Gudenå / Lystfiskeri i Randers Fjord

Randers Fjord er et uhyre spændende og usædvanligt fiskevand. Dels er fjorden meget lang og meget smal, og dels huser den næsten alle danske fiskearter på sit lange løb - ferske såvel som salte.

Det skyldes fjordens forløb, som spænder fra den ferske Gudenå inderst til det salte Kattegat yderst. Og det faktum, at Randers Fjord i realiteten først bliver til en fjord, hvor den møder Grund Fjord. Indtil da er den nærmest at betragte som en forlængelse af Gudenåen - med et indhold af rent ferskvand og rene ferskvandsfisk.

Gudenåen er Danmarks længste vandløb, og det er derfor kolossale vandmængder, som året igennem sluses ud gennem den lange og smalle fjord. Når der er lavvande ude i Kattegat, nærmest fosser det ferske vand ud gennem fjorden. Omvendt, når der er højvande. Da bremses den ferske vandstrøm af indtrængende saltvand udefra.

Med saltvandet kommer en lang række saltvandsfisk, som ved højvande kan trænge langt ind i den ellers brakke fjord. Omvendt følger mange af fjordens ferskvandsfisk den ferske vandstrøm udefter ved lavvande - helt ud til Stenrevet i den yderste del af Randers Fjord. Det gælder ikke mindst aborrerne. Gedder og sandarter foretrækker dog at blive i inderfjorden - heltene ligeledes.

Havørrederne, som stammer fra Gudenåen med tilløb - eller den langt mindre Alling Å længst inde i Grund Fjord - trækker året igennem rundt i det store vandsystem, som Gudenåen og Randers Fjord udgør. Faktisk trækker mange af dem endda helt ud af fjorden, når foråret for alvor er sat ind. Da kan de træffes helt ude på Djurslands åbne kyster.

Vinteren igennem kan man træffe på havørreder i den inderste del af Randers Fjord, som er næsten fersk. Man skal dog være klar over, at inderfjorden juridisk opfattes som ferskvand - med de fredningstider, som gælder her. Og at Randers Fjord i mange år - på grund af de særlige forhold, som råder her - har haft særstatus som fiskevand. Således gælder mange særregler for sejlads og fiskeri kun her. Fiskeriet er dog frit som på søterritoriet.

I sommerhalvåret er fiskeriet efter havørreder koncentreret om yderfjorden nær Udbyhøj. Rammer man tidspunktet rigtigt, kan man i marts-april støde på flokke af blanke ørreder på vej ud af fjorden. Det samme kan man også tidligere på året - men længere inde i fjorden.

Den yderste halvdel af fjorden byder samtidig på et fornemt fiskeri efter fine og velsmagende fjordskrubber - med vintermånederne som eneste undtagelse.