernes vejledning bliver bedre og det har indflydelse på klubbens drift samt orientere alle medlemmer om evt. ændringer.

3 Pga. Corona aflyses Standerstrygning som vi kender den, vi vel ligesom i foråret grille en pølse på terrassen og der vel være en kop øl eller vand når vi tager vores stander ned kl. 10 lørdag d. 21.11.20

4 Pga. Corona aflyses Julefrokosten d. 05.12.20

5 Vi vil på et tidspunkt holde en samlet klubfest når tiden tillader det.

6 Der er blevet bestilt nyt hegn til terrassen.

7 Vi henstiller til, at man tænker sig om når man ligger foto, tekst m.v. ud på Facebook fra RMK, det må være i alles interesse at værne om klubbens ry og rygte.

8 VIGTIGT: Bådene skal på land og der er stadig weekendere d. 31. okt.- 1. nov. samt d. 7.-8. nov. tilbage. Der er opslag i gangen i klubben, HUSK at skrive dig på i god tid. Du skal også skrive dig på, selvom du selv tager din båd op.

9 Lørdags frokost er indtil videre droppet pga. Corona.

10 Vi henstiller til, at man ikke har langtidsparkering i RMK da vi er mange medlemmer og ikke ret mange p-pladser. Vi henviser til parkeringspladsen ved Sønderbro, det er gratis.

11 Har du brug for ny klubstander (flag til båden) kan den købes af en fra bestyrelsen, pris kr. 50.

12 Der er blevet monteret nye skilte i området.

13 Næste Bestyrelsesmøde holdes lørdag 28 nov. kl. 9.00


Med sejler hilsen
Bestyrelsen

_________________________
 
 
Bestyrelsesmøde d.26.09.2020

        
Vi har desværre haft indbrud i vores bådskure og både. Vi har efterfølgende haft flere af klubbens medlemmer til at tage i RMK om aften og natten hvor der er blevet set og konfronteret personer på pladsen som ikke har noget at gøre her, bliv endelig ved med det.
Der er blevet bestilt nyt hegn til terrassen.    
Vi henstiller til, at man tænker sig om når man ligger foto, tekst m.v. ud på Facebook fra RMK, det må være i alles interesse at værne om klubbens ry og rygte. 
VIGTIGT: Bådene skal på land 17.-18. okt., 24.-25. okt., 31. okt. 1. nov., 7.-8. nov. Der er opslag i gangen i klubben, HUSK at skrive dig på i god tid. Du skal også skrive dig på, selvom du selv tager din båd op.
Lørdags frokost er indtil videre droppet pga. Corona.  
Vi henstiller til, at man ikke har langtidsparkering i RMK da vi er mange medlemmer og ikke ret mange p-pladser. Vi henviser til parkeringspladsen ved Sønderbro, det er gratis.
Klubdage i 2020:

D. 21.11.20 Standerstrygning

D. 05.12.20 Julefrokost.

Hvis forsamlings forbuddet ikke bliver hævet fra 50 personer igen vil vi ikke gennemføre annoncerede arrangement.
Fortøjninger, fender, indhalertov SKAL være af en god kvalitet.
Der er kommet FRIHAVNS mærker de kan købes af en fra bestyrelsen, pris kr. 50.
Har du brug for ny klubstander (flag til båden) kan den købes af en fra bestyrelsen, pris kr. 50.           
Der er blevet monteret nye skilte i området.          
Næste Bestyrelsesmøde holdes søndag 24 okt. kl. 9.00

 ______________________________________
                                                                                                                             
 
Bestyrelsesmøde d.30.08.2020
 
1 Vi har afholdt Regatta i RMK, godt 80 var mødt op med godt humør, stor tak til alle dem som gav en hånd med, i gjorde det rigtigt godt og en stor tak til Kim for musikken.
2 Vi har haft fiskekonkurrence, 9 både deltog og godt 20 mennesker var mødt op, Hermann blev en sikker vinder.
3 Vi har haft loppemarked lørdag / søndag, salen var godt fyldt med vare men det var lidt sløjt med besøgene.
4 Vi har desværre haft indbrud i 5 af vores bådskure og så har vi haft 4 både hvor der er sket tyveri i. De bådskur der har fået slået dørene i stykker vil hurtigst mulig blive repareret, der er bestilt døre samt tømmer.
5 Vi har stor arbejdsdag på lørdag d. 5 september, vi mødes kl. 8.00 til et rundstykke og en kop kaffe, derefter bliver vi delt op i hold til forskellige opgaver, man er ikke forpligtet ud over sine evner, vi forventer at være færdige kl. ca. 13, der vil der være grillpølser og lidt at slukke tørsten med.
6 Vi henstiller til at man tænker sig om, når man ligger foto, tekst m.v. ud på Facebook fra RMK, det må være i alles interesse at værne om klubbens ry og rygte.
7 Bådene skal på land 17.-18. okt., 24-25 okt., 31. okt. 1. nov., 7.-8. nov. Der vil komme opslag i gangen i klubben i løbet af ugen.
8 Lørdags frokost starter igen op d. 05.09.20.
9 Vi henstiller til, at man ikke har langtidsparkering i RMK da vi er mange og ikke ret mange p-pladser, vi henviser til parkeringspladsen ved Sønderbro, det er gratis.
10 Klubdage i 2020:
D. 05.09.20 Fællesarbejde
D. 21.11.20 Standerstrygning
D. 05.12.20 Julefrokost.
11 Salen er lejet ud følgende dage: d.13.09 - 19.09 - 26.09 - 03.10 2020.
12 Vi har fået lavet en aftale med AOF for afholdelse af navigationskursus i vores klublokaler. Undervisningen kommer til at forløbe over 20 gange og der afsluttes med eksamen. Der startes op d. 8. september – 3. marts og tilmelding skal ske direkte til AOF. Se venligst opslag på klubbens hjemmeside/klub opslagstavler. Der er begrænset antal pladser.
13 Fortøjninger, fender, indhalertov SKAL være af en god kvalitet.
14 Der er kommet FRIHAVNS mærker de kan købes af en fra bestyrelsen, pris kr. 50.
15 Har du brug for ny klubstander (flag til båden) kan den købes af en fra bestyrelsen, pris kr. 50.
16 Der er blevet monteret nye skilte i området.
17 Næste Bestyrelsesmøde holdes søndag 27. sep. kl. 10.


Med sejler hilsen
Bestyrelsen
 
______________________________
 
Bestyrelsesmøde d.05.07.2020


1 Der har været fællestur til Langå Bådklub og så har vi haft et ”lille åben hus” og derudover var der også været Sct. Hans i RMK så vi bl.a. kunne vise vores nye bar og markiser frem. Det har været nogen rigtigt gode dage med godt humør, stor tak til alle dem som giver en hånd med, i gør det rigtigt godt.
2 Vi er blevet enig om at åbne op til salen så dem der ikke ryger har et fristed inde i klubben, husk at rydde op efter jer.
3 Vi har undersøgt om man kan lave MobilePay på automaterne i klubben det har vist sig at have for store omkostninger, så indtil videre køre det som det plejer.
4 Lørdags frokost starter igen op d. 05.09.20.
5 Vi henstiller til, at man ikke har langtidsparkering i RMK da vi er mange og ikke ret mange p-pladser, vi henviser til parkeringspladsen ved Sønderbro, det er gratis.
6 Klubdage i 2020:
D. 15.08. Regatta
D. 05.09. Fællesarbejde
D. 21.11. Standerstrygning
D. 05.12. Julefrokost.
7 Salen er lejet ud følgende dage: d. 25.07 – 01.08 – 15.08 – 23.08 – 13.09 – 03.10.
8 Vi har fået lavet en aftale med AOF for afholdelse af navigationskursus i vores klublokaler. Undervisningen kommer til at forløbe over 20 gange og der afsluttes med eksamen. Der startes op d. 8. september – 3. marts og tilmelding skal ske direkte til AOF. Se venligst opslag på klubbens hjemmeside/klub opslagstavler. Der er begrænset antal pladser.
9 Fortøjninger, fender, indhalertov SKAL være af en god kvalitet.
10 Der er kommet FRIHAVNS mærker de kan købes af en fra bestyrelsen, pris kr. 50.
11 Har du brug for ny klubstander (flag til båden) kan den købes af en fra bestyrelsen, pris kr. 50.
12 Der vil blive monteret nye skilte i området; Kylle, Torben og Flemming er tovholdere.
13 Vi henstiller til dem der er på pladsen i RMK at man rydder op efter sig.
14 Næste Bestyrelsesmøde holdes lørdag d. 29 aug. kl. 9.00, der vel samtidig blive holdt revision.


Med sejler hilsen
Bestyrelsen

 
 
___________________________________________________
 
 
Bestyrelsesmøde d.06.06.2020


1 Så åbner klubben igen fra mandag d. 8. juni med de forholdsregler som man nu skal tage. Vi holder åbent hus lørdag d. 13. juni kl. 12.00 -14.00 hvor klubben vel byde på lidt til mavsen og til ganen. Der vel i bl.a. kunne se vores nye bar og vi vel slå de ny markiser ud.
2 Lørdag d. 20. juni er der fællestur til Langå Bådklub, vi mødes kl. 9.00 til kaffe og rundstykker i RMK og sejler kl. 10.00 samlet til Langå. Når vi kommer til Langå vel grillen være tændt, du medbringer selv det du vel grille og øl og vand købes i klubben. Vi sejler samlet hjem af kl. ca. 15.30. For at vi kan søger for rundstykke til alle bedes i skriv jer på i klubben hvor mange i kommer.
3 Vi henstiller til, at man ikke har langtidsparkering i RMK da vi er mange og ikke ret mange p-pladser.
4 Klubdage i 2020:
D. 20.06. Fællestur til Langå
D. 23.06. Sct. Hans (se opslag på www.rmk1933.dk) og i RMK
D. 15.08. Regatta
D. 05.09. Fællesarbejde
D. 21.11. Standerstrygning
D. 05.12. Julefrokost.
5 Salen er lejet ud følgende dage: d. 22.06 – 25.07 – 01.08 – 15.08 – 23.08 – 13.09 – 03.10.
6 Fortøjninger, fender, indhalertov SKAL være af en god kvalitet.
7 Der er blevet holdt revision uden bemærkninger.
8 Der er kommet FRIHAVNS mærker de kan købes af en fra bestyrelsen, pris kr. 50.
9 Har du brug for ny klubstander (flag til båden) kan den købes af en fra bestyrelsen, pris kr. 50.
10 Fællesspisning starter op igen efter sommerferien.
11 Der vil blive monteret nye skilte i området; Kylle, Torben og Flemming er tovholdere.
12 Vi henstiller til dem der er på pladsen i RMK at man rydder op efter sig.
13 Næste Bestyrelsesmøde holdes lørdag d. 4. juli kl. 9.00


Med sejler hilsen
Bestyrelsen

________________________________________
Bestyrelsesmøde d.16.05.2020

1 Corona har sat sit kedelige aftryk på klubben det gør at vi stadig er lukket ned i klubhuset. Forsamlingsforbuddet gælder i RMK, det vil sige at der max må være 10 inde af gangen. Da vi er ved at få lavet om i den store sal vel der være folk der inde som arbejder. Vi gør opmærksom på at ved mere end 10 medlemmer er bøden 2500 kr./ person samt en bøde til klubben, bestyrelsen har ingen ansvar for at holde øje med at folk overholder reglerne og kan dermed ikke drages til ansvar for evt. bøder til klubben. Derfor vil evt. bøde til klubben blive fordelt blandt de medlemmer som er inde i klubhuset.
2 Vi har fået både i vandet til tiden og det har forløbet ok. Der er kommet en del nye medlemmer med båd, husk at hjælpe dem så de får en god start i RMK.
3 Fortøjninger, fender, indhalertov SKAL være af en god kvalitet.
4 Der bliver holdt revision lørdag d. 23 maj kl. 10.00.
5 Der er kommet FRIHAVNS mærker de kan købes af en fra bestyrelsen, pris kr. 50.
6 Har du brug for ny klubstander (flag til båden) kan den købes af en fra bestyrelsen, pris kr. 50.
7 Standerhejsning lørdag d. 18 april blev rigtigt hyggelig med et par pølser og en vand / øl i det fri, folk var gode til at holde afstand og alt forløb stille og roligt.
8 Fællesspisning er indtil videre aflyst.
9 Der vil blive monteret nye skilte i området; Kylle, Torben og Flemming er tovholdere.
10 ”LOPPEMARKED” i RMK lørdag d. 6. juni er aflyst.
11 Vi er gået i gang med projekt ”Bar i RMK`s festsal”. Marianne er tovholder på projektet.
12 Marianne Rasmussen har overtaget jobbet med at leje salen ud. De som har reserveret salen er registreret, det er kun nye som ønsker at leje salen som skal rette henvendelse til Marianne.
13 Vi henstiller til dem der er på pladsen i RMK at man rydder op efter sig.
14 Næste Bestyrelsesmøde holdes lørdag d.6 juni kl. 9.00


Med sejler hilsen
Bestyrelsen

_______________________________________
 
Bestyrelsesmøde d.05.04.2020

1 Der er sat opslag op i RMK vedr. BÅDE I VANDET, HUSK at få jer skrevet på i god tid så bådsmanden kan planlægge sin tid. Dage hvor du kan få din båd i vandet er 11 / 12 april – 19 april – 25 / 26 april – 2 / 3 maj og 9 / 10 maj.
2 Corona har sat sit kedelige aftryk på klubben det gør at vi stadig er lukket ned i klubhuset. Vi vel stadig holde fast i at forsøge at få bådene i som vi plejer så få jer skrevet på listen i gangen i klubhuset.
3 Standerhejsning lørdag d. 18 april er aflyst, standeren vel blive hejst kl. 10 ved en sammenkomst på plænen foran klubhuset. Vi vil senere i år afholde en sammenkomst når tingene har normaliseret sig.
4 Fællesspisning er indtil videre aflyst.
5 Der vil blive monteret nye skilte i området Kylle, Torben og Flemming er tovholdere.
6 Der vil blive afholdt ”LOPPEMARKED” i RMK lørdag d. 6. juni (se opslag i klubben samt på hjemmesiden www.rmk1933.dk)
7 Vi er gået i gang med projekt ”Bar i RMK`s festsal”. Marianne er tovholder på projektet.
8 Marianne Rasmussen har overtaget jobbet med at leje salen ud. De som har reserveret salen er registreret, det er kun nye som ønsker at leje salen som skal rette henvendelse til Marianne.
9 Vi henstiller til dem der er på pladsen i RMK at man rydder op efter sig.
10 Næste Bestyrelsesmøde holdes lørdag d. 18. april kl. 10.


Med sejler hilsen
Bestyrelsen

 ___________________________________________
 
Bestyrelsesmøde d.07.03.2020

1 Der er afholdt Generalforsamling d. 05.03.2020, det gik stille og roligt og der blev serveret gule ærter og flæsk til de godt 60 personer der var mødt op (se referat i RMK`s hjemmeside www.rmk1933.dk).
2 Der er sat opslag op i RMK vedr. BÅDE I VANDET, HUSK at få jer skrevet på i god tid så bådsmanden kan planlægge sin tid.
3 Der er indkøbt nye markiser og bord- bænkesæt til terrassen.
4 Grusvejen og pladsen er blevet sat i stand og der er plantet læhegn langs parkerings pladsen.
5 Der blev holdt knob-/knudekursus i RMK godt 20 var mødt op til en lærerig lørdag eftermiddag hvor der også var mulighed for købe tarteletter, vi takker for godt initiativ.
6 Der har været sidste chance for at betale kontingent til tiden og næsten alle har fået betalt, de få stykker som ikke har betalt vil blive kontaktet.
7 Der var Fællesspisning lørdag d. 7. marts, til en flad 20’er og sikke en gang biksemad vi fik, tak til Marianne og Solvej.
Byd endelig ind hvis du vil lave lørdagsfrokost, send en SMS til Marianne Rasmusen på tlf. 40223264, at du vil lave frokost en lørdag så kommer du på listen. Næste gang er lørdag d. 4. april.
8 Der vil blive monteret nye skilte i området Kylle, Torben og Flemming er tovholdere.
9 Der vil blive afholdt ”LOPPEMARKED” i RMK lørdag d. 6. juni (se opslag i klubben samt på hjemmesiden www.rmk1933.dk
10 Vi er gået i gang med projekt ”Bar i RMK`s festsal”. Marianne er tovholder på projektet.
11 Marianne Rasmussen har overtaget jobbet med at leje salen ud. De som har reserveret salen er registreret, det er kun nye som ønsker at leje salen som skal rette henvendelse til Marianne.
12 Næste Bestyrelsesmøde holdes søndag d. 5. april kl. 12.


Med sejler hilsen
Bestyrelsen

 
 _____________________________________________________
 
Referat Generalforsamling 05.03.20

Der var afvikling af årets generalforsamling torsdag 5. marts 2020. Godt 60 medlemmer var mødt op og arrangementet blev sluttet af med lækker tilberedt mad; Gule ærter m. flæsk, samt suppe tilberedt af Marianne Rasmussen og aktivitets team! Vi takker for det store fremmøde og for alle frivillige hænder.

1. Valg af dirigent: Klaus Bræmer
Referent: Berit Pedersen
Åbning af generalforsamling: Er annonceret i dagspressen rettidigt samt indkaldt rettidigt og derfor lovlig ifølge klubbens vedtagelser.
Dagsorden blev godkendt.

2. Formandens beretning

Kan ses på hjemmesiden.
Beretning overgives til generalforsamlingen.
Godkendes uden kommentarer.

3. Regnskab / kasserens beretning
Regnskab godkendt på generalforsamlingen.

4. Fastsættelse af kontingent
Der findes ikke grundlag til forhøjelse af kontingent for 2020. Der sættes lidt fra løbende til vedligehold af skurer m.m.


5. Valg til bestyrelsen

Kasserer – Mogens Jørgensen ønsker ikke genvalg
Valgt: Birthe Binder – valgt enstemnigt

Næstformand – Torben Christensen ønsker genvalg
Valg: Torben

Bestyrelsesmedlem Per A. Sørensen – ønsker genvalg
Valgt: Per A. Sørensen

Bestyrelsessuppleant Leif Petersen – ønsker ikke genvalg
Valgt: Marianne Rasmussen, Læsten


6. Valg af revisor Karl Erik Petersen – ønsker genvalg
Valg: revisor Karl Erik Petersen
7. Valg af revisorsuppleant Minna Andersen -ønsker genvalg
Valg: revisorsuppleant Minna Andersen


8. Valg af aktivitetsudvalg – formand Marianne Rasmussen – ønsker genvalg
Valg: aktivitetsudvalg – formand Marianne Rasmussen

9. Valg af aktivitetsudvalg – Poul Nicolaisen -ønsker genvalg
Valg: aktivitetsudvalg – Poul Nicolaisen

10. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 27/2-20)
(ingen indkomne forslag til tidsfrist)


11. Eventuelt
A. Sikring af broerne
Det blev besluttet på havnemøde 4/3-20 at Randers Kommunen vil prøve at finde en økonomisk fornuftig løsning. Det skal være en hvor vi sikrer træet ikke rådner, eller siv/tang el.l. ikke hænger fast ved højvande. Hønsetråd er nedstemt, da det ikke er en ansvarlig løsning.
Særligt et problem på Langelinie broen – hvor der er beplantning. Vi kan evt. have en lille container/spande med sand i til fri benyttelse. Men sand under sko er ødelæggende for både, det ridser glasfiber.
B. Tyveri fra både/skure - overvågning
Må vi sætte kameraer op til overvågning? Der er sat kameraer op til overvågning – men de er ikke gode om natten. Vi har fået tilbudt et kamera på skorstenen ovre fra havnen, men det koster for at etablere, og vedligeholde. Hvis der kommer tyveri fra bådene – skal hvert medlem selv anmelde sagen til politiet. Vær i stedet forsigtig med at opbevare noget i både som ikke kan undværes.

C. Tak til kasser Mogens Jørgensen (Karl Erik) og tak for genvalg som revisor.
______________________________________
 Formandens beretning 2020

2019 har været en spændende sæson i RMK på mange måder, vi har haft stor aktivitet på alle parameter, vi har bl.a. fået bekræftet vores lejemål til 2050, derudover har vi haft overskud til at hjælpe andre klubber på åen og fjorden med de erfaringer som vi har gjort os i kraft af at vi var og er en klub i vækst.
Når der er nogen der holder som aktiv sejlere, har det i mange andre klubber været svært at trække nye sejlere til, men ikke i RMK.
Vi har i 2019 fået flere nye bådejer i klubben som har været med til at give liv og grund til meget samtale i klubhuset, der er blevet grinet og ryste på hovedet, men der er ikke nogen der kommer forgæves hvis man har brug for hjælp, så husk det hvis der er nogen der skulle være i tvivl.
Vi er i dag godt og vel 200 medlemmer og vi takker hver og en for den støtte som de giver klubben på både den ene og den anden måde.
Vi i bestyrelsen har valgt at bruge en del energi på at informere både ved opslag i klubben, opslag på klubbens arealer, hjemmeside samt sms kontakt til bådejere.
Vi har fået lavet en del forbedringer i RMK i denne sæson, udover almindelig vedligehold så som maling af klubhus m.m. er der blevet investeret i varme genindvindings anlæg samt ny front på klubhuset. Derudover skal det da lige nævnes, at da vi havde Stor arbejdsdag foråret 2019 var der 45 frivillige der var mødt op, hold da op en energi der blev lagt for dagen og der blev også tid til at få en snak og lære et nyt medlem at kende, lad os endelig gøre det til en tradition.
Det skal da også nævnes at vi har fået certifikat på at vi er blevet registeret som sikkerhavn i kraft af det samarbejde vi har haft med Randers Havn og Tryg Fonden. (vis certifikat samt flag)
Alt det ville ikke kunne lade sig gøre hvis der ikke var nogen gode sponsorer og samarbejdes partner og ikke mindst jer, så det kan i godt klappe hinanden på skuldrene for.
Fælles Sejlture i 2019 har der ikke været meget af pga. vejret. Men vi kom godt afsted til vores årlige tur til Langå, 40 RMK’er mødte op og det var en rigtigt god dag, med meget grin, grillmad, og en lille en.
Standerhejsning, standerstrygning, fiskekonkurrencer, sankthans, Regatta aften, julefrokost, juleafslutning m.m. har været en succes, med rigtigt mange mennesker og det kan helt sikket tilskrives alle de frivillige som gør en kæmpe indsat og stiller op hver gang der skal gøres en indsat i klubben, bak dem op og tilbyd hjælp hvis du har muligheden for det.
Samtidig må vi også sige tak for den fantastiske opbakning fra klubbens medlemmer som vi har oplevet til årets arrangementer.
Vi har haft 10 månedlige frokostarrangementer i 2019, det har vist sig at være en god ide som vi vil holde fast i. Vi takker dem som har budt ind og skulle der sidde nogen som vil berige klubben med deres kulinariske evner så byd endelig ind. (alle er velkomne til at byde ind).
Vedr. Kanaløen, Fællesklubberne har indgået en ”Partnerskabsaftale” mellem Søsportens fællesklubber, Randers Havn og Randers Produktionsskole, den går i korte træk ud på at der er lavet nye broer med mere på kanaløen, hvad aftalen i sin helhed går ud på kan læse på vores hjemmeside.
Investeringer / nyanskaffelser / vedligehold i år vil bl.a. blive beplantning, nye markiser og indkøb af flere bord / bænkesæt samt renovering/ombygning af baren i festsalen.
Hvad angår økonomien vil jeg lade kasseren berettet om dette, men det ser ud til at vi har haft et år i klubben som vi alle kan være stolte af.
Vi i bestyrelsen vil godt sige tak for at vi har haft arbejdsro og at rigtigt mange af jer er gode til at byde positivt ind til dagligt i klubben. Vi ser frem til en lys fremtid for klubben.
Til slut vel jeg godt som formand sige at jeg er rigtigt godt tilfreds med den bestyrelse, aktivitetsudvalg og de mennesker der er omkring klubben, de gør et kæmpe stykke arbejde og er rigtigt gode til at hjælpe hinanden og ingen køre på fri hjul heller ikke selvom det engang imellem godt kan være lige rigeligt. Der skal også lyde en stor tak til Leif færing og Mogens Post for det arbejde som de har lavet i kraft af deres pladser i bestyrelsen og vi håber herfra at vi forsat kan trække på de evner og kompetencer de har som klubmedlemmer, det syntes jeg lige at vi skal give dem en hånd for.
______________________________________________________
 
Bestyrelsesmøde d.08.02.2020

1 I forbindelse med Generalforsamling d. 05.03.2020 skal vi have fundet en ny kasser og en ny bestyrelsessuppleant da Mogens Post og Leif Færing har besluttet at stoppe.
Vi takke dem begge to for deres stor arbejdsindsats og ønsker dem go vind fremover. Kylle og Torben som også er på valg ønsker genvalg.
Skulle du have tid og lyst til at deltage i Bestyrelsesarbejde som kasser eller bestyrelsesmedlem hører vi gerne fra dig hurtigst muligt, som kasser kræver det kendskab til EDB. Skulle du have spørgsmål til dette så ring til Tage på 2284 260. Se i øvrigt på vores hjemmeside www.rmk1933.dk dagsorden for Generalforsamlingen 2020.
2 Der vil blive holdt knob-/knudekursus lørdag 22. februar kl. 13 i RMK. Du kan evt. tage dit tovværk med og få hjælp til at lave det klar til foråret, mød vel op der vel mulighed få at købe tarteletter med hønsekød til en flad 20’er.
3 Der har været sidste chance for at betale kontingent til tiden og næsten alle har fået betalt, de få stykker som ikke har betalt vil blive kontaktet.
4 Der er blevet ”lånt” en sort sæk med alt vores julebelysning i RMK, det vel vi gerne have tilbage, skulle der være nogen der ved hvor det er høre vi gerne.
5 Der var Fællesspisning lørdag d. 1. februar, til en flad 20’er og sikke da en menu at Anette havde lavet, det var bare godt.
Byd endelig ind hvis du vil lave lørdagsfrokost, send en SMS til Marianne Rasmusen på 40223264, at du vil lave frokost en lørdag så kommer du på listen. Næste gang er lørdag d. 7. marts.
6 Vi har fået 2 nye døre indvendig i klubben, vi takker Karl Erik og Erling for hjælpen.
7 Der vel blive afholdt ”LOPPEMARKED” i RMK lørdag d. 6. juni (se opslag i klubben samt på hjemmesiden www.rmk1933.dk
8 Der er kommet nye skilte til vores klubområde.
9 Marianne Rasmussen har overtaget jobbet med at leje salen ud. De som har reserveret salen er registreret, det er kun nye som ønsker at leje salen som skal rette henvendelse til Marianne.
10 Næste Bestyrelsesmøde holdes mandag d. 2. marts 2020. kl. 17.15.


Med sejler hilsen
Bestyrelsen
 
_____________________________________________________
 
Bestyrelsesmøde d.18.01.2020

1 Så blev det 2020, vi håber alle er kommet godt ind i det nye år og er klar til et nyt spændene år / årti.
2 I forbindelse med Generalforsamling d. 05.03.2020 skal vi have fundet en ny kasser og en ny bestyrelsessuppleant da Mogens Post og Leif Færing har besluttet at stoppe.
Vi takke dem begge to for deres stor arbejdsindsats og ønsker dem go vind fremover. Kylle og Torben som også er på valg ønsker genvalg.
Skulle du have tid og lyst til at deltage i Bestyrelsesarbejde som kasser eller bestyrelsesmedlem hører vi gerne fra dig hurtigst muligt, som kasser kræver det kendskab til EDB. Skulle du have spørgsmål til dette så ring til Tage på 2284 2607.
3 Der vil blive købt nye markiser til terrassen.
4 Der vil blive holdt knob-/knudekursus i februar 2020, i hører nærmere.
5 Der er kommet girokort til alle sidst i december/ først i januar. Hvis i ikke længere har brug for bådplads / bådskur er det vigtigt at høre fra jer hurtigst muligt (vi har flere på venteliste). Husk at der skal være betalt inden d. 1. februar 2020, kontroller samtidig at de oplysninger vi har på jer er korrekte ”bådplads nr, bådskur nr, adresse, telefon nr. m.m.
6 Der er Fællesspisning lørdag d. 1. februar, til en flad 20er.
Byd endelig ind hvis du vil lave lørdagsfrokost, send en sms til Marianne Rasmusen på 40223264, at du vil lave frokost en lørdag så kommer du på listen.
7 Der er kommet nye skilte til vores klubområde.
8 Marianne Rasmussen har overtaget jobbet med at leje salen ud, dem som har reserveret salen er registreret, det er kun nye som ønsker at leje salen som skal rette henvendelse til Marianne.
9 Næste Bestyrelsesmøde holdes lørdag d. 8. februar 2020. kl. 9.00.
___________________________
 
Bestyrelsesmøde d.30.11.19

1 Så er det på lørdag d. 07.12.19 kl. 12.00 at der er JULEFROKOST, der er udsolgt så sidder der nogen der har glemt at melde sig til er det desværre for sent. Vi bliver knap et hundrede stykker og der ingen tvivl om at der er lagt op til et brag af en julefrokost med gammeldags hjemmelavet mad og dansevenligt musik. Vi har igen i år naturligvis lotteri med masser af sponsorpræmier, vi kunne godt bruge lidt flere så hvis du/I skulle have noget som kunne sponseres til RMK så tager vi meget gerne imod. Samtidig vil vi lige give en hånd til alle dem som gør en kæmpe indsat for at det skal blive en hel fantastisk dag.
2 Vi har haft Standerstrygning lørdag d. 16. nov. Endnu engang fik vi syn for, at vi er en klub i fremgang, 75 var mødt til trods for at vejret ikke var det bedste. Efterfølgende fik vi BRUNCH, som igen var en rigtigt god oplevelse, derudover var der levende musik. Vi takker alle involverede.
3 Der er investeret i et varmegenindvindings-anlæg til klubben og det virker. Det giver et meget beder indeklima + vi sparer på varmeregningen.
4 Der vil blive holdt knob-/knudekursus i februar 2020, i hører nærmere.
5 Der kommer girokort til alle sidst i december/ først i januar. Hvis i ikke længere har brug for bådplads / bådskur er det vigtigt at høre fra jer hurtigst muligt (vi har flere på venteliste). Husk at der skal være betalt inden d. 1. februar 2020, kontroller samtidig at de oplysninger vi har på jer er korrekte ”bådplads nr, bådskur nr, adresse, telefon nr. m.m.
6 Der var Fællesspisning lørdag d. 2. november, det var rigtigt hyggeligt og der blev spist op, tak til Frits og Lars for rigtigt dejlig mad. Næste gang der er fællesspisning er lørdag
d. 1. februar. (der er ikke fællesspisning i dec. og jan.) til en flad 20er.
Byd endelig ind hvis du vil lave lørdagsfrokost, send en sms til Marianne Rasmusen på 40223264, at du vil lave frokost en lørdag så kommer du på listen.
7 Lige en bøn fra Bestyrelsen; vi er i dag 235 medlemmer og alle bådpladser / bådhuse er lejet ud, det gør at der er en del kontakt / arbejde til bestyrelsen og teleopkald til formanden, det er rigtigt dejlig at høre fra jer, MEN når i har ønsker / krav på ting i vil have lavet eller gjort, så ha gerne selv en plan + giv en hånd med. Der er ingen i bestyrelsen / aktivitetsudvalget der er lønnet overhovedet, alt er interessetimer.
8 Der er kommet nye skilte til vores klubområde.
9 Næste Bestyrelsesmøde holdes lørdag d. 11. januar 2020. kl. 9.00.


Med sejler hilsen & Glædelig Jul + et fantastisk NYTÅR.
Bestyrelsen

 
__________________________
 
Bestyrelsesmøde d. 02.11.19

1 Så fik vi bådene på land, det har alt i alt gået godt. Der har været problemer med at nogen er kommet til at tage forkerte bukker og at der er nogen som har bukker som ikke er iorden, det SKAL bringes iorden så hurtigt som mulig, vi kan oplyse at man kan få lavet et sæt på Produktionsskolen på Grenåvej for ca. kr. 1.000,-. Hvis det ikke bringes iorden vil Bådsmanden ikke sætte bådene i vandet hvor bukkene ikke er iorden, husk og skrive jeres navn på jeres bukke.
2 Husk at rydde op efter jer når jeres både er kommet på land og alt tovværk skal være fjernet. Har i en stige ved jeres båd skal den være låst fast.
3 Husk der er Standerstrygning lørdag d.16 nov. kl. 10.00 med efterfølgende BRUNCH.
4 Der er kommet nye rullegardiner i hele klubben, vi takker Karl-Erik og Erling få godt arbejde.
5 Der er besluttet at vi vil investere i et varme genindvindingsanlæg til klubben.
6 Vi har fået fjernet alle de store sten ved vores parkeringspladser, der vel blive plantet træer ca. d. 1. nov.
7 Der vil blive holdt knob og knude kursus i februar 2020, i hører nærmere.
8 Der var Fællesspisning lørdag d. 2. nov., det var rigtigt hyggeligt og der blev spist op, tak til Frits og Lars for rigtigt dejlig mad. Næste gang der er fællesspisning er lørdag
d. 1. feb. (der er ikke fællesspisning i dec. og jan.) til en flad 20er.
Byd endelig ind hvis du vel lave lørdagsfrokost, send en sms til Marianne Rasmusen på 40223264 at du vil lave frokost en lørdag så kommer du på listen.
9 Der er skiftes pærer på broerne så der skulle være lys her i den mørke tid.
10 Hækken ved terrassen er blevet gravet op og erstattet af plader og samtidig vil der blive lavet lys langs terrassen.
11 Lige en bøn fra Bestyrelsen; vi er i dag 235 medlemmer og alle bådpladser / bådhuse er lejet ud, det gør at der er en del kontakt / arbejde til bestyrelsen og teleopkald til formanden, det er rigtigt dejlig at høre fra jer, MEN når i har ønsker / krav på ting i vil have lavet eller gjort så ha gerne selv en plan + giv en hånd med. Der er ingen i bestyrelsen / aktivitetsudvalget der er lønnet overhovedet, alt er interessetimer.
12 Der er kommet nye skilte til vores klubområde.
13 Årets sidste to arrangementer bliver Standerstrygning d. 16/11 og Julefrokost d. 7/12. Nærmere information kommer op i klubben og på hjemmesiden vedr. julefrokosten.
14 Næste Bestyrelsesmøde holdes lørdag d. 30. nov. kl. 9.00.


Med sejler hilsen
Bestyrelsen
_________________________
 
 
Bestyrelsesmøde d. 05.10.19 

1 HUSK og få jer skrevet på hvornår i skal have jeres både op, også selvom i tager jeres båd op selv. Vi starter lørdag d. 12 oktober. Det er vigtigt, at i får jer skrevet på så hurtig som muligt så Bådsmændene kan planlægge deres tid. Sedlen hænger i klubben. Husk at rydde op efter jer når jeres både er kommet på land og alt tovværk skal være fjernet. Har i en stige ved jeres båd skal den være låst fast.
2 Der har været afholdt sidste Fisketur, Kennet Tiedt vandt med en aborre på knapt et pund. Der deltog 10 både og godt 25 mand, alt i alt en god dag.
3 Salen er allerede nu lejet ud flere gange næste år, det gør at vi har valgt at lave program 2020 / 2021 nu så vi ikke kommer i konflikt med klubbens arrangementer fremadrettet.
4 Vi har fået fjernet alle de store sten ved vores parkeringspladser, der vel blive plantet træer ca. d. 1. nov.
5 Vi har desværre haft indbrud i en båd hvor der bl.a. fiskeudstyr m.m. Husk at melde det det til politiet hvis i har uvedkommende i jeres både. Send gerne en mail til RMK med hvad i har fået taget.
6 Der var Fællesspisning lørdag d. 5. okt., det var rigtigt hyggeligt og der blev spist op, tak til Annette for dejlige tarteletter. Næste gang der er fællesspisning er lørdag d. 2. nov. til en flad 20er.
Byd endelig ind hvis du vel lave lørdags frokost, send en sms til Marianne Rasmusen på 40223264 at du vil lave frokost en lørdag så kommer du på listen.
7 Når man er i vores dejlige område smider man ikke cigaretskodder, kapsler m.m. på græsplanen eller broer, det skal i skraldespanden.
8 Materialer til ny front på klubhuset er kommet og vi forventer at det bliver monteret hurtigst mulig.
9 Hækken ved terrassen er blevet gravet op og erstattet af plader og samtidig vil der blive lavet lys langs terrassen.
10 Lige en bøn fra Bestyrelsen; vi er i dag 235 medlemmer og alle bådpladser / bådhuse er lejet ud, det gør at der er en del kontakt / arbejde til bestyrelsen og teleopkald til formanden, det er rigtigt dejlig at høre fra jer, MEN når i har ønsker / krav på ting i vil have lavet eller gjort så ha gerne selv en plan + giv en hånd med. Der er ingen i bestyrelsen / aktivitetsudvalget der er lønnet overhovedet, alt er interessetimer.
11 Der er bestilt nye skilte til vores klubområde.
12 HUSK indhalertov samt fortøjninger skal være af en god kvalitet, samt 4 fendere.
13 Der er kommet nye stander (klubflag til bådene) kr. 50 pr. stk.
14 HUSK, olie, malingrester og batterier skal man selv fjerne fra klubbens område.
15 Næste Bestyrelsesmøde holdes lørdag d. 2. nov. kl. 9.00.


Med sejler hilsen
Bestyrelsen

Forretningsudvalgsmøde d. 05.12.16
 
Deltagere: Flemming K, Tage P, Torben C, Per S, Leif P, Mogens L
Fraværende: Fritz
 
1. Regnskab er der stadig lidt støj omkring, Mogens arbejder med det og er fortrøstningsfuld. Flemming har kontakt i Danske Bank, hvor der arbejdes på at få skrevet faktura / girokort ud til klubbens medlemmer.
 
2. Der er lavet aftale med rengøring, så den høje standart vi har opnået med det nye hold forsætter også i 2017.

3. Vedr. tovværk, det er lykkes at få nogen til at fjerne deres tovværk, så vi giver lige resten en uge mere. Hvis det ikke er på plads d. 15.12.17 med de sidste vil de som ikke har fjernet deres tovværk modtage en regning på kr. 250,00. FÅ DET NU GJORT!!!!!!!!!!

4. Hvis man har ting til at stå i ”BUKKEGÅRDEN” som man ønsker at beholde, skal man få skrevet navn på da der vil blive ryddet kraftigt op.

5. Der er styr på julefrokosten husk det er på lørdag d. 10 dec. Kl. 12.30. På forhånd tak til alle der har valgt at give en hånd med maden samt oprydning efter julefrokosten. Vi ser frem til en festlig eftermiddag.

6. To ældre medlemmer har henvendt sig i klubben for at få udbetalt kr. 100,- pr. nøgle, de vil få udbetalt pengene og alle der har en nøgle som de ikke bruger vil kunne få udbetalt kr. 100,- indtil d. 01.01.17. Derefter skal man komme med en kvittering på, at man har betalt for nøglen eller være opført i nøglebogen for at få penge tilbage.

7. Vedr. medlem Lone Lisselotte Gudmann, hun har på nuværende tidspunkt kommet med utrolig mange indlæg på hjemmeside, Facebook, alle forretningsudvalgets private telefoner og private e-mail konti. Indtaling af beskeder (mange) om natten i et toneleje som ikke er normalt, det må stoppe nu. Vi har forsøgt at forklare hende hvilke vilkår der er for en evt. erstatning fra Blå Bro, og at det ene og alene drejer sig om et udslip af sand fra den Blå Bro d. 12 sep. hvor flere af klubbens medlemmer og entreprenøren på Broen gennemgik alle bådene for at se hvilke både der den dag blev berørt af dette ene udslip. Hvad hun ellers har haft af ubehag ved at have sin båd i RMK kan vi ikke hjælpe hende med, da vi ikke har fået en henvendelse fra hende før at hun opdager, at der var penge et sted (i november). Vi har bedt hende om at stille i klubben for, at hun b.la. kunne se opslag m.v. men det har hun ikke ønsket. Forretningsudvalget betragter hermed sagen som afsluttet.

8. Der er forretningsudvalgsmøde igen mandag d. 12. dec. Kl. 18.30, har man et emne man ønsker taget op, er man velkommen til at smide et brev i postkassen i klubben.

Med sejlerhilsen
Forretningsudvalget
 
 
Forretningsudvalgsmøde d. 28.11.16

Deltager: Mogens Leth, Leif Petersen, Per Ahm, Flemming, Tage, Torben.

Fraværende: Frits

1. Der er blevet afregnet m.v. med Leif Andersen. Forretningsudvalget takker Leif for hans store indsats for Randers Motorbådsklub.

2. Der blev fordelt opgaver i klubben.

3. Mogens Leth vil så hvidt mulig hjælpe os i den udstrækning han har tid.

4. Ansvar:
- Rengøring: Torben og Flemming

- Bank og regnskab: Flemming og Mogens

- Fakturering: Flemming og Mogens

- Hjemmeside / Opslag i klubben: Berit og Tage

- Udlejning af sal: Tage og Flemming

- Kontakt til Ole Kastrup THOR: Per Ahm

- Øl automat: Per og Lillebror

- Medlemskab og Bådplads / bådskur: Torben og Tage

- Vedligehold af klubhus / udenoms områder: Alle

- Fester og arrangementer: Alle

- Kontakt til offentlige myndigheder og andre klubber m.v.: Torben og Tage.

- Sekretær: Tage

Der kan være ting som ikke er nævnt her men alle byder godt ind og alle hjælper alle.

Vi vil i starten holde hyppigere møder, så vi hele tiden er på forkant med tingene og så alle er informeret om hvad der forgår.

Dette er planen indtil Generalforsamlingen i marts 2017, hvor vi vel aflevere en klub i balance med sig selv. Vi håber at der vil være arbejdsro og godt humør / positivitet fremadrettet.      

 
5. Der vil blive syn på broerne / bådpladser mandag d. 5 dec.
Er der tovværk (indhalertov, fortøjninger m.v.) vel det blive fjernet på pladsen lejers regning.          Kr. 500,- pr. plads. Så få det nu fjernet, bed evt. om hjælp i klubben.

6. Julefrokost d. 10.12.16 vi er efterhånden budget godt op ca. 80 personer.
Madplan:

Bodil og Minna laver høns i tarteletter og pålæg.

Lars Amorsen æg og rejer

Berit karrysalat

Marianne risalamande

Leif Færing står for borddækning og han vil meget gerne ha hjælp så byd gerne ind.

Karl Erik laver frikadeller

Flemming søger for at købe ribbensteg, hvid og røde sild, leverpostej, sylte, medister.

Mad Bent laver hjemmelavet stegte sild og grønlangkål.

Tage søger for tilbehør og hjælp i køkkenet til madlavning samme med bl.a. Flemming.

Frits søger for afregning når folk kommer og er behjælpelig med det han kan nå.

Tage har kontakt med musik og står for amerikansk lotteri.

Er der noget vi har glemt så byd gerne ind.

Vi har en til at stå i baren og håber på at der er ”frivillige” der vil hjælpe med at få båret tallerkner, fade m.m. tilbage i køkkenet når vi har spist og få vasket op (vi hører gerne).

Skulle der være nogen der vil byde ind med et alle andet eller bage en kage eller hvad ved vi, så høre vi gerne.

Vigtigst af alt kom med godt humør.

 

Med sejlerhilsen

Forretningsudvalget

 

             

 

 

 

 

 

 

 
Referat af forretnings udvalgs møde d. 21. november 2016
Deltagere: Leif Andersen Leif Petersen (Færingen) Torben Christensen Flemming Krogen Tage Pedersen Fritz – fraværende Per/Kylle – fraværende
 
1. Danske Bank Der blev diskuteret Danske Bank.
 
2. Nye revisorer i klubben To af klubbens medlemmer, Mogens Leth og Karl Erik Petersen har meldt sig som revisorer for klubbens regnskab. Leif Andersen fandt det godt at to af klubbens medlemmer har meldt sig som revisorer. Vi kan fra forretningsudvalgets side kun opfordre til at de involverede parter tager kontakt til hinanden hurtigst muligt og aftaler en revision af alle bilag/konti.
 
På forretningsudvalgets vegne Tage Pedersen
 
Bestyrelsesmøde 7.dec 2016 kl 19:00
 
Møde sted: lokal i RMK Til mødet var:
 
Form. Leif Andersen, Næst form. Tage H. Pedersen, Flemming K. Pedersen, Torben Christensen og Leif Petersen.
 
Dagsorden:
 
1)Få alt på plads og afslutte ”danske bank”
AD1: Form. Leif fik til arb. at afslut samarbejde med Den danske Bank
 
2) I forbindelse med reparation af den blå bro, blev bådene svinet til og i denne forbindelse fik bådejerne en erstatning af entreprenøren.
 
AD2: Næstform. Tage tog sig af dette arb og fik rejst en erstatning for båreejerne på i alt 23000kr.
 
Den dag uheldet var ude og det blev opdaget at bådene var svinet til, tog Tage sammen med flere fra klubben en tur ned ad bådepladserne for at se og registrere hvem der lå i pladserne den dag. Ud fra det blev der lavet en plan om hvordan hver enkelt bådeejer får en erstatning. Tage har lavet en plan. Som et flere tal af bestyrelsen godkendte.
Formanden Leif var ikke enig og mente at de 23000 kr skulle fordeles ligeligt mellem de berørte bådejere så alle fik det samme i erstatning.
 
3) Standerstrygning
 
AD3: Torben ville tage sig af det og få det til at blive en god dag for os medlemmerne.
 
4)Julefrokost.
 
AD4: Næstform. Tage fik til job at holde øje og koordinere med dem, der frivilligt har meldt sig til at være med for at hygge om gæsterne.
 
På bestyrelsens vejne Leif Pedersen
 
Bestyrelses møde d. 3. oktober
 
Den nye bestyrelse stak hovederne sammen og blev enige om, at det vigtigste var at få styr på de 2 banker.
 
Derudover aftalte vi en bedre fordeling af klubarbejdet som skulle deles mellem de 6 bestyrelses medlemmer.
 
Julefrokosten og Standerstrygning er de næste vigtige opgaver vi skal i gang med.
 
Godt møde hvor vi alle var enige om arbejdsgangen frem til d. 1. 3. 2017
 
Kammeratlig hilsen Leif
 
____________________________________________
Bestyrelses møde 1–08 2016
  
Tilstede er Leif, Tage, Flemming, og undertegnede.
 
1. Klubben har købt en fin ny gas grill, og den syntes vi da skal indvies dette vil ske 20-08-2016 på terassen, der kommer snart en seddel op med mere info.
 
2. Der vil blive afholdt arbejdes weekend den 010-09-20 der vil komme seddel op på tavlen så de der har lyst til at bidrage med et par timer kan skrive sig på det plejer at være meget hyggeligt, så kom BAR DO, det kunne nu værre rart at se nogle nye ansigter.
 
3. Så er der blevet ryddet op på værkstedet, denne ære tilskriver jeg Anders, og måske flere, vi takker mange gange på klubbens vegne.
 
4. Der skal strammes voldsomt op på den måde bådene ligger på, nogen med alt for lange og slap tovværk, andre mangler helt eller delvis fender, det er simpelt ikke i orden, Leif har været rundt og har fundet dem som ikke ligger rigtigt, de vil få en hilsen fra klubben, i første omgang en løftet pegefinger, og besked på at få det bragt i orden, hvis dette ikke hjælper får de endnu en hilsen sammen med et girokort, og såfremt det er de samme der gang på gang skal have en hilsen, må vi overveje om det er medlemmer der ønsker at værre i klubben.
 
På bestyrelsens vegne.
Fritz Andersen.
 
Bestyrelses møde 13 – 06 – 2016
 
 
Tilstede. Leif, Tage, Fleming, og undertegnede.
 
1. Sankt Hans tilrettelagt. Der vil værre mulighed for at grille medbragt kød, grillen vil være klar ca. kl. 18:00, kom og vær med, tag eventuelt en ven eller 2 med så vi kan få et par hyggelige timer, og der vil selvfølgelig være bål senere, og lur mig om ikke også vores ærede forman kunne finde på og holde en lille tale.
 
2. Langelinie festen har været oppe at vende, der kommer opslag på tavlen. 3. For dem der gerne vil bruge mere strøm end lige til håndværktøj og batteri opladning, er der nu mulighed for at sætte en bimåler op for egen regning, bimåleren skal være af en type som ikke kan nul stilles, og skal godkendes af formanden, eller et andet bestyrelses medlem, der skal aflæses og afregnes når bådene kommer på land, eller ved udmelding af kluppen, det vil ind til videre komme til at koste 3 kr. pr. kwh.
For mere info. Kontakt formanden.
 
På bestyrelsens vegne Fritz Andersen.
 
Bestyrelses møde den 2-05-2016
 
Tilstede er Leif, Tage, Flemming, og undertegnede.
 
1. Arbejdes weekend tilrettelagt, der vil blive indkaldt til fældes arbejde lørdag den 21-05-2016 kl. 08:00. Der vil blive hængt opslag op på opslagstavlen hvor man kan til melde sig, hvis man skulle have lyst til et par hyggelige timer sammen med andre klub medlemmer, vi starter kl. 8 med en let brunch.
Efter endt arbejde er grillen tændt, klubben byder på grillpølser og en lille ting eller 2 til halsen.
 
2. Husk at bådene skal værre i vandet, eller væk fra græsplænen seneste den 15-05, ellers kan klubben inkasser en bod på 500 kr.
 
På bestyrelsens vegne. Fritz Andersen.
 
Bestyrelses møde den 4-04-2016
 
Tilstede er Leif, Tage, Flemming, og undertegnede.
 
1. Gennemgang af kontingent betalinger såvel aktive som passive, der er desværre nogle som hænger lidt i bremsen, og bare lige for en god ordens skyld, hvis man er aktiv medlem og ikke har betalt kontingent kan man ikke få sin båd i vandet, og er båden ikke i vandet senest 15-05 vanker der en bod på 500 kr.
 
2. Der bliver indkaldt til fælles arbejde den 21-05-2016, der vil blive sat opslag op i gangen hvor på man kan skrive hvis man har noget man syntes der mangler at blive lavet, så vil det blive taget op i bestyrelsen, lige ledes kan man skrive sig på hvis man ønsker at deltage i fælles arbejde.
 
3. De sidste detaljer til stander hejsning er på plads, så det forhåbentlig bliver en hyggelig formiddag.
 
På Bestyrelsens vegne Fritz Andersen.
 
Ps. Dette står for egen regning. Et lille suk, vil i ikke nok låse jeres stiger fast til båden, eller jeres bukker, det er da alt for let for ubudne gæster at tage en stige og kravle op i bådene, tænk i det mindste på os andre der ikke ønsker gæster i båden når vi ikke er der.
 
------------------------------------------
Bestyrelsesmøde 07-03-16
Tilstede er Leif, Per, Flemming, Tage og undertegnede.
 
1. En snak om forårets kommen, hvad der skal laves, ryddes op i bukke gården, og så videre, hvis der er nogen der har noget i bukkegården som de ønsker at beholde, så vil det være en rigtig god ide at skrive navn og medlems nr. endvidere en snak om den nye øl automat.
 
2. Lørdag den 09-04 2016 kl. 10 er der standerhejsning, men da vi nu mangler mad Bent til at trylle noget mad frem er vi lidt i vildrede med hvad der kommer til at ske, så hvis du kunne tænke dig at prøve kræfter med køkkenet, eller bare hjælpe til så ret henvendelse til Leif, vi mangler jo i den grad en der tør overtage det Bent stod for, hvis du har en god ide hørere vi også gerne fra dig.
 
3. Der kommer meget snart opslag op om isætning af både, vær nu sød og skriv jer på i god tid så Anders kan planlægge der efter, og husk hvis du vil være sikker på ikke at få en hilsen fra bestyrelsen ( 500 kr. ) så skal båden være i vandet eller i hvert fald væk fra græsplænen senest den 15 Maj
 
På bestyrelsens vegne. Fritz Andersen.
 
------------------------------------------
General forsamling 04-03-16
 
Dette år startede som vanligt med 2 minutters stilhed for de medlemmer der ikke er her mere, i år var det desværre hele 7 medlemmer der var gået bort.
 
Så skulle der vælges ordstyrer til det formål blev Mogens post valgt, derefter kom formandens beretning, denne beretning handlede fortrinsvis om klubbens noget dalende økonomi.
Derefter fulgte forskellige menings udvekslinger blandt andet havde formanden for Langå båd klub et par kommentarer med på vejen, det blev en noget anderledes generalforsamling da den gamle bestyrelse bad om at få et halv år ekstra før der skulle vælges nye medlemmer, for at få rettet op på økonomien, blandt andet med tiltag som for eksempel en øl automat i stedet for det gamle ta selv system, efter en times tid var de ting på plads, og det var tid til rygepause, derefter læste formanden nogle nøgletal op, hvor galt det står til med økonomien, og hvor dandet kan komme til at se ud.
 
Desværre måtte vi sige farvel til madBent, som efter lang tids tro tjeneste takker af, der er ikke fundet nogen afløser og det vil helt sikkert blive svært at finde en som vil og kan leve op til Bent`s mad trylleri, dog har Jonny meldt sig som assistent til fest udvalget.
 
Tidth og Minna takker også af som revisor og revisor suppleant, dog har de lovet at blive på posten i 14 dage til det færdige regnskab er forlagt og godkendt, Minna bliver til den 01-10-16. Der blev drøftet en del økonomi, blandt andet pris stinger på vand pladser, og et enkelt passiv medlem ( Bentner ) foreslog at sætte kontingentet for passive medlemmer op med 100 kr.
 
Hele aftenen var lidt rodet, der blev sprunget i dagsordnerne og så videre, men alt i alt forløb den uden de helt store problemer, og sluttede som sædvanlig af med en gang gule ærter i topklasse.
 
På bestyrelsens vegne. Fritz Andersen.
 
Bestyrelsen
 
 
Bestyrels møde mandag d. 1. februar 2016
 
Tilstede er Leif, Tage, Flemming, Uffe, og undertegnede. Per mangler.
 
1. Det meste af mødet blev brugt på at snakke om hvad der skal ske 2016, Arrangementer, økonomi, og så videre, der blev ikke truffet nogen beslutninger, ud over vi skal mødes igen mandag den 15-2-2016 for at få de sidste ting omkring generalforsamlingen på plads.
 
På bestyrelsens vegne Fritz Andersen.