_________________________________________________________________________________________
 
Store arbejdsdag lørdag d. 25 maj i RMK.

Vi starter kl. 8.00 med morgenkaffe og rundstykker, derefter bliver vi inddelt i grupper som skal håndtere de forskellige opgaver på dagen.    Vi er færdige kl. ca. 14.00 hvor der vel være bespisning og afslapning og ikke mindst hygge. Alle er velkommen til at deltage og nogen vil blive indkaldt, skriv jer gerne på listen i forgangen i RMK eller send en sms til Tage på 22842607 om hvor mange i kommer.

Hvad skal der laves?

Køkkenet skal gøres rent og der skal ryddes op i skuffer og skabe, Marianne ”Læsten” kalder dem ind som hun skal bruge.
Pladsen med Rygeovn skal gøres færdig.
Tagrenderne skal renset.
Hegn mod gangsti skal gøres færdig.
Loft skal tømmes i klubhuset.
Nyt træ til klodser skal skæres op og ligges på plads.
Busker på Langelinie og mod parkeringspladsen skal beskæres.
Græs skal trimmes, samt ukrudt fjernes.
 

Bestyrelsen søger for at man ikke dehydrere og at man ikke går sulten herfra. Der vel naturligvis være indkøbt de relevante materialer og der vel være det værktøj som man skal bruge. Skulle der være nogen der har noget værktøj de helst vel bruge så ta det med. Vi får også brug for at der er en bil med trailer så vi kan komme på lossepladsen.

 

Med sejler hilsen

Bestyrelsen
___________________________________________________________
 
 
INDBYDELSE

Der indbydes herved til officiel åbning af ”Kanaløen for alle”

Tirsdag den 04-06 2019 fra kl. 17.00-19.00

Initiativgruppen bestående af Randers Havn, Randers Produktionshøjskole, Norddjurs

Kommune og Naturpark Randers Fjord samt Fællesudvalget for alle brugere i og ved

Randers Fjord, har gennem det sidste år arbejdet ihærdigt på at få naturperlen Kanaløen

opgraderet således alle kan få glæde af øen.

Med støtte fra Elro Fonden, Nordea Fonden, Randers Kommune, Friluftsrådet og

Landdistriktspuljen, kan vi med stolthed sige at projektet er lykkedes og dette skal

naturligvis markeres ved en officiel åbning af Kanaløen.

Her vil der være rig mulighed for at gå en tur på Kanaløen og se de nye tiltag som det ny

madpakkehus samt det nye broanlæg.

Randers Produktionshøjskole vil sørge for servering af lidt godt til ganen.

Denne dag vil der være mulighed for at komme til Kanaløen fra henholdsvis Voer og

Mellerup hvor der er afgang i perioden fra kl. 15.30 til kl. 16.30.

Afgang igen fra Kanaløen i perioden fra kl. 18.45 til 19.30.

Bedste hilsner

Randers Havn, Randers Produktionshøjskole, Norddjurs Kommune og Naturpark Randers

Fjord samt Fællesudvalget for alle brugere i og ved Randers Fjord
 
 

 
__________________________________________________________
 
Vi takker for stor opbagning til årets Standerhejsning i RMK. Godt 90 medlemmer havde valgt at deltage på denne første dag i sæsonen til standerhejsning, tale og lækker brunch i klublokalerne. Vi takker alle som har givet en hånd med (musik, mad og opdækning) samt ønsker alle medlemmer en god sæson.
 
 
Se seneste referat fra bestyrelses møde 6/4 2019 under punktet Referater.
-------------------------------------------------------------------------------
Disse datoer kan bådene komme i vandet:
4-5 maj og 11-12 maj 2019
Husk du skal skrive dig på senes en uge før båden skal på land.
Du skal skrive navn og bådplads nr. på seddel! Er i RMK.
Du skal have en medhjælper med.
Skal du på land om formiddagen møder du kl. 8.00 til 12.00.
Skal du på land om eftermiddagen møder du fra kl. 12.30 til 16.30.
Der kan sættes 5 både i vandet om formiddagen og 5 om eftermiddagen.
Husk at rydde op efter dig på landpladsen.
Husk at alt tovværk, (fortøjninger og indhalertov) og fender skal være iorden.
Hvis du ikke kan nogen af de nævnte datoer koster det kr. 500,- at blive sat i vandet.
Der må ikke være både på land efter 15 maj.
Hvis båden ikke er i vandet d. 15 maj, fjernes den på ejerens regning.
Bådsmandens telefon nr. 27121756 
 
 _____________________________________________________________
 
Vær opmærksomme på at på følgende datoer er der arrangementer på å/fjord eller i havnen som kan betyde begrænsninger på vores muligheder for sejlads:
 
2. Juni 2019 Spar Kronjylland afholder 1/4 Ironman triatlon/svømning
 
3.-13. juni 2019 Performanceforløbet Livets Vand
 
22. Juni 2019 Gudenaa Open Water svømning
 
23. Juni 2019 Sct. Hans bål ved Pakhuset
 
9.-17. August 2019 Randers Festuge - med forskellige aktiviteter på vandet, hold jer orienteret i pressen.
 
31. August 2019 Harbour Challenge Randers
 
7. September 2019 Tour de Gudenaa
 
_________________________________
 
 
 RANDERS MOTORBÅDS KLUB 1933, PROGRAM 2019
(klik på kalender 2019 billede)

 
 
 
 
 
 

Årets julefrokost blev afviklet i lørdags og den var endnu en gang en stor succes!
Vi takker alle sponsorer for de mange fine præmier til lotteriet.
Samtidig stor tak til alle frivillige hænder som var med til at gøre denne dag festlig for RMK's medlemmer.
___________________________________________________________
 
 
Årets standerstrygning blev afviklet lørdag d. 17/11 med godt 70 medlemmer. Efter formandens tale og fællessang bød klubben på brunch. Vi takker festudvalget for lækker tilberedt mad og Flemming for det musikalske indslag.
 
 
 
 
__________________________________

  

Lørdags fællesspisning fortsætter i 2019.

 

 

Næste gang 4. maj 2019 kl. 12.00

 
Næste gang bliver det 2 grilpølser + brød for en flad 20'er!
 
 ______________________________________________________________
 
For yderligere information vedr. leje af festsal følg link
 
___________________________________________________________________
 
 
 
Endnu en fantastisk hyggelig tur med nye, gamle og gæster til Langå. Vi var ca 40 deltagere fra RMK som mødtes til fælles morgenmad i klubhuset, hvorefter vi sejlede sammen op til Langå Bådklub, hvor vi som altid blev vel taget imod og fik grillet inden vi vendte hjem igen. Alle kom godt frem og tilbage!
___________________________________________________

 Super hyggelig arbejdsdag i RMK lørdag d. 2. juni 2018. Tak for alle der gav en hånd med - flot deltagelse 


 
 
 
 
 __________________________________________________
 
 

_________________________________________________________

Fra nu af er det kun ved brug af nøglebrik at man kan komme ind i klubhuset!Der kan ikke længere bruges nøgle og kode skal ikke tastes ind, da den er i nøglebrikken.

Så få nu din nøgle byttet eller få købt en nøglebrik hvis du ønsker fortsat at have fri adgang.

 

____________________________________________
 Nyt medlem med båd? Spørgsmål og svar.
 
 ____________________             

 

Hallo alle bådejere!

Paragraf 5, i klubbens love omhandler bl.a. at båden skal have korrekte fortøjninger, indhalertov, fender og at alle har klubflag på båden, samt at båden skal være vedligeholdt.
Der er alt for mange der ikke holder øje med deres både.
Få det nu ordnet så vi alle kan være vores klub bekendt.
Hvis dette opslag ikke hjælper, vil de berørte bådejer blive kaldt ind i klubben i løbet af august.
Hvis du skal have råd/hjælp til dette så kontakt bestyrelsen.
Bestyrelsen.

________________________________________________  
 

     
 
 

Randers Motorbåds Klub 1933. Information.
Navn……………: Randers Motorbåds Klub 1933.
Adresse……….: Støberigade 25, 8940 Randers SV.
Cvr. Nr…………: 39804786.
Mobilpay…….: 84287
Mail…………….: rmk1933@live.dk
Hjemmeside..: www.rmk1933.dk
Tel. Formand.: 22842607