Referat fra bestyrelsesmøde 24.04.21
______________________________
 
Der er nu kommet klubflag (standere) til bådene, derudover er der kommet Frihavnsmærker.
Der er gratis flag til alle nye sejlere.
Frihavnsmærker og Flag koster kr. 50 pr. stk.
De købes ved bestyrelsesmedlemmerne.
Der kan betales enten kontant/Mobilbay.
 
Klub Flag er obligatorisk på alle både.
 
__________________________________
 
Frihavnsordningen - hvad er det???
 
I kan finde oplysningerne på www.frihavne.dk-
Der kan man bl.a. finde alle de havne som er tilknyttet frihavnsordningen.
Som udgangspunkt er det gratis at ligge i en Frihavn i op til 3 døgn. Se listen på www.frihavn.dk.
________________________
 
Havets søvejsregler for fritidssejlere
Online begivenhed.
 
______________________________________
 
Tak til alle dem som gav en hånd med til at klargøre bukkegården. Det ser rigtigt godt ud!!
 
 
_____________________________________________________________
 
Husk at mærke din bådtrailer / båd med navn og bådplads nr. Alt der ikke er mærket op d.1 juni bliver fjernet.
 
 
______________________________________
 
Vi beklager at vi i år er nødt til at udsætte generalforsamlingen på grund af corona restriktionerne. Vi melder ud så snart der bliver åbnet for at afholde den.

Nu begynder det at blive bedre vejr, så det igen er dejligt at sidde ude.
Vi er stadig nødt til at holde huset lukket pga. restriktionerne.
Fra d. 21.04.21 blev der åbent for at 10 personer adgangen kan opholde sig i klubbens lokaler, fra 6. maj må der være 25. og fra 21. maj 50 og endelig 100 personer fra 11. juni, hvis man da ikke laver reglerne om igen.
Og ved ophold udenfor opfordre vi jo til at man overholder forsamlings loftet. Vi ved at vores medlemmer er gode til at overholde myndighedernes retningslinjer, så det skal nok gå.


______________________________________
 
 
 
Leje af festsal gælder kun for medlemmer.
 
Randers Motorbåds Klub 1933. Information.
Navn……………: Randers Motorbåds Klub 1933.
Adresse……….: Støberigade 25, 8940 Randers SV.
Cvr. Nr…………: 39804786.
Mobilpay…….:   84287
Mail…………….:  rmk1933@live.dk
Hjemmeside..:  www.rmk1933.dk
Tel. Formand
Tage Pedersen: 22842607
 
_____________________________________________
 
 
 
Standerstrygning 21. nov. 2020.

Velkommen alle sammen, nu skal vi så sige farvel til sejlersæson 2020, det har været en sæson præget af Corona, men dog med masser af godt vejr med sol og sommer en stor del af sæsonen.
Det er gået rigtigt fint med optagning af både og alle har været klar med bukke/hjælpende hænder til at få det til at fungere optimalt så det kan være en god oplevelse for alle.
Arrangementer i klubben har været har været begrænset, men det er da blevet til lille Standerhejsning, Langå tur, loppemarked, Regattafest, fisketur, åben hus/ bar, samt et par fællesspisningsdage.
Vi har også haft Stor Arbejdsdag i år med rigtigt mange deltagere og der blev rykket på alt det som vi ikke lige får gjort til daglig, rigtigt godt gået alle sammen.
Vi har i år investeret i festsalen med ny bar samt bygget om og fået lavet ny strøm. Derudover har et klubmedlem igennem sit arbejde fået doneret kæmpe fladskærm/whiteboard samt hvad der skal til. Og nogen medlemmer har starte en dartklub hvor alle er velkomne.
Vi har også investeret i terrassen, der er kommet nye markiser og nye bord-/bænkesæt. Til terrassen er der bestilt nyt rækværk som vel stå færdig 1. marts 2021.
Derudover er der investeret i beplantning af træer/buske omkring vores parkeringspladser nordvest for klubben, som også vel være læhegn ud mod Sønderbro.
Klubbens materiel til at få både i vandet har også fået en renovering.
Og det skal også siges at vi lige nu arbejder på at få en aftale i hus på at få et nyt bro dække så at de fremover vel være skridsikker.

Og så kan man jo spørge, hvordan kan vi blive ved med at invester i den grad vi gør? Det er fordi at vi har mange medlemmer (i dag 260 stk.) samt gode sponsorer og nogen folk i og omkring klubben der laver et kæmpe stykke arbejde.
Hvad fremtiden angår ser det lyst ud. Vi har haft møde med kommunen hvor vi fik bekræftet, at vi er en del af projekt ”RANDERS TIL VANDET”. Vores lejemål gælder forløbet til 2050. Vi skal forvente at der vil blive bygget i området, men intet er konkret.
De som har givet en hånd med når klubben skal vedligeholdes og når der er forskellige arrangementer er der en stor tak til. Uden jer ville der være mange ting som ikke ville kunne lade sig gøre i RMK.
Vi takker alle for den støtte som man give klubben både økonomisk, men også det at man er positiv i hverdagen, og det til trods for at klubben er under forandring med mange nye medlemmer og mange nye tiltag.
Hvad angår økonomien i RMK ser det ud til at det bliver et rigtigt godt år, som igen vil kunne give grobund for nye og spændende aktiviteter/ investeringer i RMK fremadrettet.
Jeg vil til slut lige gøre opmærksom på vores julefrokost er aflyst pga. Corona, men vi påtænker at lave en klubfest når tingene normalisere sig igen.
Lad os nu tage vores stander ned og synge vores standerstrygnings sang.
 
____________________________________________________________
 

Vil du vide mere om kommunens visioner for Flodbyen Randers: www.flodbyenranders.dk - her ligger der også et link til en video.

_____________________________________
 
Bestyrelsen takker for den entusiastiske opbakning til klubben som godt 35 medlemmer udviste til årets Store Arbejdsdag i lørdags. Vi takker alle der gav en hånd med til deres klub både inde i køkkenet og ude i skure og på de grønne områder! 
Resultatet er blevet så flot!
 
 
 
Vi opfordrer på klubbens vegne til at man passer godt på sig selv og hinanden!

Vis omtanke og respekt!
 
__________________________________________________________
Vinderen fra Årets Aborre konkurrence blev Herman.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________
 
 
Der var god opbakning til RMK Knob dag i klubbens hyggelige lokaler.
Alle var dybt koncenterede og vi takker medlemmer som viste vejen for deres indsats samt Marianne for tarteletter.
_____________________________________________________________
 
 
___________________________
  

Der er program lagt ind for 2021 incl. udlejede dage for festsalen.

 
 

Aftenstemning ved RMK 2020

 
____________________________________________________________
 

Aften og morgenstemning ved Gudenåen /Randers Havn

 
   
Ovenfor smukke billeder er venligst udlånt af fotograf PRJ.
Flere af hans smukke billeder ses under Faneblad "Gudenå"
 

ØSTJYLLANDS POLITI
 
Reglement for sejlads

Reglement for sejlads med motorbåde og for brætsejlads med og uden motorkraft ud for kysstrækningen i Østjyllands Politikreds (udstedt i medfør af ordensbekendtgørelsen §14, stk. 3)
§ 1 Dette reglement gælder for sejlads ud for kyststrækninger i Østjyllands Politikreds for brætsejlads med og uden motorkraft og sejlads med motorbåde, som ikke er reguleret af anden lov, bekendtgørelse eller reglement udstedt i medfør af lov, havnereglement eller lignende.
Stk. 2 Reglementet gælder ikke for færger, fartøjer i handelsflåden, fartøjer i rutefart, offentlige myndigheders sejlads, sejlads med livredningsfomål eller erhvervsmæssigt fiskeri samt følgebåde i forbindelse med organiseret trænings- og kapsejlads.

§2 Føreren er ansvarlig for, at fartøjet føres i overensstemmelse med dette reglement.
Stk. 2 Fartøjet skal føres af en person, der kan føre fartøjet på betryggende måde.

§3 Sejlads med motorbåde og sejlads med bræt inden for 300 meter zonen skal ske på følgende betingelser:
- Sejladsen må ikke være til hinder eller ulempe for anden sejlads
- Sejladsen må ikke være til hinder eller ulempe for badende og
- Sejladsen må ikke medføre unødig støj til ulempe for andre.
Stk. 2 Inden for en afstand af 300 meter fra kysten må motorbåde ikke fremføres med så stor hastighed , at bådskroget løfter sig op på vandoverfladen og båden derved planer på vandet.

§4 Sejlads med fartøjer, der er trækkraft ved start af vandskiløbere og lignende kan foregå med den nødvendige hastighed, men skal udføres vinkelret på kystlinien. Sejladsen skal foregå under iagttagelse af særlig agtpågivenhed og må alene foregå, når der ikke er badende og sejlende i sejlretningen.
Stk.2 Det trækkende fartøj skal være bemandet med mindst 2 personer på 8 år og derover til udkig for og agter. Den ene af de to personer kan være føreren.

§5 Overtrædelse af dette reglement straffes med bøde.

§ Dette reglement træder i 1.juli 2019
 ____________________________________________
 
 
 
_____________________________________________________________
  
For yderligere information vedr. leje af festsal følg link
 
_______________________________________________________
 

_________________________________________________________

Ønsker du at have fri adgang til din klub og er du medlem, så kontakt en fra bestyrelsen og bestil din nøglebrik.

Pris 100 kr

 ____________________________________________________

 
Medlem med ny båd???
Nyt medlem med båd? Spørgsmål og svar.
 
 ____________________             

Hallo alle bådejere!

Paragraf 5, i klubbens love omhandler bl.a. at båden skal have korrekte fortøjninger, indhalertov, fender og at alle har klubflag på båden, samt at båden skal være vedligeholdt.
Der er alt for mange der ikke holder øje med deres både.
Få det nu ordnet så vi alle kan være vores klub bekendt.
Hvis dette opslag ikke hjælper, vil de berørte bådejer blive kaldt ind i klubben i løbet af august.
Hvis du skal have råd/hjælp til dette så kontakt bestyrelsen.
Bestyrelsen.

___________________________________  
 

     
 
 

 

 

Google Map: RMK 1933