Klubben / Regler og Pligter

Regler og Pligter

Fiskekonkurrancer

Klubben afholder 3 fiskekonkurrencer om året, henholdsvis

  • en aborrekonkurrence,
  • en ”størstefisk” konkurrence og
  • en ørred/laksekonkurrence.

Der skal fiskes fra anmeldt båd, og ejer skal være ombord under konkurrencen. Kun både med betalt kontingent og startgebyr kan deltage. Der må fiskes både fra båden og fra land.

Første fiskekonkurrence omhandler kun fangst af aborrer, og den foregår først i september måned fra kl. 07.00 til kl. 15.00.

Der må fiskes på strækningen fra motorvejsbroen til nordspidsen af Kanaløen. Fangede fisk, der skal med i konkurrencen skal være leveret senest kl. 15.00, hvorefter indvejningen foregår ved RMK´s klubhus.

Anden fiskekonkurrence omhandler største fangede fisk uanset art ( fredede fisk dog undtaget ), og den foregår sidst i september måned hvert år fra kl. 07.00 til kl. 15.00. Der må fiskes fra motorvejsbroen til anduvningen til Randers Fjord. Fangede fisk, der skal være med i konkurrencen, skal være leveret senest kl. 15.00, hvorefter indvejningen foregår på Kanaløen eller i klubhuset.

Der uddeles en 1. præmie og en 2. præmie for størst fangede fisk. Begge præmier kan godt tilfalde samme båd.

Tredje fiskekonkurrence omhandler største fangede ørred eller laks og kan anmeldes i hele konkurrenceperioden fra fredningsperiodens ophør og til og med den 31. oktober. Ørred og laks, der skal anmeldes konkurrencen, skal være fanget i farvandet mellem motorvejsbroen og anduvningen til Randers Fjord.

Fangede ørred eller laks, der skal indgå i konkurrencen skal dokumenteres. Der må både fiskes fra båd og land.

Der uddeles kun en præmie i denne konkurrence. Hvis ørred eller laks anmeldes til 2. fiskekonkurrence kan fisken ikke samtidig hermed deltage i ørred-/lakse-konkurrencen.

 ______________________________________________________
 

Nyt nøglebriksystem


Hvordan forgår det?
1. Har du båd i RMK, så skal du beholde din nøgle (den kan bruges til værkstedet) men for at du kan komme ind i klubben og bruge toiletter, køkken m.v. kræver det fremadrettet at man skal have en nøglebrik. Hvis du i dag har en nøgle til klubben koster det ikke noget, har du ikke en nøgle koster det kr. 100,- og du vil samtidig for udleveret en nøgle til værkstedet. Hvis du forlader klubben vil der ikke være retur af de kr. 100,-.

2. Er du i dag medlem uden båd og har en nøgle til klubben skal du have den byttet til en nøglebrik, det koster ikke noget, men du skal have din nøgle med.

3. Er du medlem og gerne vil have en nøglebrik så du kan komme og gå når du vil og bruge klubhus, toiletter m.v. og ikke i dag har en nøgle koster det kr. 100,- som ikke vil blive returneret ved evt. ophævelse af dit medlemskab.

Hvad kan systemet? Vi i bestyrelsen vil kunne se hvem der er i klubben og hvornår. Der vil være mulighed for at slette nøglebrikken ved misbrug eller manglende betaling af kontingent, derudover er der tilknyttet alarm til systemet. Fremadrettet kan systemet udvikles med flere moduller. Vi håber i vil tage godt imod det nye system og med lidt tålmodighed vil det komme til at virke for alles bedste.

 

 
Regler, pligter, informationer og arrangementer i Randers Motorbåds Klub i 2015.
 
Husk du skal altid have korrekt klubstander på, fender, og tovværk skal være i orden.
 
Du skal have ansvarsforsikring på din båd samt registrerings nummer fra Randers kommune ”Gudenåkomitéen” for at have en bådplads i RMK. Du skal altid skrive dig på i god tid, hvornår din båd skal op og i, samt stille med hjælper til dette. Du er forpligtet til at ”bukke” m.v. er i orden. Tovværk monteres og afmonteres når din båd kommer i og op. Båden skal være i senest 15. maj og op senest 15. nov.
 
Du er forpligtet til at tage del i frivilligt klubarbejde ca. 5 timer hver år. Hold dig orienteret om hvad der sker i klubben på opslagstavlen i forgangen og på www.rmk1933.dk
 
Er du i tvivl om noget i forbindelse med ovenstående kan du altid spørge, en fra bestyrelsen (se opslag i klubben eller på hjemmeside www.rmk1933.dk )